• A catch-22 conflict: Access to semi-domestic reindeer modulatesEurasian lynx depredation on domestic sheep 

   Mattisson, Jenny; Odden, John; Linnell, John Durrus (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Conserving large carnivores in multi-use landscape is a global challenge. In northern Norway the presence of Eurasian lynx (Lynx lynx) conflicts greatly with the current ways of keeping free-grazing, unguarded livestock ...
  • Bestandsovervåking av jerv i 2018 

   Tovmo, Mari; Höglund, Linda; Mattisson, Jenny (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;3 - 2018, Research report, 2018)
   The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have co-developed standard methodology and guidelines for the monitoring of wolverines in Scandinavia, ...
  • Bjørnens vandring og områdebruk - forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper og sesong. 

   Mattisson, Jenny; Støen, Ole-Gunnar; Kindberg, Jonas (NINA Rapport;1662, Research report, 2019)
   Mattisson, J., Støen, O-G. & Kindberg, J. 2019. Bjørnens vandring og områdebruk - forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper og sesong. NINA Rapport 1662. Norsk institutt for naturforskning. Funn av fotavtrykk og hi kan ...
  • Evaluering av gauperegistrering i regi av NJFF 

   Mattisson, Jenny; Odden, John; Linnell, John Durrus (NINA Rapport;1069, Research report, 2014)
   I Norge overvåkes bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe hovedsakelig gjennom registrering av familiegrupper hver vinter. Overvåkingen utføres som en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, og ...
  • Forslag til modellering av fugledata til Naturindeksen 

   Nilsen, Erlend B.; Mattisson, Jenny (NINA Rapport;1655, Research report, 2019)
   Nilsen, E.B. & Mattisson, J. 2019. Forslag til modellering av fugledata til Naturindeksen. NINA Rapport 1655. Norsk institutt for naturforskning. I denne rapporten går vi gjennom et sett med modelltilnærminger som vi har ...
  • Gaupas predasjon på sau – en kunnskapsoversikt. 

   Odden, John; Mattisson, Jenny; Gervasi, Vincenzo; Linnell, John Durrus (NINA Temahefte;57, Book, 2014-08)
   Gaupa er igjen å finne i store deler av Norge, og konfliktene rundt gaupe og sau er større enn de noen gang har vært. I følge erstatningstallene har en estimert bestand på mellom 44 og 92 familiegrupper siden 2000 årlig ...
  • Gaupe og jerv i reinbeiteland. Sluttrapport for Scandlynx Troms og Finnmark 2007-2014 

   Mattisson, Jenny; Odden, John; Strømseth, Thomas Holm; Rauset, Geir Rune; Flagstad, Øystein; Linnell, John D. C. (NINA rapport;1200, Research report, 2015-12-11)
   Mattisson, J., Odden, J., Strømseth, T.H., Rauset, G.R., Flagstad, Ø. & Linnell, J.D.C. 2015. Gaupe og jerv i reinbeiteland. Sluttrapport for Scandlynx Troms og Finnmark 2007-2014. – NINA Rapport 1200. 45 s. Konflikten ...
  • Inventering av järv 2017 

   Eklund, Ann; Mattisson, Jenny; Höglund, Linda; Tovmo, Mari (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;3:2017, Research report, 2017)
   The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have co-developed standard methodology and guidelines for the monitoring of wolverines in Scandinavia, ...
  • Inventering av järv 2019 

   Höglund, Linda; Mattisson, Jenny; Tovmo, Mari (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;3-2019, Research report, 2019)
   The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have co-developed standard methodology and guidelines for the monitoring of wolverines in Scandinavia, ...
  • Kungsörn, havsörn och tamren. En kunskapssammanställning 

   Mattisson, Jenny; Jacobsen, Karl-Otto; Kjørstad, Morten (NINA Rapport;1368, Research report, 2017)
   Mattisson, J., Jacobsen, K-O. Kjørstad, M. 2017. Kungsörnens födoval och predation på tamren - En kunskapssammanställning. NINA Rapport 1368. 25 s. Det har på senare år blivit mer och mer focus på kungsörnen som skadegörare ...
  • Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov for forvaltning av rovvilt i Norge 

   Linnell, John D. C.; Tveraa, Torkild (red.); Hansen, Inger; Andrén, Henrik; Persson, Jens; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Odden, John; Stien, Audun; Ytrehus, Bjørnar; Kleven, Oddmund; Brøseth, Henrik; Kindberg, Jonas; Mattisson, Jenny; Solberg, Erling J.; Nilsen, Erlend B.; Nygård, Torgeir; Jacobsen, Karl Otto (NINA Rapport;1195, Research report, 2015-12-17)
   Miljødirektoratet har bestilt denne rapporten for å identifisere kunnskapshull vedrørende rovvilt (gaupe, brunbjørn, ulv, jerv og kongeørn) i Skandinavia, med særlig fokus på situasjonen i Norge. Over 20 forskere fra ...
  • Lynx predation on semi-domestic reindeer: do age and sex matter? 

   Mattisson, Jenny; Arntsen, Gustav Busch; Nilsen, Erlend Birkeland; Loe, Leif Egil; Linnell, John Durrus; Odden, John; Persson, J.; Andrén, H. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The Eurasian lynx is an efficient stalking predator mainly selecting small-sized ungulates. In northern Scandinavia, semi-domestic reindeer are the only ungulate species available for Eurasian lynx year round and consequently ...
  • Monitoring methods for the Golden Eagle Aquila chrysaetos in Norway 

   Gjershaug, Jan Ove; Brøseth, Henrik; Kleven, Oddmund; Kålås, John Atle; Mattisson, Jenny; Tovmo, Mari (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Capsule: A description of the methods used for monitoring the Golden Eagle Aquila chrysaetos in Norway Aims: To provide a comprehensive description of monitoring methods. Methods: The intensive monitoring of the Golden ...
  • Moving in the Anthropocene: Global reductions in terrestrial mammalian movements 

   Tucker, Marlee A.; Böhning-Gaese, Katrin; Fagan, William F.; Fryxell, John M.; Van Moorter, Bram; Alberts, Susan C.; Ali, Abdullahi H.; Allen, Andrew M.; Attias, Nina; Avgar, Tal; Bartlam-Brooks, Hattie; Bayarbaatar, Buuveibaatar; Belant, Jerrold L.; Bertassoni, Alessandra; Beyer, Dean; Bidner, Laura; van Beest, Floris M.; Blake, Stephen; Blaum, Niels; Bracis, Chloe; Brown, Danielle; de Bruyn, P. J. Nico; Cagnacci, Francesca; Calabrese, Justin M.; Camilo-Alves, Constança; Chamaille-Jammes, Simon; Chiaradia, Andre; Davidson, Sarah C.; Todd, Dennis; DeStefano, Stephen; Diefenbach, Duane; Douglas-Hamilton, Iain; Fennesy, Julian; Fichtel, Claudia; Fiedler, Wolfgang; Fischer, Christina; Fischoff, Ilya; Fleming, Christen H.; Ford, Adam T.; Fritz, Susanne A.; Gehr, Benedikt; Goheen, Jacob R.; Gurarie, Eliezer; Hebblewhite, Mark; Heurich, Marco; Hewison, A.J.Mark; Hof, Christian; Hurme, Edward; Isbell, Lynne A.; Janssen, René; Jeltsch, Florian; Kaczensky, Petra; Linnell, John Durrus; Mattisson, Jenny; Mysterud, Atle; Odden, John; Rolandsen, Christer Moe; Solberg, Erling Johan; Strand, Olav (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Overvaking av kongeørn i Noreg 2015. Resultat frå 12 intensivt overvaka område 

   Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny; Kleven, Oddmund; Brøseth, Henrik (NINA Rapport;1225, Research report, 2016-02-03)
   Tovmo, M., Mattisson, J., Kleven, O. & Brøseth, H. Overvaking av kongeørn i Noreg 2015. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. - NINA Rapport 1225. 21 s. Overvaking av kongeørn (Aquila chrysaetos) inngår i det nasjonale ...
  • Overvaking av kongeørn i Noreg 2016. Resultat frå 12 intensivt overvaka område 

   Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny; Kleven, Oddmund; Brøseth, Henrik (NINA Rapport;1304, Research report, 2016-12-22)
   Tovmo, M., Mattisson, J., Kleven, O. & Brøseth, H. 2016. Overvaking av kongeørn i Noreg 2016. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. – NINA Rapport 1304. 23 s. Overvaking av kongeørn (Aquila chrysaetos) inngår i det ...
  • Overvaking av kongeørn i Noreg 2017. Resultat frå 12 intensivt overvaka område 

   Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny; Kleven, Oddmund; Brøseth, Henrik (NINA Rapport;1442, Research report, 2017)
   Tovmo, M., Mattisson, J., Kleven, O. & Brøseth, H. 2017. Overvaking av kongeørn i Noreg 2017. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. – NINA Rapport 1442. 21 s. Overvaking av kongeørn (Aquila chrysaetos) inngår i det ...
  • Overvaking av kongeørn i Noreg 2018. Resultat frå 12 intensivt overvaka område 

   Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny; Kleven, Oddmund (NINA Rapport;1602, Research report, 2018)
   Tovmo, M., Mattisson, J. & Kleven, O. 2018. Overvaking av kongeørn i Noreg 2018. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. – NINA Rapport 1602. Overvaking av kongeørn (Aquila chrysaetos) inngår i det nasjonale ...
  • Overvaking av kongeørn i Noreg 2019. Resultat frå 12 intensivt overvaka område 

   Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny; Kleven, Oddmund (NINA Rapport;1748, Research report, 2019)
   Tovmo, M., Mattisson, J. & Kleven, O. 2019. Overvaking av kongeørn i Noreg 2019. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. NINA Rapport 1748. Norsk institutt for naturforskning. Overvaking av kongeørn (Aquila chrysaetos) ...
  • Predasjon av tamrein fra gaupe og jerv. Et dataunderlag for beregning av tap av tamrein til gaupe og jerv 

   Mattisson, Jenny; Odden, John (NINA Kortrapport;28, Research report, 2016-08-17)
   Mattisson, J., Odden, J., 2016. Predasjon av tamrein fra gaupe og jerv - Et dataunderlag for beregning av tap av tamrein til gaupe og jerv - NINA Kortrapport 28. 18 s. I denne rapporten presenterer vi en oversikt over ...