• Activity patterns of Eurasian lynx are modulated by light regime and individual traits over a wide latitudinal range 

   Heurich, Marco; Hilger, Anton; Küchenhoff, Helmut; Andrén, Henrik; Bufka, Luděk; Krofel, Miha; Mattisson, Jenny; Odden, John; Persson, Jens; Rauset, Geir Rune; Schmidt, Krzysztof; Linnell, John Durrus (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   The activity patterns of most terrestrial animals are regarded as being primarily influenced by light, although other factors, such as sexual cycle and climatic conditions, can modify the underlying patterns. However, most ...
  • The challenges and opportunities of coexisting with wild ungulates in the human-dominated landscapes of Europe's Anthropocene 

   Linnell, John Durrus; Cretois, Benjamin; Nilsen, Erlend Birkeland; Rolandsen, Christer Moe; Solberg, Erling Johan; Veiberg, Vebjørn; Kaczensky, Petra; Van Moorter, Bram; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Kaltenborn, Bjørn Petter (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The cumulative impact of human activities has driven many species into severe declines across the globe. However, the recent focus on conservation optimism has begun to highlight case studies that go against this trend. ...
  • Er skadefelling av gaupe og jerv selektiv? 

   Odden, John; Mattisson, Jenny; Rauset, Geir Rune; Linnell, John Durrus; Persson, Jens; Segerström, Peter; Andrén, Henrik (NINA rapport;601, Research report, 2010)
   Odden, J., Mattisson, J., Rauset, G.R., Linnell, J.D.C., Persson, J., Segerström, P. & Andrén, H. 2010. Er skadefelling av gaupe og jerv selektiv? - NINA Rapport 601. 20 s. De mest benyttede tapsreduserende virkemidlene ...
  • Estimating and managing broad risk of chronic wasting disease spillover among cervid species 

   Mysterud, Atle; Solberg, Erling Johan; Meisingset, Erling L.; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Strand, Olav; Van Moorter, Bram; Rolandsen, Christer Moe; Rivrud, Inger Maren (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The management of infectious wildlife diseases often involves tackling pathogens that infect multiple host species. Chronic wasting disease (CWD) is a prion disease that can infect most cervid species. CWD was detected in ...
  • Ferdsel i Hardangervidda villreinområde. Antall brukere og fordeling på areal over tid 

   Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Dokk, John Gunnar; Wold, Line Camilla; Romtveit, Lena; Rauset, Geir Rune; van Moorter, Bram; Strand, Olav; Holter, Tobias; Singsaas, Marianne; Mossing, Anders (NINA Rapport;1909, Research report, 2021)
   Gundersen, V., Selvaag, S. K., Dokk, J. G., Wold, L. C., Romtveit, L., Rauset, G. R., van Moorter, B., Strand, O., Holter, T., Singsaas, M. og Mossing, A. 2021. Ferdsel i Hardangervidda villrein-område – Antall brukere og ...
  • Förslag till samordning av inventering av järv i Sverige och Norge 

   Persson, Jens; Bretten, Tord; Brøseth, Henrik; Karlsson, Jens; Liljemark, Lars; Lundvall, Anders; Rauset, Geir Rune; Tyren, Håkan; Wiklund, Tom (NINA Rapport;882, Research report, 2012)
   Direktoratet for naturforvaltning i Norge och Naturvårdsverket i Sverige har beslutat att genomföra en gemensam översyn av inventeringsverksamheten kring stora rovdjur med målsättningen att så långt möjligt harmonisera ...
  • Gaupe og jerv i reinbeiteland. Sluttrapport for Scandlynx Troms og Finnmark 2007-2014 

   Mattisson, Jenny; Odden, John; Strømseth, Thomas Holm; Rauset, Geir Rune; Flagstad, Øystein; Linnell, John D. C. (NINA rapport;1200, Research report, 2015-12-11)
   Mattisson, J., Odden, J., Strømseth, T.H., Rauset, G.R., Flagstad, Ø. & Linnell, J.D.C. 2015. Gaupe og jerv i reinbeiteland. Sluttrapport for Scandlynx Troms og Finnmark 2007-2014. – NINA Rapport 1200. 45 s. Konflikten ...
  • GPS villreinprosjektet i Setesdal-Ryfylke. Avbøtende tiltak. 

   Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Thomassen, Jørn; Andersen, Roy; Rauset, Geir Rune; Romtveit, Lena; Mossing, Anders; Bøthun, Siri Wølneberg; Ruud, Audun (NINA Rapport;1457, Research report, 2019)
   Strand, O., Gundersen, V., Thomassen, J., Andersen, R., Rauset, G. R., Romtveit, L., Mossing, A., Bøthun, S.W. & Ruud, A. 2019. GPS villreinprosjektet i Setesdal-Ryfylke. Avbøtende tiltak. NINA Rapport 1457. Norsk institutt ...
  • Hjorteviltpåkjørsler i Norge: Årsaksforhold, lokalisering, risiko og datakvalitet. 

   Rivrud, Inger Maren; Rolandsen, Christer M.; Rauset, Geir Rune; Kvasnes, Mikkel; Mysterud, Atle; Solberg, Erling J. (NINA Rapport;1806, Research report, 2020)
   Rivrud, I.M., Rolandsen, C.M., Rauset, G.R., Kvasnes, M., Mysterud, A. og Solberg, E.J. 2020. Hjorteviltpåkjørsler i Norge: Årsaksforhold, lokalisering, risiko og datakvalitet. NINA Rapport 1806. Norsk institutt for ...
  • Jaktforsøk på brunbjørn med hund - antall og hundetypens betydning for bjørnens fysiologi 

   Støen, Ole-Gunnar; Le Grand, Luc; Thorsen, Neri Horntvedt; Sæbø, Solve; Rauset, Geir Rune; Arnemo, Jon Martin; Fuchs, Boris; Evans, Alina L.; Ahlquist, David; Boström, Rasmus (NINA Rapport;1501, Research report, 2018)
   Støen, O.-G, Le Grand, L., Thorsen, N.H., Sæbø, S., Rauset, G.R, Arnemo, J.M., Fuchs, B., Evans, A.L., Ahlquist, D. & Boström, R. 2018. Jaktforsøk på brunbjørn med hund - antall og hundetypens betydning for bjørnens ...
  • The last moves: The effect of hunting and culling on the risk of disease spread from a population of reindeer 

   Mysterud, Atle; Rauset, Geir Rune; Van Moorter, Bram; Andersen, Roy; Strand, Olav; Rivrud, Inger Maren (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   1. Hunting and culling are frequently used to combat infectious wildlife diseases. The aim is to markedly lower population density in order to limit disease transmission or to eradicate the host. Massive host culling can ...
  • Predation or scavenging? Prey body condition influences decision-making in a facultative predator, the wolverine. Photo gallery 

   Mattisson, Jenny; Rauset, Geir Rune; Odden, John; Andrén, Henrik; Linnell, John Durrus; Persson, Jens (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   What determines whether a predator scavenges or kills its own prey? Using data on wolverines ( Gulo gulo ) in Scandinavia, we studied variation in diet and feeding strategies along a gradient of environmental productivity, ...
  • Predation or scavenging? Prey body condition influencesdecision-making in a facultative predator, the wolverine 

   Mattisson, Jenny; Rauset, Geir Rune; Odden, John; Andren, Henrik; Linnell, John Durrus; Persson, Jens (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The interaction between predators and their prey is a key factor driving population dynamics and shaping wildlife communities. Most predators will scavenge in addition to killing their own prey, which alters predation ...
  • Skandlynx : framdriftsrapport fra det skandinaviske forskningsprosjektet på gaupe 2008-2009 

   Odden, John; Mattisson, Jenny; Andrén, Henrik; Linnell, John D.C.; Persson, Jens; Flagstad, Øystein; Nilsen, Erlend Birkeland; Arnemo, Jon Martin; Sköld, Kent; Segerström, Peter; Samelius, Gustaf; Rauset, Geir Rune; Danell, Anna; Liberg, Olof (NINA Rapport;513, Research report, 2009)
   Odden, J., Mattisson, J., Andren, H., Linnell, J.D.C., Persson, J., Flagstad, Ø., Nilsen, E.B., Arnemo, J.M., Sköld, K., Segerström, P., Samelius, G., Rauset, G.R., Danell, A. & Liberg, O. 2009. Skandlynx : framdriftsrapport ...
  • Spatiotemporal tourism pattern in a large reindeer (Rangifer tarandus tarandus) range as an important factor in disturbance research and management 

   Gundersen, Vegard; Myrvold, Knut Marius; Rauset, Geir Rune; Selvaag, Sofie Kjendlie; Strand, Olav (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Tourism and recreation in protected areas may compromise conservation values if their forms and volumes exceed the area’s tolerance. Disturbance-sensitive species such as wild and semi-domestic reindeer (Rangifer tarandus ...
  • Studier av atferd hos ulv ved hjelp av viltkamera og nærhetsteknologi – en pilotstudie 

   Odden, John; Rauset, Geir Rune; Thorsen, Neri; Støen, Ole-Gunnar; Berget, Dag Arne; Lien, Ole Mattis; Frank, Jens; Linnell, John D.C. (NINA Rapport;1464, Research report, 2018)
   Odden, J., Rauset, G.R., Thorsen, N.H., Støen, O.-G., Berget, D.A., Lien, O.M., Frank, J. & Linnell, J.D.C. 2018. Studier av atferd hos ulv ved hjelp av viltkamera og nærhetsteknologi – en pilotstudie. NINA Rapport 1464. ...
  • Utvikling av planleggingsverktøy for en arealdiffe-rensiert jerveforvaltning i Sør-Norge 

   Sivertsen, Therese Ramberg; Mattison, Jenny; Blumentrath, Stefan; Rauset, Geir Rune; Flagstad, Øystein; Odden, John (NINA Rapport;1538, Research report, 2018)
   Sivertsen, R.T., Mattisson, J., Blumentrath, S., Rauset, G.R., Flagstad, Ø. og Odden, J. 2018. Utvikling av planleggingsverktøy for en arealdifferensiert jerveforvaltning i Sør-Norge. NINA Rapport 1538. Norsk institutt for ...
  • Villrein-ferdselsanalyser på Hardangervidda. Anbefalinger og tiltak 

   Gundersen, Vegard; van Moorter, Bram; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Strand, Olav (NINA Rapport;1903, Research report, 2021)
   Gundersen, V., van Moorter, B. Panzacchi, M., Rauset, G.R. & Strand, O. 2021. Villrein-ferdselsanalyser på Hardangervidda - Anbefalinger og tiltak. NINA Rapport 1903. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten ...