• Alien species and the Water Framework Directive: Recommendations for assessing ecological status in fresh waters in Norway 

   Sandvik, Hanno; Taugbøl, Annette; Bærum, Kim Magnus; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Sandlund, Odd Terje; Schartau, Ann Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   1. Invasive alien species are recognized as a significant anthropogenic threat to freshwater ecosystems, because they may bring about the local extinction of native species and the collapse of habitat types of special ...
  • Benthic macroinvertebrates in lake ecological assessment: A review of methods, intercalibration and practical recommendations 

   Poikane, Sandra; Johnson, Richard K.; Sandin, Leonard; Schartau, Ann Kristin; Solimini, Angelo G.; Urbanic, Gorazd; Arbačiauskas, Kęstutis; Aroviita, Jukka; Gabriels, Wim; Miler, Oliver; Pusch, Martin T.; Tim, Henn; Böhmer, Jürgen (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Legislation in Europe has been adopted to determine and improve the ecological integrity of inland and coastal waters. Assessment is based on four biotic groups, including benthic macroinvertebrate communities. For lakes, ...
  • DNA-baserte metoder som verktøy i overvåking av invertebrater i innsjøer 

   Jensen, Thomas Correll; Brandsegg, Hege; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Davey, Marie; Fossøy, Frode; Lungrin, Elina; Majaneva, Markus; Schartau, Ann Kristin; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;2044, Research report, 2021)
   Jensen T.C., Brandsegg H., Bækkelie K.A.E., Davey M., Fossøy F., Lungrin E., Majaneva M.; Schartau A.K., Velle G., Walseng B. 2021. DNA-baserte metoder som verktøy i overvåking av invertebrater i innsjøer. NINA Rapport ...
  • Eutrofieringsindeks for småkreps: Crustacean Index of Trophic State (CIT). En trofi-indeks for klassifisering av økologisk tilstand i innsjøer og dammer. 

   Jensen, Thomas Correll; Pilotto, Francesca; Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;2436, Research report, 2024)
   Jensen, T.C., Pilotto, F., Schartau, A.K. & Walseng, B. 2024. Eutrofieringsindeks for småkreps: Crustacean Index of Trophic State (CIT). En trofi-indeks for klassifisering av økologisk tilstand i innsjøer og dammer. NINA ...
  • Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Stugusjøen, Tydal kommune, 28 år etter introduksjon av Mysis relicta. 

   Berger, Hans Mack; Johnsen, Bjørn Ove; Saksgård, Randi J.; Forseth, Torbjørn; Schartau, Ann Kristin; Thorstad, Eva Bonsak; Ugedal, Ola (NINA Rapport;1039, Research report, 2014)
   Berger, H.M, Johnsen, B.O., Saksgård, R., Forseth, T., Schartau, A.K.L., Thorstad, E.B. & Ugedal, O. 2014. Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Stugusjøen, Tydal kommune, 28 år etter introduksjon av Mysis relicta. - NINA ...
  • First circumpolar assessment of Arctic freshwater phytoplankton and zooplankton diversity: Spatial patterns and environmental factors 

   Schartau, Ann Kristin; Mariash, Heather L.; Christoffersen, Kirsten Seestern; Bogan, Daniel; Dubovskaya, Olga P.; Fefilova, Elena B.; Hayden, Brian; Ingvason, Haraldur R.; Ivanova, Elena A.; Kononova, Olga N.; Kravchuk, Elena S.; Lento, Jennifer; Majaneva, Markus; Novichkova, Anna A.; Rautio, Milla; Rühland, Kathleen M.; Shaftel, Rebecca; Smol, John P.; Vrede, Tobias; Kahilainen, Kimmo K. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   1. Arctic freshwaters are facing multiple environmental pressures, including rapid climate change and increasing land-use activities. Freshwater plankton assemblages are expected to reflect the effects of these stressors ...
  • Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i ferskvann. Fase 3: elver og innsjøer 

   Schartau, Ann Kristin; Abelsen, Robert; Halvorsen, Gunnar; Hobæk, Anders; Johansen, Stein W; Sloreid, Svein Erik; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;153, Research report, 2007)
   Schartau, A.K., Abelsen, R., Halvorsen, G., Hobæk, A., Johansen, S.W., Sloreid, S.-E. og Walseng, B. 2007. Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i ferskvann. ...
  • Fremmede arter og vannforskriften. Metoder for å vurdere påvirkning fra fremmede organismer på økologisk tilstand i ferskvann. 

   Sandvik, Hanno; Taugbøl, Annette; Bærum, Kim Magnus; Hesthagen, Trygve; Jensen, Thomas C.; Johnsen, Stein Ivar; Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;1845, Research report, 2020)
   Sandvik, H., Taugbøl, A., Bærum, K.M., Hesthagen, T., Jensen, T.C., Johnsen, S.I., Schartau, A.K. & Walseng, B. 2020. Fremmede arter og vannforskriften. Metoder for å vurdere påvirkning fra fremmede organismer på økologisk ...
  • Historical human impact on Productivity and biodiversity in a subalpine oligotrophic lake in Scandinavia 

   Jensen, Thomas Correll; Zawiska, Izabela; Oksman, Mimmi; Słowiński, Michał; Woszczyk, Michał; Luoto, Tomi P.; Tylmann, Wojciech; Nevalainen, Liisa; Obremska, Milena; Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn (Journal article, 2019)
   We conducted a paleolimnological study to examine how changes in human activity interacted with climate to influence productivity and biodiversity over the past millennium in oligotrophic Lake Atnsjøen, SE Norway. The study ...
  • Historical human impact on Productivity and biodiversity in a subalpine oligotrophic lake in Scandinavia 

   Jensen, Thomas Correll; Zawiska, Izabela; Oksman, Mimmi; Słowiński, Michał; Woszczyk, Michał; Luoto, Tomi P.; Tylmann, Wojciech; Nevalainen, Liisa; Obremska, Milena; Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   We conducted a paleolimnological study to examine how changes in human activity interacted with climate to influence productivity and biodiversity over the past millennium in oligotrophic Lake Atnsjøen, SE Norway. The study ...
  • A hitchhiker's guide to European lake ecological assessment and intercalibration 

   Poikane, Sandra; Birk, Sebastian; Böhmer, Jürgen; Carvalho, Laurence; de Hoyos, Caridad; Gassner, Hubert; Hellsten, Seppo; Kelly, Martyn; Solheim, Anne Lyche; Olin, Mikko; Pall, Karin; Phillips, Geoff; Portielje, Rob; Ritterbusch, David; Sandin, Leonard; Schartau, Ann Kristin; Solimini, Angelo G.; van den Berg, Marcel; Wolfram, Georg; van den Bund, Wouter (Journal article, 2015)
   The Water Framework Directive is the first international legislation to require European countries to establish comparable ecological assessment schemes for their freshwaters. A key element in harmonising quality ...
  • Innsamling og bearbeiding av bunndyrprøver – hva vi kan enes om 

   Petrin, Zlatko; Bækkelie, Knut Andreas E.; Bongard, Terje; Bremnes, Trond; Eriksen, Tor Erik; Kjærstad, Gaute; Saltveit, Svein Jakob; Schartau, Ann Kristin; Velle, Gaute (NINA Rapport;1276, Research report, 2016-06-22)
   Petrin, Z., Bækkelie, K.A.E., Bongard, T., Bremnes, T., Eriksen, T.E., Kjærstad, G., Saltveit, S.J., Schartau, A.K. & Velle, G. 2016. - Innsamling og bearbeiding av bunndyrprøver – hva vi kan enes om. NINA Rapport 1276. ...
  • INTERREG prosjektet Enningdalselven. Uttesting av overvåkingsmetodikk og systemer for klassifisering av økologisk tilstand (Bedömningsgrunder) jf. vanndirektivet 

   Schartau, Ann Kristin; Lagergren, Ragnar; Hesthagen, Trygve H. (NINA Rapport;875, Research report, 2012)
   Målet for denne undersøkelsen har vært å teste norske og svenske metoder for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand for innsjøer, basert på ulike fysisk-kjemiske og biologiske parametere. Våren 2009 ble det ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag - 2004 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;72, Research report, 2005)
   Saksgård, R. og Schartau, A.K. 2005. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - 2004. - NINA Rapport 72. 59 s.
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2010 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA rapport;748, Research report, 2011)
   Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2011. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2010. - NINA Rapport 748, 74 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2010. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2012 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA rapport;973, Research report, 2013)
   Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2013. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2012. - NINA Rapport 973, 70 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2012. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2005 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;176, Research report, 2006)
   Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2006. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2005. - NINA Rapport 176, 63 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2005. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2006 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;280, Research report, 2007)
   Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2007. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2006. - NINA Rapport 280. 64 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2006. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2007 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;385, Research report, 2008)
   Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2008. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2007. - NINA Rapport 385, 64 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2007. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2008 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;496, Research report, 2009)
   Saksgård, R. & Schartau, A.K. 2009. Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2008. - NINA Rapport 496. 64 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2008. Prøvetakingslokalitetene ...