• Akutt skadeomfang og herkomst for sjøfugl etter Godafossforliset 

   Follestad, Arne (NINA rapport;811, Research report, 2012)
   Follestad, A. 2011. Akutt skadeomfang og herkomst for sjøfugl etter Godafoss-forliset. - NINA Rapport 811. 49 s. Etter forliset av det islandske containerskipet Godafoss ved på Kvernskjær, mellom Asmaløy og Kirkøy utenfor ...
  • Akutt skadeomfang og herkomst for sjøfugl etter MV Full City-forliset 

   Lorentsen, Svein Håkon; Bakken, Vidar; Christensen-Dalsgaard, Signe; Follestad, Arne; Røv, Nils; Winnem, Andreas (NINA Rapport;548, Research report, 2010)
   Lorentsen, S.-H., Bakken, V., Christensen-Dalsgaard, S., Follestad, A., Røv, N. & Winnem, A. 2010. Akutt skadeomfang og herkomst for sjøfugl etter MV Full City-forliset. - NINA Rapport 548. 44 s. Etter forliset av MV Full ...
  • Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur. En sammenstilling av nasjonal og internasjonal litteratur 

   Øian, Hogne; Andersen, Oddgeir; Follestad, Arne; Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Kaltenborn, Bjørn Petter (NINA Rapport;1182, Research report, 2015)
   Øian, H., Andersen, O., Follestad, A., Hagen, D., Eide, N. E., Kaltenborn, B. 2015. Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur. En sammenstilling av nasjonal og internasjonal litteratur - NINA Rapport 1182, 77 s. Denne ...
  • Effekter av forstyrrelse på kolonihekkende fugl og effekter av avbøtende tiltak – en litteraturstudie 

   Lorentsen, Svein-Håkon; Follestad, Arne (NINA rapport;1033, Research report, 2014)
   Denne rapporten er en sammenstilling (litteraturstudie) av nasjonal og internasjonal forskning på effekter av forstyrrelse av kolonihekkende sjøfugler, samt en vurdering av mulige avbøtende tiltak. I flere verneområder ...
  • Effekter av forstyrrelser på fugl og pattedyr fra akvakulturanlegg i sjø – en litteraturstudie 

   Follestad, Arne (NINA rapport;1199, Research report, 2015-11-30)
   Follestad, A. 2015. Effekter av forstyrrelser på fugl og pattedyr fra akvakulturanlegg i sjø - en litteraturstudie. - NINA Rapport 1199. 44 s. Rapporten gir en sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av ...
  • Effekter av klimaendringer for havstrand 

   Follestad, Arne; Evju, Marianne; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;667, Research report, 2011)
   Follestad, A., Evju, M. & Ødegaard, F. 2011. Effekter av klimaendringer for havstrand. - NINA Rapport 667, 74 s. Forventete klimaendringer, i første omgang økt havnivå, men også mildere vintre, økt nedbør og lengre ...
  • Effekter av kunstig nattbelysning på naturmangfoldet - en litteraturstudie 

   Follestad, Arne (NINA Rapport;1081, Research report, 2014)
   Follestad, A. 2014. Effekter av kunstig nattbelysning på naturmangfoldet - en litteraturstudie. - NINA Rapport 1081, 89 s. Statens vegvesen har etterspurt et bedre faglig grunnlag for å kunne vurdere effekten av kunstig ...
  • Environmental impacts of floating bridges 

   Follestad, Arne; Järnegren, Johanna; Mul, Evert Johannes; Rosten, Carolyn; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Report;2057, Research report, 2022)
   Follestad, A., Järnegren, J., Mul, E.J., Rosten, C. & Singsaas, F.T. 2022. Environmental impacts of floating bridges. NINA Report 2057. Norwegian Institute for Nature Research. The Norwegian government has an ambition of ...
  • Erfaringer fra kartlegging og overvåking av sjøfugler ved leteboring i Barentshavet 2014 

   Follestad, Arne; Fauchald, Per; Erikstad, Kjell Einar; Strøm, Hallvard (NINA rapport;1175, Research report, 2015-11-11)
   Westergaard, K.B., Hanssen, O., Endrestøl, A., Often, A., Stabbetorp, O., Staverløkk, A. & Ødegaard, F. 2015. Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge – NINA Rapport 1136. 105 s. Sommeren 2014 fikk Statoil, ...
  • Evaluering av norsk handlingsplan for dverggås 

   Kvalnes, Thomas; Follestad, Arne; Krange, Olve; Tombre, Ingunn M. (NINA Rapport;2349, Research report, 2023)
   Kvalnes, T., Follestad, A., Krange, O. & Tombre, I.M. 2023. Evaluering av norsk handlingsplan for dverggås. NINA Rapport 2349. Norsk institutt for naturforskning. Dverggåsa (Anser erythropus) er en kritisk truet art i ...
  • Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - sjøfugl 

   Christensen-Dalsgaard, Signe; Follestad, Arne; Langset, Magdalene; May, Roelof Frans; Espen, Dahl; Hamre, Øyvind (NINA rapport;825, Research report, 2012)
   Lorentsen, S.-H. (red.), Christensen-Dalsgaard, S., Follestad, A., Langset, M., May, R., Dahl, E. L. & Hamre, Ø. 2012. Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - sjøfugl. - NINA ...
  • Ferdselsrelaterte forstyrrelser på fugl i Jærstrendene landskapsvernområde 

   Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Stokke, Bård (NINA Rapport;1243, Research report, 2016-09-15)
   Follestad, A., Gjershaug, J.O. & Stokke, B.G. 2016. Ferdselsrelaterte forstyrrelser på fugl i Jærstrendene landskapsvernområde. - NINA Rapport 1243. 112 s. Denne rapporten presenterer et faglig grunnlag for å vurdere ...
  • First detection of highly pathogenic avian influenza virus in Norway 

   Madslien, Knut Ivar Engesæter; Moldal, Torfinn; Gjerset, Britt; Gudmundsson, Sveinn H; Follestad, Arne; Whittard, Elliot; Tronerud, Ole-Herman; Dean, Katharine Rose; Åkerstedt, Johan; Jørgensen, Hannah Joan; das Neves, Carlos Gonçalo; Rømo, Grim (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background: Several outbreaks of highly pathogenic avian influenza (HPAI) caused by influenza A virus of subtype H5N8 have been reported in wild birds and poultry in Europe during autumn 2020. Norway is one of the few ...
  • France as a staging and wintering area for Greylag Geese Anser anser 

   Nilsson, Leif; Follestad, Arne; Guillemain, Matthieu; Schricke, Vincent; Voslamber, Berend (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   France is traditionally a staging area for Greylag Geese Anser anser migrating from northwest Europe to wintering sites in Spain, though increasing numbers have wintered in France over the last three decades. This paper ...
  • Frøyas framtid formes nå. Scenarioutviklingsseminar, Frøya 12. – 13. mai 2009 

   Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Follestad, Arne; Aarrestad, Per Arild; Næss, Camilla; Skar, Birgitte; Larsen, Kari Ch.; Harvold, Kjell; Kelman, Ilan (NINA Rapport;482, Research report, 2009)
   Thomassen, J., Linnell, J., Follestad, A., Aarrestad, P.A., Næss, C., Skar, B., Larsen, K., Harvold, K. & Kelman, I. 2009. Frøyas framtid formes nå. Scenarioutviklingsseminar, Frøya 12. – 13. mai 2009. - NINA Rapport 482. ...
  • Fuglebevegelser til Norge med risiko for innføring av fugleinfluensa. Med fokus på måker og gjess 

   Molværsmyr, Sindre; Follestad, Arne; Helberg, Morten (NINA Rapport;1935, Research report, 2020)
   Molværsmyr, S., Follestad, A. & Helberg, M. 2020. Fuglebevegelser til Norge med risiko for innføring av fugleinfluensa. Med fokus på måker og gjess. NINA Rapport 1935. Norsk institutt for naturforskning. I forbindelse med ...
  • Hywind Tampen vindpark. Vurdering av konsekvenser for sjøfugl. 

   Moe, Børge; Christensen-Dalsgaard, Signe; Follestad, Arne; Hanssen, Sveinn Are; Systad, Geir Helge Rødli; Lorentsen, Svein-Håkon (NINA Rapport;1521, Research report, 2018)
   Moe, B., Christensen-Dalsgaard, S., Follestad, A., Hanssen, S.A., Systad, G.H.R. & Lorentsen S-H. 2018. Hywind Tampen vindpark. Vurdering av konsekvenser for sjøfugl. NINA Rapport 1521. Norsk institutt for naturforskning. Equinor ...
  • Kartlegging av fugletrekket over Bremangerlandet Undersøkelser ved det planlagte Bremangerlandet vindkraftverk 

   Stokke, Bård; May, Roel; Hamre, Øyvind; Åström, Jens; Gjershaug, Jan Ove; Follestad, Arne (NINA Rapport;1585, Research report, 2018)
   Stokke, B.G., May, R., Hamre, Ø., Åström, J., Gjershaug, J.O. & Follestad, A. 2018. Kartlegging av fugletrekket over Bremangerlandet. Undersøkelser ved det planlagte Bremangerlandet vindkraftverk. NINA Rapport 1585. Norsk ...
  • Konfliktar mellom vilt og luftfart – samling av eksisterande kunnskap i EndNote Web litteraturbase 

   Veiberg, Vebjørn; Nygård, Torgeir; Hamre, Øyvind; Follestad, Arne (NINA Rapport;532, Research report, 2009)
   Konfliktar mellom vilt og luftfart er eit aktuelt tema både i samband med flytryggleik og i sam-band med kva konsekvensar luftfartsaktivitet kan påføre dyre- og fugleliv. På oppdrag frå Mil-jøavdelinga ved Oslo Lufthavn, ...
  • Konsekvensvurdering av tilrettelegging for friluftsliv på bestanden av hekkende våtmarks-fugler i området Hømmervatnet - Sætervatnet i Sjunkhatten nasjonalpark 

   Follestad, Arne (NINA rapport;839, Research report, 2012)
   Follestad, A. 2012. Konsekvensvurdering av tilrettelegging for friluftsliv på bestanden av hekkende våtmarksfugler i området Hømmervatnet - Sætervatnet i Sjunkhatten nasjonalpark. - NINA Rapport 839. 50 s. Sjunkhatten ...