• A. Overvaking av verneområde. B. Forslag til overvakingsplan for vernekvalitetar, ferdsel og påverknad i verneområda på Dovrefjell. Eit pilotprosjekt 

   Vistad, Odd Inge; Eide, Nina Elisabeth; Hagen, Dagmar; Nellemann, Christian; Framstad, Erik; Erikstad, Lars; Gjershaug, Jan Ove; Vistnes, Ingunn Ims (NINA Rapport;188, Research report, 2007)
   Vistad, O.I., Eide, N.E., Hagen, D., Nellemann, C., Framstad, E., Erikstad, L., Gjershaug, J.O. & Vistnes, I. 2007. A. Overvaking av verneområde, B. Forslag til overvakingsplan for vernekvalitetar, ferdsel og påverknad i ...
  • Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk tilstand 

   Evju, Marianne; Nybø, Signe; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;1478, Research report, 2018)
   Evju, M. & Nybø, S. (red.), Framstad, E., Lyngstad, A., Sickel, H., Sverdrup-Thygeson, A., Vandvik, V., Velle, L. G. & Aarrestad, P. A. 2018. Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk ...
  • Avgrensing og inndeling av terrestriske hovedøkosystemer i arbeidet med økologisk tilstand 

   Framstad, Erik; Austrheim, Gunnar; Evju, Marianne; Johansen, Line; Kolstad, Anders; Lyngstad, Anders; Olsen, Siri Lie; Prestø, Tommy; Vandvik, Vigdis; Vange, Vibekke; Velle, Liv Guri (NINA Rapport;2169, Research report, 2022)
   Framstad, E., Austrheim, G., Evju, M., Johansen, L., Kolstad, A., Lyngstad, A., Olsen, S.L., Prestø, T., Vandvik, V., Vange, V. & Velle, L.G. 2022. Avgrensing og inndeling av terrestriske hovedøkosystemer i arbeidet med ...
  • Betydningen av størrelse og mangfold av naturtyper for skogområders naturverdi. En kunnskapsgjennomgang 

   Jacobsen, Rannveig M.; Framstad, Erik; Sverdrup-Thygeson, Anne; Storaunet, Ken Olof (NINA Rapport;1883, Research report, 2020)
   Jacobsen, R.M., Framstad, E., Sverdrup-Thygeson, A. & Storaunet, K.O. 2020. Betydningen av størrelse og mangfold av naturtyper for skogområders naturverdi. En kunnskapsgjennomgang. NINA Rapport 1883. Norsk institutt for ...
  • Bioenergitiltak og effekter på biomangfold 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Framstad, Erik (NINA Rapport;311, Research report, 2007)
   Sverdrup-Thygeson, A. & Framstad, E. 2007. Bioenergitiltak og effekter på biomangfold. - NINA Rapport 311. 38 s. Nøkkelord : skog, kulturlandskap, bioenergi, biomangfold, forest, agricultural landscape, bioenergy, biodiversity
  • Boreale lauvskoger i Norge. Naturverdier og udekket vernebehov 

   Framstad, Erik; Gaarder, Geir; Hofton, Tom Hellik; Jordal, John Bjarne; Klepsland, Jon T; Reiso, Sigve (NINA Rapport;367, Research report, 2008)
   Bendiksen, E., Brandrud, T.E. & Røsok, Ø. (red.), Framstad, E., Gaarder, G., Hofton, T.H., Jordal, J.B., Klepsland, J.T. & Reiso, S. 2008 Boreale lauvskoger i Norge. Naturverdier og udekket vernebehov. – NINA Rapport 367. ...
  • The condition of forest and mountain ecosystems in Norway. Assessment by the IBECA method 

   Framstad, Erik; Kolstad, Anders L.; Nybø, Signe; Töpper, Joachim; Vandvik, Vigdis (NINA Report;2100, Research report, 2022)
   Framstad, E., Kolstad, A. L., Nybø, S., Töpper, J. & Vandvik, V. 2022. The condition of forest and mountain ecosystems in Norway. Assessment by the IBECA method. NINA Report 2100. Norwegian Institute for Nature Research. In ...
  • Confronting and coping with uncertainty in biodiversity research and praxis 

   Haila, Yrjö; Henle, Klaus; Apostolopoulou, Evangelia; Cent, Joanna; Framstad, Erik; Goerg, Christoph; Jax, Kurt; Klenke, Reinhard; Magnuson, William; Matsinos, Yiannis G.; Mueller, Birgit; Paloniemi, Riikka; Pantis, John D.; Rauschmayer, Felix; Ring, Irene; Settele, Josef; Similä, Jukka; Touloumis, Konstantinos; Tzanopoulos, Joseph; Pe'er, Guy (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   This paper summarises discussions in a workshop entitled “exploring uncertainties in biodiversity science, policy and management”. It draws together experiences gained by scientists and scholars when encountering and coping ...
  • Documenting lemming population change in the Arctic: Can we detect trends? 

   Ehrich, Dorothee; Schmidt, Niels M.; Gauthier, Gilles; Alisauskas, Ray; Angerbjörn, Anders; Clark, Karin; Ecke, Frauke; Eide, Nina Elisabeth; Framstad, Erik; Frandsen, Jay; Franke, Alastair; Gilg, Olivier; Giroux, Marie-Andrée; Henttonen, Heikki; Hörnfeldt, Birger; Ims, Rolf Anker; Kataev, Gennadiy D.; Kharitonov, Sergey P.; Killengreen, Siw Turid; Krebs, Charles J.; Lanctot, Richard B.; Lecomte, Nicolas; Menyushina, Irina; Morris, Douglas W.; Morrisson, Guy; Oksanen, Lauri; Oksanen, Tarja Maarit; Olofsson, Johan; Pokrovsky, Ivan G.; Popov, Igor Yu.; Reid, Don; Roth, James D.; Saalfeld, Sarah T.; Samelius, Gustaf; Sittler, Benoit; Sleptsov, Sergey M.; Smith, Paul; Sokolov, Aleksandr A.; Sokolova, Natalya A.; Soloviev, Mikhail Y.; Solovyeva, Diana (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Lemmings are a key component of tundra food webs and changes in their dynamics can affect the whole ecosystem. We present a comprehensive overview of lemming monitoring and research activities, and assess recent trends ...
  • Effect of Habitat Size, Quality, and Isolation on Functional Groups of Beetles in Hollow Oaks 

   Pilskog, Hanne Eik; Birkemoe, Tone; Framstad, Erik; Sverdrup-Thygeson, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   One of the largest threats to biodiversity is land use change and habitat loss. Hollow oaks (Quercus spp. L.) are welldefined patches that are hotspots for biodiversity and red-listed species, but they are often rare and ...
  • Effekter av et supplerende vern på verneområdenes funksjon som økologiske nettverk og toleranse for klimaendringer 

   Jacobsen, Rannveig M.; Dillinger, Benno; Blumentrath, Stefan; Framstad, Erik (NINA Rapport;1666, Research report, 2019)
   Jacobsen, R. M., Dillinger, B., Blumentrath, S., Framstad, E. Effekter av et supplerende vern på verneområdenes funksjon som økologiske nettverk og toleranse for klimaendringer. 2019. NINA Rapport 1666. Norsk institutt for ...
  • Evaluering av metode for naturfaglige registreringer i skogvernarbeidet basert på Natur i Norge-systemet 

   Pedersen, Bård; Myklebost, Heidi Elin; Stabbetorp, Odd; Framstad, Erik (NINA Rapport;1319, Research report, 2017)
   Pedersen, B., Myklebost, H.E., Stabbetorp, O. og Framstad, E. 2017. Evaluering av forslag til metode for naturfaglige registreringer i skogvernarbeidet basert på Natur i Norge-systemet. – NINA Rapport 1319. 77 s. I en ...
  • Evaluering av norsk skogvern i 2016. Dekning av mål for skogvernet og behov for supplerende vern 

   Framstad, Erik; Blindheim, Terje; Granhus, Aksel; Nowell, Megan; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;1352, Research report, 2017)
   Framstad, E. (red.), Blindheim, T., Granhus, A., Nowell, M. og Sverdrup-Thygeson, A. 2017. Evaluering av norsk skogvern i 2016. Dekning av mål for skogvernet og behov for supplerende vern. – NINA Rapport 1352. 149 s. Vernet ...
  • Evalueringen av fylkesmennenes overvåking i verneområder 

   Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Framstad, Erik; Saksgård, Laila M. (NINA Rapport;48, Research report, 2005)
   Hagen, D., Eide, N.E., Vistad, O.I., Framstad, E. og Saksgård, L. 2005. Evaluering av fylkesmennenes overvåking i verneområder, - NINA Rapport 48. 37 s.
  • Faggrunnlag for kartlegging av økologiske funksjonsområder for terrestriske arter 

   Framstad, Erik; Bevanger, Kjetil; Dervo, Børre; Endrestøl, Anders; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Hans Chr. (NINA Rapport;1598, Research report, 2018)
   Framstad, E., Bevanger, K., Dervo, B., Endrestøl, A., Olsen, S.L. & Pedersen, H.C. 2018. Faggrunnlag for kartlegging av økologiske funksjonsområder for terrestriske arter. NINA Rapport 1598. Norsk institutt for ...
  • Gjensøkdatabasen for rødlistete arter. Vurdering av egnethet for bruk i overvåking 

   Framstad, Erik; Stange, Erik; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;744, Research report, 2011)
   Framstad, E., Stange, E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Gjensøkdatabasen for rødlistete arter. Vurdering av egnethet for bruk i overvåking. – NINA Rapport 744. 36 s. Under Nasjonalt program for kartlegging og overvåking ...
  • Grønn infrastruktur. Landskapsøkologiske sammenhenger for å ta vare på naturmangfoldet 

   Framstad, Erik; Bryn, Anders; Dramstad, Wenche; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;1410, Research report, 2018)
   Grønn infrastruktur representerer arealer og landskapselementer med særlig betydning som leve- og forflytningsområder for arter eller viktige områder for sentrale økologiske prosesser. Bevaring og utvikling av grønn ...
  • Hotspots - naturtyper med mange truete arter. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 i forbindelse med ARKO-prosjektet 

   Bratli, Harald; Framstad, Erik; Jordal, John Bjarne; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;683, Research report, 2011)
   Sverdrup-Thygeson, A. og Brandrud, T.E. (red.), Bratli, H., Framstad, E., Jordal, J.B. & Ødegaard, F. 2011. Hotspots - naturtyper med mange truete arter. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 i forbindelse med ...
  • Indikatorer for økologisk tilstand i våtmark, semi-naturlig mark og naturlig åpne områder under skoggrensa 

   Nybø, Signe; Kolstad, Anders; Sandvik, Hanno; Bakkestuen, Vegar; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Grainger, Matthew; Jepsen, Jane; Nater, Chloé; Speed, James D.M.; Töpper, Joachim; Venter, Zander; Åström, Jens; Åström, Sandra C.H.; Bargmann, Tessa B.; Silvennoinen, Hanna M.; Sydenham, Markus A.K. (NINA Rapport;2336, Research report, 2023)
   Nybø, S., Kolstad, A.L., Sandvik, H., Bakkestuen, V., Evju, M., Framstad, E., Grainger, M., Jepsen, J.U., Nater, C.R., Speed, J.D.M., Töpper, J.P., Venter, Z., Åström, J., Åström, S.C.H., Bargmann, T., Silvennoinen, H.M. ...
  • Kart over norske hovedøkosystemer – en mulighetsstudie 

   Framstad, Erik; Bjørkelo, Knut; Bakkestuen, Vegar; Mathiesen, Henrik F.; Nowell, Megan S.; Strand, Geir-Harald; Venter, Zander (NINA Rapport;2055, Research report, 2022)
   Framstad, E., Bjørkelo, K., Bakkestuen, V., Mathiesen, H.F., Nowell, M.S., Strand, G.-H. & Venter, Z. 2021. Kart over norske hovedøkosystemer – en mulighetsstudie. NINA Rapport 2055. Norsk institutt for naturforskning. Et ...