• Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota 

   Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We present the results of an inventory and status assessment of alien species in Norway. The inventory covered all known multicellular neobiota, 2496 in total, 1039 of which were classified as naturalised. The latter ...
  • Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments 

   Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (Journal article, 2020)
   1. Due to globalisation, trade and transport, the spread of alien species is increasing dramatically. Some alien species become ecologically harmful by threatening native biota. This can lead to irreversible changes in ...
  • Biologiske miljøundersøkelser av Søra og Gaula etter diesellekkasje fra Statoilstasjonen på Klett 

   Bergan, Morten Andre; Bongard, Terje; Forsgren, Elisabet; Hanssen, Oddvar; Järnegren, Johanna (NINA Rapport;1105, Research report, 2015)
   Morten Bergan, Terje Bongard, Elisabet Forsgren, Oddvar Hanssen, Johanna Järnegren. 2015. Biologiske miljøundersøkelser av Søra og Gaula etter diesel-lekkasje fra Statoilstasjonen på Klett – NINA Rapport 1105. 76 s. Et ...
  • Effect of sand texture on nest quality and mating success in a fish with parental care 

   Olsson, Karin H.; Forsgren, Elisabet; Merilaita, Sami; Kvarnemo, Charlotta; St. Mary, Colette (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Nest quality is an important aspect of courtship and mate choice, offering females direct benefits through offspring survival and, if it reflects male genetic quality, also indirect ones. Nest characteristics may thus ...
  • El-fiskemetodikk – Gamle problemer og nye utfordringer 

   Forseth, Torbjørn; Forsgren, Elisabet (NINA Rapport;488, Research report, 2009)
   Forseth, T. & Forsgren, E. (red.) 2008. El-fiskemetodikk – Gamle problemer og nye utfordringer. – NINA Rapport 488. 74 s. El-fiske er et viktig verktøy i studier av elvelevende fisk. Metoden har bred anvendelse fra ...
  • Identifying high‑risk areas for introduction of new alien species: the case of the invasive round goby, a door‑knocker for Norway 

   Forsgren, Elisabet; Hanssen, Frank Ole (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Identifying new areas of colonisation by alien species is important for early detection and management. Door-knocker species pose problems for traditional predictive models because of lacking presence–absence data, but ...
  • Kartlegging av den fremmede marine arten havnespy Didemnum vexillum ved hjelp av miljø-DNA. En rask respons undersøkelse 

   Fossøy, Frode; Sivertsgård, Rolf; Ambjørndalen, Vegard M.; Brandsegg, Hege; Andersskog, Ida Pernille Øystese; Husa, Vivian; Forsgren, Elisabet (NINA Rapport;, Research report, 2022)
   Fossøy, F., Sivertsgård, R., Ambjørndalen, V.M., Brandsegg, H., Andersskog, I.P.Ø., Husa, V. & Forsgren, E. 2022. Kartlegging av den fremmede marine arten havnespy Didemnum vexillum ved hjelp av miljø-DNA. En rask respons ...
  • Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge 

   Forsgren, Elisabet; Aarrestad, Per Arild; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Friberg, Nikolai; Jonsson, Bror; Kaste, Øyvind; Lindholm, Markus; Nilsen, Erlend B.; Systad, Geir; Veiberg, Vebjørn; Ødegaard, Frode (NINA rapport;1210, Research report, 2015-11-30)
   Forsgren, E., Aarrestad P.A, Gundersen, H., Christie, H., Friberg, N., Jonsson, B., Kaste, Ø., Lindholm, M., Nilsen, E.B., Systad, G., Veiberg, V., Ødegaard, F. 2015. Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge ...
  • Marin fauna i Gaulosen – Trondheimsfjorden. Et foreslått marint verneområde 

   Järnegren, Johanna; Forsgren, Elisabet; Sneli, Jon-Arne (NINA Rapport;1097, Research report, 2014)
   På oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er foreliggende undersøkelse gjennomført av NINA og NTNU for å gi mer informasjon om den marine faunaen i Gaulosen i forbindelse med beslutning om nye marine verneområder i Norge. ...
  • Norwegian marine ecosystems – are northern ones more vulnerable to pollution from oil than southern ones? 

   Forsgren, Elisabet; Christensen-Dalsgaard, Signe; Fauchald, Per; Järnegren, Johanna; Næsje, Tor (NINA Rapport;514, Research report, 2009)
   Forsgren, E., Christensen-Dalsgaard, S., Fauchald, P, Järnegren, J. & Næsje, T. F. 2009. Norwegian marine ecosystems – are northern ones more vulnerable to pollution from oil than southern ones? – NINA Report 514. 32 ...
  • Spredningsveier for fremmede arter i Norge 

   Hendrichsen, Ditte Katrine; Åström, Jens; Forsgren, Elisabet; Skarpaas, Olav (NINA rapport;1091, Research report, 2015)
   Fremmede arter er et fokusområde for naturforvaltning på internasjonalt nivå. Når først frem-mede arter har etablert seg i et nytt område er det ofte særdeles vanskelig å fjerne dem igjen, og omkostningene ved en eventuell ...
  • Svartmunnet kutling - en invaderende fremmed fiskeart på vei mot Norge 

   Forsgren, Elisabet; Florin, Ann-Britt (NINA Rapport;1454, Research report, 2018)
   Forsgren, E. & Florin, A.-B. 2018. Svartmunnet kutling – en invaderende fremmed fiskeart på vei mot Norge. NINA Rapport 1454. Norsk institutt for naturforskning Spredning av fremmede arter er et økende problem globalt. ...
  • Utredning av konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold ved utvidelse av anlegg ved Skretting AS, Averøy (revidert utgave) 

   Forsgren, Elisabet; Bergan, Morten; Bongard, Terje; Järnegren, Johanna; Larsen, Bjørn Mejdell; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;1211b, Research report, 2016-02-17)
   Forsgren, E., Bergan, M., Bongard, T., Järnegren, J., Mejdell Larsen, B. & Aarrestad, P.A. 2016. Utredning av konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold ved utvidelse av anlegg ved Skretting AS, Averøy (revidert ...
  • Vurdering av metodikk for andregenerasjons gytebestandsmål for norske laksebestander 

   Hindar, Kjetil; Diserud, Ola H.; Hedger, Richard D.; Finstad, Anders G.; Fiske, Peder; Foldvik, Anders; Forseth, Torbjørn; Forsgren, Elisabet; Kvingedal, Eli; Robertsen, Grethe; Solem, Øyvind; Sundt-Hansen, Line E.; Ugedal, Ola (NINA Rapport;1303, Research report, 2019)
   Hindar, K., Diserud, O.H., Hedger, R.D, Finstad, A.G., Fiske, P., Foldvik, A., Forseth, T., Forsgren, E., Kvingedal, E., Robertsen, G., Solem, Ø., Sundt-Hansen, L.E. & Ugedal, O. 2019. Vurdering av metodikk for andregenerasjons ...