• DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2013 

   Flagstad, Øystein; Brøseth, Henrik; Gervasi, Vincenzo; Balstad, Torveig; Spets, Merethe Hagen; Eriksen, Line Birkeland; Kleven, Oddmund; Johansson, Malin; Magnusson, Jessica; Ellegren, Hans (NINA rapport;1008, Research report, 2014)
   Genetiske analyser er nå implementert som et viktig verktøy i rovviltovervåkingen i Skandinavia. I særlig grad har antallet DNA-analyser av ekskrementer økt betydelig. Det siste tiåret er det gjennom-ført rutinemessig ...
  • Failure to coordinate management in transboundary populations hinders the achievement of national management goals: The case of wolverines in Scandinavia 

   Gervasi, Vincenzo; Linnell, John D.C.; Brøseth, Henrik; Gimenez, Olivier (Peer reviewed; Journal article, 2019-03-09)
   Large carnivores are expanding in Europe, and their return is associated with con- flicts that often result in policies to regulate their population size through culling. Being wide-ranging species, their populations are ...
  • Framdriftsrapport for Scandlynx Norge 2011 

   Odden, John; Mattisson, Jenny; Linnell, John Durrus; Mysterud, Atle; Melis, Claudia; Nilsen, Erlend Birkeland; Brøseth, Henrik; Teurlings, Ivonne; Samelius, Gustav; McNutt, Helen L.; Andren, Henrik; Persson, Jens; Arnemo, Jon Martin; Sjulstad, Kjartan; Ulvund, Kristine R.; Loe, Leif Egil; Segerström, Peter; Turtumøygard, Tea; Strømseth, Thomas Holm; Gervasi, Vincenzo; Bouyer, Yaëlle; Flagstad, Øystein (NINA rapport;842, Research report, 2012)
   Odden, J., Mattisson, J., Linnell, J.D.C., Mysterud, A.,Melis, C., Nilsen, E.B., Samelius, G., McNutt, H.L., Andrén, H., Brøseth, H., Teurlings, I., Persson, J., Arnemo, J.M., Sjulstad, K., Ulvund, K.R., Loe, L.E., ...
  • Gaupas predasjon på sau – en kunnskapsoversikt. 

   Odden, John; Mattisson, Jenny; Gervasi, Vincenzo; Linnell, John Durrus (NINA Temahefte;57, Book, 2014-08)
   Gaupa er igjen å finne i store deler av Norge, og konfliktene rundt gaupe og sau er større enn de noen gang har vært. I følge erstatningstallene har en estimert bestand på mellom 44 og 92 familiegrupper siden 2000 årlig ...
  • Re-evaluation of distance criteria for classification of lynx family groups in Scandinavia 

   Gervasi, Vincenzo; Odden, John; Linnell, John Durrus; Persson, Jens; Andrén, Henrik; Brøseth, Henrik (NINA Rapport;965, Research report, 2013)
   Overvåking av gaupe i Skandinavia er i hovedsak basert på å registrere antall familiegrupper hver vinter. Observasjoner av familiegrupper samles inn kontinuerlig gjennom hele registreringsperioden fra 1. oktober til 28. ...
  • Sharing data improves monitoring of trans-boundary populations: the case of wolverines in central Scandinavia 

   Gervasi, Vincenzo; Brøseth, Henrik; Gimenez, Olivier; Nilsen, Erlend Birkeland; Odden, John; Flagstad, Øystein; Linnell, John Durrus (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   of wide-ranging species are likely to extend across multiple jurisdictions, including national and international borders. This requires that local institutions implement data sharing and a standardization of monitoring ...
  • The risks of learning: confounding detection anddemographic trend when using count-based indices forpopulation monitoring 

   Gervasi, Vincenzo; Brøseth, Henrik; Gimenez, Olivier; Nilsen, Erlend Birkeland; Linnell, John Durrus (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Theory recognizes that a treatment of the detection process is required to avoid producing biased estimates of population rate of change. Still, one of three monitoring programmes on animal or plant populations is focused ...
  • The spatio-temporal distribution of wild and domestic ungulates modulates lynx kill rates in a multi-use landscape 

   Gervasi, Vincenzo; Nilsen, Erlend Birkeland; Odden, John; Bouyer, Yaëlle; Linnell, John Durrus (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Depredation on livestock and competition with hunters for game species are prominent among the conflicts that the return of large carnivores generates in multi-use landscapes. The relative magnitude of the conflict strongly ...
  • Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 

   Linnell, John Durrus; Støen, Ole-Gunnar; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Flagstad, Øystein; Gervasi, Vincenzo; Brøseth, Henrik; Swenson, Jon; Odden, John (NINA Rapport;1123, Research report, 2015)
   Linnell, J. D. C., Støen, O.-G., Hansen, I., Eilertsen, S., Flagstad, Ø. Gervasi, V., Brøseth, H., Swenson, J. & Odden, J. 2015. Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 – NINA Rapport ...