• Acute toxicity testing of the tire rubber-derived chemical 6PPD-quinone on Atlantic salmon (Salmo salar) and brown trout (Salmo trutta) 

   Foldvik, Anders; Kryuchkov, Fedor; Sandodden, Roar; Uhlig, Silvio (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Recent identification of 6PPD-quinone as the chemical causing acute toxicity in coho salmon has led to substantial concern regarding toxicity of this contaminant for other aquatic species. Environmental occurrence of ...
  • Biocide Treatment of Invasive Signal Crayfish: Successes, Failures and Lessons Learned 

   Peay, Stephanie; Johnsen, Stein Ivar; Bean, Colin W.; Dunn, Alison M.; Sandodden, Roar; Edsman, Lennart (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Signal crayfish, as an invasive alien species in Europe, have caused impacts on aquatic communities and losses of native crayfish. Eradication of recently established populations may be possible in small ponds (<2.5 ha) ...
  • Gytefisktellinger i Austerelva og Ferja (Årgårdsvassdraget). Årsrapport 2018 

   Sollien, Vegard Pedersen; Havn, Torgeir Børresen; Pettersen, Oskar; Nielsen, Lars Eivind; Sandodden, Roar; Ulvan, Eva Marita; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1635, Research report, 2019)
   Sollien, V.P., Havn, T.B., Pettersen, O., Nielsen, L.E., Sandodden, R., Ulvan, E.M. & Solem, Ø. 2019. Gytefiskundersøkelser i Austerelva og Ferja (Årgårdsvassdraget). Årsrapport 2018. NINA Rapport 1635. Norsk institutt for ...
  • Kan Gyrodactylus salaris utryddes fra Drammensregionen? Sluttrapport fra arbeidsgruppen for Drammensregionen 

   Hindar, Kjetil; Mo, Tor Atle; Eken, Morten; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Sandodden, Roar; Vøllestad, Asbjørn; Aamodt, Knut Ola (NINA Rapport;1456, Research report, 2018)
   Hindar, K., Mo, T. A., Eken, M., Hagen, A. Gjørwad, Hytterød, S., Sandodden, R., Vøllestad, A.& Aamodt, K. O. 2018. Kan Gyrodactylus salaris utryddes fra Drammensregionen? - Sluttrapport fra arbeidsgruppen for Drammensregionen. ...
  • Omfattende spredning og bekjempelse av gjedde i Trøndelag 

   Hesthagen, Trygve H.; Rikstad, Anton; Adolfsen, Pål; Sandlund, Odd Terje; Bardal, Helge; Bergan, Morten Andre; Berger, Hans Mack; Finstad, Anders Gravbrøt; Olsen, Kay-Arne; Nøst, Terje; Sandodden, Roar; Sivertsgård, Rolf; Slettom, Lars (Journal article, 2020)
   I Trøndelag er gjedda naturlig utbredt bare i Murusjøen i Muruelvvassdraget i nordøst og i noen lokaliteter i Trysilelvvassdraget i sør. Helt siden middelalderen har mennesker spredt gjedde i fylket, men spesielt i løpet ...
  • Presence of 6PPD-quinone in runoff water samples from Norway using a new LC–MS/MS method 

   Kryuchkov, Fedor; Foldvik, Anders; Sandodden, Roar; Uhlig, Silvio (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The chemical 6PPD-quinone is highly toxic to some fish species of the Oncorhynchus and Salvelinus genera and is the oxidation product of the common car tire additive 6PPD. We present a new sample preparation method that ...
  • Prosedyre ved funn eller mistanke om introduksjon av signalkreps. Iverksetting av tiltak og eventuell friskmelding av lokalitet 

   Johnsen, Stein Ivar; Vrålstad, Trude; Sandodden, Roar (NINA Rapport;572, Research report, 2010)
   Johnsen, S. I., Vrålstad, T. & Sandodden, R. 2010. Prosedyre ved funn eller mistanke om introduksjon av signalkreps - iverksetting av tiltak og eventuell friskmelding av lokalitet - NINA Rapport 572. 18 s. Siste års funn ...
  • Signalkreps (Pacifastacus leniusculus) i Norge - Historikk, utbredelse og bestandsstatus 

   Johnsen, Stein I.; Strand, David A.; Vrålstad, Trude; Kollerud, Elin; Bergerud, Johan; Sandem, Kjetil; Sandodden, Roar; Wivestad, Terje (NINA Rapport;1991, Research report, 2021)
   Johnsen, S.I., Strand, D.A., Vrålstad, T., Kollerud, E., Bergerud, J., Sandem, K., Sandodden, R. & Wivestad, T. 2021. Signalkreps (Pacifastacus leniusculus) i Norge - Historikk, utbredelse og bestandsstatus. NINA Rapport ...