• Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Stugusjøen, Tydal kommune, 28 år etter introduksjon av Mysis relicta. 

   Berger, Hans Mack; Johnsen, Bjørn Ove; Saksgård, Randi J.; Forseth, Torbjørn; Schartau, Ann Kristin; Thorstad, Eva Bonsak; Ugedal, Ola (NINA Rapport;1039, Research report, 2014)
   Berger, H.M, Johnsen, B.O., Saksgård, R., Forseth, T., Schartau, A.K.L., Thorstad, E.B. & Ugedal, O. 2014. Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Stugusjøen, Tydal kommune, 28 år etter introduksjon av Mysis relicta. - NINA ...
  • Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i ferskvann. Fase 3: elver og innsjøer 

   Schartau, Ann Kristin; Abelsen, Robert; Halvorsen, Gunnar; Hobæk, Anders; Johansen, Stein W; Sloreid, Svein Erik; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;153, Research report, 2007)
   Schartau, A.K., Abelsen, R., Halvorsen, G., Hobæk, A., Johansen, S.W., Sloreid, S.-E. og Walseng, B. 2007. Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i ferskvann. ...
  • Fremmede arter og vannforskriften. Metoder for å vurdere påvirkning fra fremmede organismer på økologisk tilstand i ferskvann. 

   Sandvik, Hanno; Taugbøl, Annette; Bærum, Kim Magnus; Hesthagen, Trygve; Jensen, Thomas C.; Johnsen, Stein Ivar; Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;1845, Research report, 2020)
   Sandvik, H., Taugbøl, A., Bærum, K.M., Hesthagen, T., Jensen, T.C., Johnsen, S.I., Schartau, A.K. & Walseng, B. 2020. Fremmede arter og vannforskriften. Metoder for å vurdere påvirkning fra fremmede organismer på økologisk ...
  • Historical human impact on Productivity and biodiversity in a subalpine oligotrophic lake in Scandinavia 

   Jensen, Thomas Correll; Zawiska, Izabela; Oksman, Mimmi; Słowiński, Michał; Woszczyk, Michał; Luoto, Tomi P.; Tylmann, Wojciech; Nevalainen, Liisa; Obremska, Milena; Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn (Peer reviewed, 2019)
   We conducted a paleolimnological study to examine how changes in human activity interacted with climate to influence productivity and biodiversity over the past millennium in oligotrophic Lake Atnsjøen, SE Norway. The study ...
  • Historical human impact on Productivity and biodiversity in a subalpine oligotrophic lake in Scandinavia 

   Jensen, Thomas Correll; Zawiska, Izabela; Oksman, Mimmi; Słowiński, Michał; Woszczyk, Michał; Luoto, Tomi P.; Tylmann, Wojciech; Nevalainen, Liisa; Obremska, Milena; Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn (Journal article, 2019)
   We conducted a paleolimnological study to examine how changes in human activity interacted with climate to influence productivity and biodiversity over the past millennium in oligotrophic Lake Atnsjøen, SE Norway. The study ...
  • Innsamling og bearbeiding av bunndyrprøver – hva vi kan enes om 

   Petrin, Zlatko; Bækkelie, Knut Andreas E.; Bongard, Terje; Bremnes, Trond; Eriksen, Tor Erik; Kjærstad, Gaute; Saltveit, Svein Jakob; Schartau, Ann Kristin; Velle, Gaute (NINA Rapport;1276, Research report, 2016-06-22)
   Petrin, Z., Bækkelie, K.A.E., Bongard, T., Bremnes, T., Eriksen, T.E., Kjærstad, G., Saltveit, S.J., Schartau, A.K. & Velle, G. 2016. - Innsamling og bearbeiding av bunndyrprøver – hva vi kan enes om. NINA Rapport 1276. ...
  • INTERREG prosjektet Enningdalselven. Uttesting av overvåkingsmetodikk og systemer for klassifisering av økologisk tilstand (Bedömningsgrunder) jf. vanndirektivet 

   Schartau, Ann Kristin; Lagergren, Ragnar; Hesthagen, Trygve H. (NINA Rapport;875, Research report, 2012)
   Målet for denne undersøkelsen har vært å teste norske og svenske metoder for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand for innsjøer, basert på ulike fysisk-kjemiske og biologiske parametere. Våren 2009 ble det ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag - 2004 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;72, Research report, 2005)
   Saksgård, R. og Schartau, A.K. 2005. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - 2004. - NINA Rapport 72. 59 s.
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2010 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA rapport;748, Research report, 2011)
   Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2011. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2010. - NINA Rapport 748, 74 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2010. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2012 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA rapport;973, Research report, 2013)
   Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2013. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2012. - NINA Rapport 973, 70 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2012. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2005 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;176, Research report, 2006)
   Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2006. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2005. - NINA Rapport 176, 63 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2005. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2006 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;280, Research report, 2007)
   Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2007. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2006. - NINA Rapport 280. 64 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2006. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2007 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;385, Research report, 2008)
   Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2008. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2007. - NINA Rapport 385, 64 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2007. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2008 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;496, Research report, 2009)
   Saksgård, R. & Schartau, A.K. 2009. Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2008. - NINA Rapport 496. 64 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2008. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2009 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA rapport;596, Research report, 2010)
   Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2010. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2009. - NINA Rapport 596.71s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2009. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2011 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;873, Research report, 2012)
   The monitoring programme for the water quality of Norwegian rivers «Elveserien» was started in 1965/66 with rivers located in the acidified areas in the southernmost part of Norway. The number of locations has varied over ...
  • Likheter og forskjeller i vannforskriftens klassifisering og naturindeksen for ferskvann/kystvann. Evaluering av metodikk og datagrunnlag 

   Schartau, Ann Kristin; Gundersen, Hege; Pedersen, Bård (NINA Kortrapport;5, Research report, 2016-04-08)
   Schartau, A.K., Gundersen, H. & Pedersen, B. Likheter og forskjeller i vannforskriftens klassifisering og naturindeksen for ferskvann/kystvann. Evaluering av metodikk og datagrunnlag. - NINA Kortrapport 5. 44 s. Denne ...
  • Naturindeks for Norge - ferskvann. Evaluering av eksisterende indikatorsett og datagrunnlag og forslag til justeringer 

   Pedersen, Bård; Schartau, Ann Kristin; Kielland, Øystein Nordeide; Kjærstad, Gaute; Persson, Jonas (NINA Rapport;1683, Research report, 2019)
   Pedersen, B., Schartau, A.K., Kielland, Ø.N., Kjærstad, G. & Persson, J. 2019. Naturindeks for Norge – ferskvann. Evaluering av eksisterende indikatorsett og datagrunnlag og forslag til juste-ringer. NINA Rapport 1683. ...
  • Naturtyper i klimatilpasningsarbeid. Effekter av klimaendringer og klimatilpasningsarbeid på naturmangfold og økosystemtjenester 

   Aarrestad, Per Arild; Bjerke, Jarle W.; Follestad, Arne; Jepsen, Jane Uhd; Nybø, Signe; Rusch, Graciela; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;1157, Research report, 2015)
   Rapporten sammenstiller eksisterende kunnskap om effekter av klimaendringer og samfunnets fysiske klimatilpasningstiltak på norske naturtyper og deres økosystemtjenester (unntatt marine naturtyper, grunnleggende ...
  • Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. Vannforskriften. Forslag. 

   Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche; Halvorsen, Gunnar; Høgaasen, Tore; Lindholm, Markus; Skjelbred, Birger; Sloreid, Svein-Erik; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;520, Research report, 2009)
   Schartau, A.K., Lyche Solheim, A., Halvorsen, G., Høgaasen, T., Lindholm, M., Skjelbred, B., Sloreid, S.-E. og Walseng, B. 2009. Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. Vannforskriften. Forslag. - ...