• Biologiske undersøkelser i kalkede vann i Vest-Agder 2008, med vekt på krepsdyr, bunndyr og fisk 

   Halvorsen, Gunnar; Hesthagen, Trygve H.; Svalastog, Dag; Bongard, Terje (NINA Rapport;450, Research report, 2009)
   Halvorsen, G., Hesthagen, T., Svalastog, D. & Bongard, T. 2009. Biologiske undersøkelser i kalkede vann i Vest-Agder 2008, med vekt på krepsdyr, bunndyr og fisk. - NINA Rapport 450. 55 s. Høsten 2008 ble det gjennomført ...
  • Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i ferskvann. Fase 3: elver og innsjøer 

   Schartau, Ann Kristin; Abelsen, Robert; Halvorsen, Gunnar; Hobæk, Anders; Johansen, Stein W; Sloreid, Svein Erik; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;153, Research report, 2007)
   Schartau, A.K., Abelsen, R., Halvorsen, G., Hobæk, A., Johansen, S.W., Sloreid, S.-E. og Walseng, B. 2007. Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i ferskvann. ...
  • Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. Vannforskriften. Forslag. 

   Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche; Halvorsen, Gunnar; Høgaasen, Tore; Lindholm, Markus; Skjelbred, Birger; Sloreid, Svein-Erik; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;520, Research report, 2009)
   Schartau, A.K., Lyche Solheim, A., Halvorsen, G., Høgaasen, T., Lindholm, M., Skjelbred, B., Sloreid, S.-E. og Walseng, B. 2009. Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. Vannforskriften. Forslag. - ...
  • Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – samlerapport 2010. Atna- og Vikedalsvassdragene 

   Bongard, Terje; Brettum, Pål; Finstad, Anders Gravbrøt; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Halvorsen, Gunnar; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Papinska, Katarzyna; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;598, Research report, 2010)
   Sandlund, O.T. (red.), Bongard, T., Brettum, P., Finstad, A.G., Fjellheim, A., Halvorsen, G.A., Halvorsen, G., Hesthagen, T., Hindar, A., Papinska, K., Saksgård, R., Schartau, A.K., Schneider, S., Skancke, L.B., Skjelbred, ...
  • Northern Lakes Recovery Study (NLRS) – microcrustaceans Reference conditions, acidification and bio-logical recovery 

   Schartau, Ann Kristin; Halvorsen, Gunnar; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;235, Research report, 2007)
   Schartau, A.K., Halvorsen, G. og Walseng, B. 2007. Northern Lakes Recovery Study (NLRS) – småkreps. Referansetilstand, forsuring og biologisk gjenhenting. - NINA Rapport 235: 66 s. Killarney Provincial Park med omkringliggende ...
  • Truete arter og ansvarsarter: Kriterier for prioritering i kartlegging og overvåking 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Framstad, Erik; Gjershaug, Jan Ove; Halvorsen, Gunnar; Pedersen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;317, Research report, 2008)
   Sverdrup-Thygeson, A., Brandrud, T.E., Bratli, H., Framstad, E., Gjershaug, J.O., Halvorsen, G., Pedersen, O., Stabbetorp, O. & Ødegaard, F. 2008. Truete arter og ansvarsarter: Kriterier for prioritering i kartlegging og ...
  • Utkast til forvaltningsplan for Elstad landskapsvernområde, Ullensaker kommune 

   Erikstad, Lars; Stabbetorp, Odd Egil; Halvorsen, Gunnar (NINA rapport;630, Research report, 2010)
   Erikstad, L., Stabbetorp, O. E. & Halvorsen, G. 2010. Utkast til forvaltningsplan for Elstad landskapsvernområde, Ullensaker kommune.– NINA Rapport 630, 64s. Elstad landskapsvernområde ble fredet ved kongelig resolusjon ...
  • Verma kraftverk. Konsekvenser knyttet til planer for nytt kraftverk i Verma 

   Erikstad, Lars; Andersen, Oddgeir; Halvorsen, Gunnar; Reitan, Ole; Risan, Thomas; Stabbetorp, Odd Egil (NINA Rapport;357, Research report, 2008)
   Erikstad, L., Andersen, O., Halvorsen, G., Reitan, O., Risan, T. & Stabbetorp, O. 2008. Verma kraftverk - Konsekvenser knyttet til planer for nytt kraftverk i Verma. - NINA Rapport 357. 55 s. Denne rapporten består av tre ...