• Kartlegging av naturtyper som bidrar med blomsterressurser og larvesubstrater til pollinerende insekter i Norge 

   Sydenham, Markus Arne Kjær; Myklebost, Heidi; Jokerud, Mari; Singsaas, Frode Thomassen; Töpper, Joachim Paul; Hanssen, Oddvar (NINA Rapport;2383, Research report, 2023)
   Sydenham, M.A.K., Myklebost, H., Jokerud, M., Singsaas, F.T., Töpper, J.P. & Hanssen, O. 2023. Kartlegging av naturtyper som bidrar med blomsterressurser og larvesubstrater til pollinerende insekter i Norge. NINA Rapport ...
  • Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark. Endringer fra 2006 til 2016 

   Hofgaard, Annika; Myklebost, Heidi (NINA Rapport;1353, Research report, 2017)
   Hofgaard, A. og Myklebost, H.E. 2017. Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark. Endringer fra 2006 til 2016. – NINA Rapport 1353. 48 s. Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprogram ...
  • Overvåking av palsmyr. Tredje gjenanalyse i Goahteluoppal, Vest- Finnmark. Endringer fra 2006 til 2021 

   Hofgaard, Annika; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Myklebost, Heidi (NINA Rapport;2128, Research report, 2022)
   Hofgaard, A., Kyrkjeeide, M.O. & Myklebost, H.E. 2022. Overvåking av palsmyr. Tredje gjenanalyse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark. Endringer fra 2006 til 2021. NINA Rapport 2128. Norsk institutt for naturforskning. Overvåking ...
  • Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, metoder og data 

   Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Kålås, John Atle; Myklebost, Heidi; Nilsen, Erlend; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Bård; Stokke, Bård; Økland, Tonje (NINA Rapport;1827, Research report, 2020)
   Framstad, E., Bakkestuen, V., Halvorsen, R., Kålås, J.A., Myklebost, H., Nilsen, E., Olsen, S.L., Pedersen, B., Stokke, B. & Økland, T. 2020. Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, ...
  • Skjøtselsplan for Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Myklebost, Heidi (NINA Rapport;1504, Research report, 2018)
   Brandrud, T.E., Bendiksen, E. & Myklebost, H. 2018. Skjøtselsplan for Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa. NINA Rapport 1504. Norsk institutt for naturforskning. Det er utarbeidet et naturfaglig forslag til skjøtselsplan ...
  • Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper 

   Aalberg Haugen, Inger Marie; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Bjørn; Christie, Hartvig; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Rapport;1646, Research report, 2019)
   Aalberg Haugen, I.M., Kyrkjeeide, M.O., Bjerke, J.W, Brandrud, T.E., Hegre, H., Jokerud, M., Vange, V., Westergaard, K.B., Øien, D.-I., Myklebost, H., Hanssen, O., Hassel, K., Järnegren, J., Endrestøl, A., Lyngstad, A., ...
  • Undersøkelser av biologisk mangfold i Hofstadelva, Stjørdal, etter erosjonssikring og restaurering - Resultater og vurderinger fra feltsesongen 2016 

   Bergan, Morten Andre; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Myklebost, Heidi; Gjershaug, Jan Ove; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1320, Research report, 2017)
   Bergan, M.A., Kyrkjeeide, M.O., Myklebost, H., Gjershaug, J.O. og Solem, Ø. 2017. Undersøkelser av biologisk mangfold i Hofstadelva, Stjørdal, etter erosjonssikring og restaurering – Resultater og vurderinger fra feltsesongen ...
  • Vegetasjonsetablering langs Elgsjøvegen i Oppdal kommune, etter oppgradering av kraftverksdam. Resultater fra overvåking i 2023 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Mehlhoop, Anne Catriona; Hagen, Dagmar; Myklebost, Heidi (NINA Rapport;2380, Research report, 2023)
   Kyrkjeeide, M.O., Mehlhoop, A.C., Hagen, D. & Myklebost, H. 2023. Vegetasjonsetablering langs Elgsjøvegen i Oppdal kommune, etter oppgradering av kraftverksdam. Resultater fra overvåking i 2023. NINA Rapport 2380. Norsk ...