• Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk tilstand 

   Evju, Marianne; Nybø, Signe; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;1478, Research report, 2018)
   Evju, M. & Nybø, S. (red.), Framstad, E., Lyngstad, A., Sickel, H., Sverdrup-Thygeson, A., Vandvik, V., Velle, L. G. & Aarrestad, P. A. 2018. Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk ...
  • Assessing the effect of mitigation efforts to improve vegetation recovery inpowerline construction sites across Norway 

   Hagen, Dagmar; Mehlhoop, Anne Catriona; Torsæter, E.; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Grainger, Matthew; Evju, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Land-use related to technical infrastructure puts great pressure on nature and landscapes globally. We used a screening approach to evaluate vegetation development in 295 construction sites related to upkeeping of the ...
  • Avgrensing og inndeling av terrestriske hovedøkosystemer i arbeidet med økologisk tilstand 

   Framstad, Erik; Austrheim, Gunnar; Evju, Marianne; Johansen, Line; Kolstad, Anders; Lyngstad, Anders; Olsen, Siri Lie; Prestø, Tommy; Vandvik, Vigdis; Vange, Vibekke; Velle, Liv Guri (NINA Rapport;2169, Research report, 2022)
   Framstad, E., Austrheim, G., Evju, M., Johansen, L., Kolstad, A., Lyngstad, A., Olsen, S.L., Prestø, T., Vandvik, V., Vange, V. & Velle, L.G. 2022. Avgrensing og inndeling av terrestriske hovedøkosystemer i arbeidet med ...
  • Bending the curve: Operationalizing national Red Lists to customize conservation actions to reduce extinction risk 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Pedersen, Bård; Evju, Marianne; Magnussen, Kristin; Mair, Louise; Bolam, Friederike C.; McGowan, Philip J.K.; Vestergaard, Kjetil Mastad; Braa, Jørund; Rusch, Graciela (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Human activity is accelerating biodiversity loss despite international commitments to prevent extinction and habitat degradation. To bend the curve, international goals must be translated into national targets and actions. ...
  • Best practice—Is natural revegetation sufficient to achieve mitigation goals in road construction? 

   Mehlhoop, Anne Catriona; Skrindo, Astrid Brekke; Evju, Marianne; Hagen, Dagmar (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Aims: The area influenced by road construction is large, and measures to re-establish vegetation in disturbed areas are routinely carried out to reduce impacts on biodiversity. However, goals of mitigation measures are ...
  • Biodiversitet i plantefelt med gran (Picea abies) og i plantefelt med sitkagran (P. sitchensis). En sammenlignende studie 

   Hilmo, Olga; Hassel, Kristian; Holien, Håkon; Evju, Marianne; Nygård, Malene Østreng (NINA rapport;1031, Research report, 2014)
   Kunnskapen om biodiversitet i plantefelt av introduserte bartre er generelt mangelfull. Hovedmålet med dette prosjektet har vært å få større kunnskap om hvilken betydning plantefelt med sitkagran (Picea sitchensis) kan ha ...
  • Brukerundersøkelse og sårbarhetsvurdering i Jutulhogget naturreservat 

   Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Evju, Marianne; Rød-Eriksen, Lars (NINA Rapport;1481, Research report, 2018)
   Wold, L.C., Gundersen, V., Evju, M. & L. Rød-Eriksen. 2018. Brukerundersøkelse og sårbarhets-vurdering i Jutulhogget naturreservat. NINA Rapport 1481. Norsk institutt for naturforskning. NINA har på oppdrag fra Fylkesmannen ...
  • Can large unmanaged trees replace ancient pollarded trees as habitats for lichenized fungi, non-lichenized fungi and bryophytes? 

   Nordén, Björn; Jordal, John Bjarne; Evju, Marianne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Management of ancient trees constitutes a major dilemma in the conservation of associated biodiversity. While traditional methods are often advocated, such practices may incur considerable costs and their effects have ...
  • Climate influence on plant–pollinator interactions in the keystone species Vaccinium myrtillus 

   Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Åström, Jens; Løkken, Jørn Olav; Dahle, Sondre; Andresen, Jonas; Eide, Nina Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Climate change is altering the world's ecosystems through direct effects of climate warming and precipitation changes but also indirectly through changes in biotic interactions. For instance, climate-driven changes in plant ...
  • Conserving on the edge: genetic variation and structure in Northern populations of the endangered plant Dracocephalum ruyschiana L. (Lamiaceae) 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Westergaard, Kristine Bakke; Kleven, Oddmund; Evju, Marianne; Endrestøl, Anders; Brandrud, Marie Kristine; Stabbetorp, Odd Egil (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Loss of biodiversity is accelerating, including the loss of genetic diversity. Conservation of small, isolated populations may be important, as they can provide valuable contributions to overall genetic variation and ...
  • Dragehode Dracocephalum ruyschiana. Forslag til overvåkingsopplegg 

   Evju, Marianne; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd (NINA Kortrapport;37, Research report, 2016)
   Evju, M., Skarpaas, O. og Stabbetorp, O. (2016). Dragehode Dracocephalum ruyschiana. Forslag til overvåkingsopplegg. - NINA Kortrapport 37. 30 s. Dragehode Dracocephalum ruyschiana er en prioritert art med egen forskrift ...
  • Effects of mountain biking versus hiking on trails under different environmental conditions 

   Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Jokerud, Mari; Olsen, Siri Lie; Selvaag, Sofie Kjendlie; Vistad, Odd Inge (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Recreational use of nature areas is increasing worldwide. All trail-based activities have a certain degradation effect on vegetation and soil, and conflicts between conservation values and recreation may occur. Controversy ...
  • Effekt av sykling og ridning på vegetasjon langs stier. Resultater fra en feltstudie 

   Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Andersen, Oddgeir; Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;1288, Research report, 2016-10-17)
   Hagen, D., Evju, M., Olsen, S.L., Andersen, O. og Vistad, O.I. 2016. Effekt av sykling og ridning på vegetasjon langs stier. Resultater fra en feltstudie. - NINA Rapport 1288. 50 s. Å kunne ferdes i naturen er et gode ...
  • Effekter av klimaendringer for havstrand 

   Follestad, Arne; Evju, Marianne; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;667, Research report, 2011)
   Follestad, A., Evju, M. & Ødegaard, F. 2011. Effekter av klimaendringer for havstrand. - NINA Rapport 667, 74 s. Forventete klimaendringer, i første omgang økt havnivå, men også mildere vintre, økt nedbør og lengre ...
  • Effektovervåking av trua arter og naturtyper 2022 

   Evju, Marianne; Roos, Ruben Erik; Endrestøl, Anders; Nowell, Megan; Hanssen, Oddvar; Ombler, Eric E. (NINA Rapport;2196, Research report, 2022)
   Evju, M., Roos, R. E., Endrestøl, A., Nowell, M., Hanssen, O. & Ombler, E. E. 2022. Effektovervåking av trua arter og naturtyper 2022. NINA Rapport 2196. Norsk institutt for naturforskning. Forvaltningen trenger kunnskap ...
  • Effektovervåking av trua arter og naturtyper: Forslag til videreutvikling for dragehode, honningblom, elvesandjeger og klippeblåvinge 

   Roos, Ruben Erik; Evju, Marianne; Nowell, Megan; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Hansen, Jenny; Jansson, Ulrika; Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd E. (NINA Rapport;2263, Research report, 2023)
   Roos, R. E., Evju, M., Nowell, M., Endrestøl, A., Hanssen, O. Hansen, J., Jansson, U., Olsen, S. L. & Stabbetorp, O. E. 2023. Effektovervåking av trua arter og naturtyper: Forslag til videreutvikling for dragehode, ...
  • Egenskapsbank for arter. Anbefalinger til innhold og struktur for en egenskapsliste 

   Sandvik, Hanno; Evju, Marianne; van der Meeren, Gro I.; Arneberg, Per; Brandrud, Tor Erik; Gjershaug, Jan Ove; Hesthagen, Trygve; Järnegren, Johanna; Moy, Frithjof; Naustvoll, Lars-Johan; Nordén, Jenni; Rusch, Graciela; Sandlund, Odd Terje; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;1514, Research report, 2018)
   Egenskaper avgjør ikke bare artenes krav til abiotiske og biotiske miljøbetingelser samt følsom-heten for endringer i disse, men også artenes evne til selv å påvirke og endre miljøbetingelsene, inkludert livsforholdene for ...
  • Egner nasjonalparker seg til stisykling? 

   Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Jokerud, Mari; Hagen, Dagmar (Journal article, 2018-11)
  • Ekspertene på truede arter er utrydningstruet 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Evju, Marianne; Westergaard, Kristine Bakke; Brandrud, Tor Erik (Journal article, 2021)
  • El-sykling i Jotunheimen nasjonalpark. Kunnskapsgrunnlag langs vegen inn Veodalen til Glitterheim 

   Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Stange, Erik; Vistad, Odd Inge; Evju, Marianne (NINA Rapport;2095, Research report, 2022)
   Gundersen, V., Selvaag, S.K., Stange, E., Vistad, O.I. & Evju, M. 2022. El-sykling i Jotunheimen nasjonalpark. Kunnskapsgrunnlag langs vegen inn Veodalen til Glitterheim. NINA Rapport 2095. Norsk institutt for naturforskning. Ved ...