• Effekter på fugletrekket over Guleslettene. Etterundersøkelser ved Guleslettene vindkraftverk 

   Nilsson, Anna L.K.; Molværsmyr, Sindre; Breistøl, Arild; Hamre, Øyvind; Systad, Geir Helge Rødli (NINA Rapport;2228, Research report, 2023)
   Nilsson, A.L.K., Molværsmyr, S., Breistøl, A., Hamre, Ø. & Systad, G.H.R. 2023. Effekter på fugletrekket over Guleslettene. Etterundersøkelser ved Guleslettene vindkraftverk. NINA Rapport 2228. Norsk institutt for ...
  • Effektmåling av minkuttak på bakkehekkende sjøfugl 

   Stien, Jenny; Molværsmyr, Sindre; Breistøl, Arild; Guidos, Steven; Landa, Arild; Systad, Geir Helge Rødli (NINA Rapport;2292, Research report, 2023)
   Stien, J., Molværsmyr, S., Breistøl, A., Guidos, S., Landa, A. & Systad, G.H. 2023. Effektmåling av minkuttak på bakkehekkende sjøfugl. NINA Rapport 2292. Norsk institutt for naturforskning. Amerikansk mink (Neovison ...
  • Fuglebevegelser til Norge med risiko for innføring av fugleinfluensa. Med fokus på måker og gjess 

   Molværsmyr, Sindre; Follestad, Arne; Helberg, Morten (NINA Rapport;1935, Research report, 2020)
   Molværsmyr, S., Follestad, A. & Helberg, M. 2020. Fuglebevegelser til Norge med risiko for innføring av fugleinfluensa. Med fokus på måker og gjess. NINA Rapport 1935. Norsk institutt for naturforskning. I forbindelse med ...
  • Kysthekkende bestander av måker og terner i Bergen kommune 

   Breistøl, Arild; Molværsmyr, Sindre; Systad, Geir (NINA Rapport;1933, Research report, 2020)
   Breistøl, A., Molværsmyr, S. & Systad, G. 2020. Kysthekkende bestander av måker og terner i Bergen kommune NINA Rapport 1933. Norsk institutt for naturforskning. NINA har i 2020 kartlagt kysthekkende måker og terner i ...
  • Restaurering av myr. Overvåking av tiltak i 2021 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Lunde, Linn Marie Foldnes; Lyngstad, Anders; Molværsmyr, Sindre (NINA Rapport;2051, Research report, 2021)
   Kyrkjeeide, M.O., Lunde, L.M.F., Lyngstad, A. & Molværsmyr, S. 2021. Restaurering av myr. Overvåking av tiltak i 2021. NINA Rapport 2051. Norsk institutt for naturforskning Myr er et økosystem med stort biologisk mangfold ...
  • Verdisetting av sjøfuglers sensitivitet for havvind i norske kyst- og havområder 

   Fauchald, Per; Christensen-Dalsgaard, Signe; Ballesteros, Manuel; Ollus, Victoria Marja Sofia; Breistøl, Arild; Molværsmyr, Sindre; Tarroux, Arnaud; Systad, Geir; Moe, Børge (NINA Rapport;2184, Research report, 2023)
   Fauchald, P., Christensen-Dalsgaard, S., Ballesteros, M., Ollus, V.M.S., Breistøl, A., Molværsmyr, S., Tarroux, A., Systad, G.H.R & Moe, B. 2023. Verdisetting av sjøfuglers sensitivitet for havvind i norske kyst- og ...
  • Wheel rut mapping with high resolution ortho-imagery – a comparison of data and methods 

   Blumentrath, Stefan; Puliti, Stefano; Molværsmyr, Sindre; Hamre, Øyvind (NINA Report;2137, Research report, 2022)
   Blumentrath, S., Puliti, S., Molværsmyr, S. & Hamre, Ø. 2022. Wheel rut mapping with high resolution ortho-imagery – a comparison of data and methods. NINA Report 2137. Norwegian Institute for Nature Research. The number ...