• Adaptive responses of animals to climate change are most likely insufficient 

   Radchuk, Viktoriia; Reed, Thomas; Teplitsky, Céline; van der Pol, Martijn; Charmantier, Anne; Hassall, Christopher; Adamik, Peter; Adriaensen, Frank; Ahola, Markus P.; Arcese, Peter; Avilés, Jesus Miguel; Balbontin, Javier; Berg, Karl S.; Borras, Antoni; Burthe, Sarah; Clobert, Jean; Dehnhard, Nina; de Lope, Florentino; Dhondt, André A.; Dingemanse, Niels J.; Doi, Hideyuki; Eeva, Tapio; Fickel, Joerns; Filella, Iolanda; Fossøy, Frode; Goodenough, Anne E.; Hall, Stephen J.G.; Hansson, Bengt; Harris, Michael; Hasselquist, Dennis; Hickler, Thomas; Joshi, Jasmin; Kharouba, Heather; Martínez, Juan Gabriel; Mihoub, Jean-Baptiste; Mills, James A.; Molina-Morales, Mercedes; Moksnes, Arne; Ozgul, Arpat; Parejo, Deseada; Pilard, Philippe; Poisbleau, Maud; Rousset, Francois; Rödel, Mark-Oliver; Scott, David; Senar, Juan Carlos; Stefanescu, Constanti; Stokke, Bård Gunnar; Kusano, Tamotsu; Tarka, Maja; Tarwater, Corey E.; Thonicke, Kirsten; Thorley, Jack; Wilting, Andreas; Tryjanowski, Piotr; Merilä, Juha; Sheldon, Ben C.; Møller, Anders Pape; Matthysen, Erik; Janzen, Fredric; Dobson, F.Stephen; Visser, Marcel E.; Beissinger, Steven R.; Courtiol, Alexandre; Kramer-Schadt, Stephanie (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Biological responses to climate change have been widely documented across taxa and regions, but it remains unclear whether species are maintaining a good match between phenotype and environment, i.e. whether observed trait ...
  • Analyser av miljø-DNA for påvisning av soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Østfold 

   Taugbøl, Annette; Dervo, Børre K.; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode (NINA Rapport;1564, Research report, 2018)
   Taugbøl, A., Dervo, B.K., Brandsegg, H., Fossøy, F. 2018. Analyser av miljø-DNA for påvisning av soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Østfold. NINA Rapport 1564, Norsk institutt for naturforskning. Analyser av ...
  • Analyser av miljø-DNA og strykeprøver for overvåking av soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Akershus 

   Taugbøl, Annette; Dervo, Børre K.; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode (NINA Rapport;1660, Research report, 2019)
   Taugbøl, A., Dervo, B.K., Brandsegg, H. & Fossøy, F. 2019. Analyser av miljø-DNA og strykeprøver for overvåking av soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Akershus. NINA Rapport 1660. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • Being stressed outside the park — conservation of African elephants (Loxodonta africana) in Namibia 

   Hunninck, Louis; Ringstad, Iris; Jackson, Craig Ryan; May, Roelof Frans; Fossøy, Frode; Uiseb, Kenneth; Killian, Werner; Røskaft, Eivin (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The conservation of the African savanna elephant (Loxodonta africana) is of prime importance for many African countries. Interactions between elephants and humans are known to induce stress and thereby have the potential ...
  • Bruk av lyd til overvåking av norsk natur. En mulighetsstudie 

   Rosten, Carolyn M.; Fossøy, Frode (NINA Rapport;1925, Research report, 2020)
   Rosten, C. M. & Fossøy, F. 2020. Bruk av lyd til overvåking av norsk natur. En mulighetsstudie. NINA Rapport 1925. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten presenterer den første vurderingen av akustisk overvåking ...
  • Bruk av miljø-DNA for deteksjon av arter 

   Taugbøl, Annette; Fossøy, Frode; Dervo, Børre Kind (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Tradisjonell overvåkning av storsalamandere kan ofte være utfordrende da dyrene kan ha lav fangbarhet ved f.eks. lav temperatur og etter forplantning. Overvåkning av mange lokaliteter er svært tidkrevende, og i perioder ...
  • Bruk av miljø-DNA for overvåking av fremmede fiskearter. Utvikling av artsspesifikke markører for gjedde, mort og ørekyt 

   Fossøy, Frode; Dahle, Sondre; Eriksen, Line Birkeland; Spets, Merethe Hagen; Karlsson, Sten; Hesthagen, Trygve (NINA Rapport;1299, Research report, 2017)
   Fossøy, F., Dahle, S., Birkeland Eriksen, L., Hagen Spets, M., Karlsson, S. og Hesthagen, T. 2017. Bruk av miljø-DNA for overvåking av fremmede fiskearter – utvikling av artsspesifikke markører for gjedde, mort og ørekyt ...
  • Bruk av miljø-DNA som supplerende verktøy for overvåkning og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk 

   Fossøy, Frode; Thaulow, Jens; d'Auriac, Marc Anglès; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Mo, Tor Atle; Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve (NINA Rapport;1586, Research report, 2018)
   Fossøy, F., Thaulow, J., Anglès d'Auriac, M., Brandsegg, H., Sivertsgård, R., Mo, T.A., Sandlund, O.T. & Hesthagen T. 2018. Bruk av miljø-DNA som supplerende verktøy for overvåkning og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk. ...
  • Bruk av miljø-DNA til å identifisere forurensningskilder. Tiltaksanalyse for elvemusling i Ereviksbekken 

   Magerøy, Jon Hamner; Leirflåt, Trond; Lunde, Jarle; Majaneva, Markus A.M.; Fossøy, Frode (NINA Rapport;1897, Research report, 2021)
   Magerøy, J.H., Leirflåt, T., Lunde, J., Majaneva, M.A.M. & Fossøy, F. 2021. Bruk av miljø-DNA til å identifisere forurensningskilder. Tiltaksanalyse for elvemusling i Ereviksbekken. NINA Rapport 1897. Norsk institutt for ...
  • Bruk av miljø-DNA til overvåkning av små- og storsalamander 

   Taugbøl, Annette; Dervo, Børre K.; Sivertsgård, Rolf; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode (NINA Rapport;1476, Research report, 2018)
   Taugbøl, A., Dervo, B.K., Brandsegg, H., Sivertsgård, R. Fossøy, F. 2018. Bruk av miljø-DNA til overvåkning av små- og storsalamander. NINA Rapport 1476. Norsk institutt for naturforskning. I denne rapporten oppsummerer ...
  • Downstream transport and seasonal variation in freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) eDNA concentration 

   Wacker, Sebastian; Fossøy, Frode; Larsen, Bjørn Mejdell; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Karlsson, Sten (Peer reviewed, 2019)
   Environmental DNA (eDNA) can be used to detect the presence and abundance of aquatic organisms from water samples. Before implementing this methodology as a tool for monitoring, more knowledge is needed on variation in ...
  • Elvemusling i Aurskog-Høland og Nes kommuner. Lokalitetsfastsetting med miljø-DNA og oppfølgende vadesøk i Mangbekken, Haretonelva og Rabillfløyta 

   Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Mo, Tor Atle; Brandsegg, Hege; SIvertsgård, Rolf; Fossøy, Frode (NINA Rapport;1707, Research report, 2020)
   Magerøy, J.H., Bækkelie, K.A.E., Mo, T.A., Brandsegg, H., Sivertsgård, R. & Fossøy, F. 2019. Elvemusling i Aurskog-Høland og Nes kommuner. Lokalitetsfastsetting med miljø-DNA og oppfølgende vadesøk i Mangbekken, Haretonelva ...
  • Framande artar med planteimport. Framlegg til tiltak og overvaking 

   Bruteig, Inga; Dahle, Sondre; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Staverløkk, Arnstein; Westergaard, Kristine Bakke; Åström, Jens (NINA Kortrapport;39, Research report, 2016)
   Bruteig, I. E., Dahle, S., Endrestøl, A., Fossøy, F., Hanssen, O., Often, A., Staverløkk, A., Westergaard, K. B. og Åström, J. 2016. Framande artar med planteimport. Framlegg til tiltak og overvaking. – NINA Kortrapport ...
  • Fremmede arter ved planteimport – Kartlegging og overvåking 2014–2016 

   Bruteig, Inga E.; Endrestøl, Anders; Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Dahle, Sondre; Staverløkk, Arnstein; Stabbetorp, Odd; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;1329, Research report, 2017)
   Bruteig, I.E., Endrestøl, A., Westergaard, K.B., Hanssen, O., Often, A., Åström, J., Fossøy, F., Dahle, S., Staverløkk, A., Stabbetorp, O. og Ødegaard, F. 2017. Fremmede arter ved planteimport – Kartlegging og overvåking ...
  • Fremmede arter – spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking og metodeutvikling 2017–2018 

   Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Jacobsen, Rannveig Margrete; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Brandsegg, Hege (NINA Rapport;1557, Research report, 2018)
   Westergaard, K.B., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Åström, J., Fossøy, F., Jacobsen, R.M., Kyrkjeeide, M.O. & Brandsegg, H. 2018. Fremmede arter – spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking og ...
  • Fremmede arter: import av planteprodukter. Overvåking og metodeutvikling 2017 

   Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Often, Anders; Hanssen, Oddvar; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Kyrkjeeide, Magni Olsen (NINA Rapport;1397, Research report, 2017)
   Westergaard, K.B., Endrestøl, A., Often, A., Hanssen, O., Åström, J., Fossøy, F. & Kyrkjeeide, M.O. 2017. Fremmede arter: import av planteprodukter. Overvåking og metodeutvikling 2017 – NINA Rapport 1397. 23 s. I denne ...
  • From Svalbard to Siberia: Passerines breeding in the High Arctic also endure the Extreme cold of the Western Steppe 

   Snell, Katherine R. S.; Stokke, Bård Gunnar; Moksnes, Arne; Thorup, Kasper; Fossøy, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Few species are adapted to high latitudes, and many over-winter in milder climates with migrations involving extensive barrier crossings. By escaping extreme conditions for the majority of the year, physiological and ...
  • Første påvisning av den patogene soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Norge. Bruk av miljø-DNA for påvisning av fremmede arter 

   Taugbøl, Annette; Dervo, Børre K.; Fossøy, Frode; Bærum, Kim Magnus; Sivertsgård, Rolf; Brandsegg, Hege; Miller, Andrea; Ytrehus, Bjørnar (NINA Rapport;1399, Report, 2017)
   Taugbøl, A., Dervo, B.K., Bærum, K.M., Brandsegg, H., Sivertsgård, R., Ytrehus, B. Miller, A. Fossøy, F. 2017. Første påvisning av den patogene soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Norge - Bruk av miljø-DNA for ...
  • Insektovervåking på Østlandet 2020 – Rapport fra første feltsesong 

   Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Davey, Marie; Ekrem, Torbjørn; Fossøy, Frode; Hanssen, Oddvar; Laugsand, Arne; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;1878, Research report, 2020)
   Åström, J., Birkemoe, T., Davey, M., Ekrem, T., Fossøy, F., Hanssen, O., Laugsand, A., Sverdrup-Thygeson, A., Ødegaard, F. 2020. Insektovervåking på Østlandet 2020 – Rapport fra første feltsesong. NINA Rapport 1878. Norsk ...
  • Kartlegging og overvåking av biologisk mangfold med ny teknologi: miljø-DNA og kamerafeller 

   Olsen, Siri Lie; Bartlett, Jesamine; Davey, Marie; Fossøy, Frode; Linnell, John D.C.; Nordén, Jenni; Odden, John; Sandercock, Brett K.; Thorsen, Neri Horntvedt (NINA Rapport;1962, Research report, 2021)
   Olsen, S.L., Bartlett, J., Davey, M., Fossøy, F., Linnell, J.D.C., Nordén, J., Odden, J., Sandercock, B.K. & Thorsen, N.H. 2021. Kartlegging og overvåking av biologisk mangfold med ny teknologi: miljø-DNA og kamerafeller. ...