Now showing items 3030-3049 of 3572

  • Taking a trip to the shelf: Behavioral decisions are mediated by the proximity to foraging habitats in the black-legged kittiwake 

   Christensen-Dalsgaard, Signe; May, Roelof Frans; Lorentsen, Svein Håkon (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   For marine top predators like seabirds, the oceans represent a multitude of habitats regarding oceanographic conditions and food availability. Worldwide, these marine habitats are being altered by changes in climate and ...
  • Taksering av bever i deler av Malvik kommune 2019 

   Halley, Duncan J.; Israelsen, Markus F. (NINA Rapport;, Research report, 2020)
   Halley, D.J.& Israelsen, M.F. 2020. Taksering av bever i deler av Malvik kommune 2019. NINA Rapport 1757. Norsk institutt for naturforskning Sportegn etter bever ble registrert i deler av Malvik kommune høsten 2019. ...
  • Taksering av bever i nordre del av Trondheim kommune - Bestandshistorie og bestanden i 2020 

   Halley, Duncan (NINA Rapport;1998, Research report, 2021)
   Halley, D.J. 2021. Taksering av bever i nordre del av Trondheim kommune - Bestandshistorie og bestanden i 2020. NINA Rapport 1998. Norsk institutt for naturforskning Beverpopulasjonen i den nordlige delen av Trondheim ...
  • Taksering av bever i Stjørdal kommune 2015 

   Halley, Duncan J.; Svartaas, Sten L. (NINA Kortrapport;10, Research report, 2016-02-11)
   Halley, D.J., Svartaas, S. 2016 Taksering av bever i Stjørdal kommune 2015 - NINA Kortrapport 10. 49 s. Sportegn etter bever ble registrert i deler av Stjørdal kommune i høsten 2015, nærmere bestemt i Stjørdalselvas ...
  • Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås 

   Follestad, Arne; Lorentsen, Svein-Håkon (NINA rapport;716, Research report, 2011)
   Follestad, A. & Lorentsen, S-H. 2011. Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås. - NINA rapport 716. 28 s. Rapporten beskriver takseringsmetodikk, kriterier for valg av områder, rapporteringsrutiner ...
  • Tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen. Utfordringer og tiltak i Nord-Trøndelag og Nordland 

   Rolandsen, Christer M.; Langeland, Knut; Tømmervik, Hans; Hesjedal, Anders; Kjørstad, Morten; Moorter, Bram Van; Danielsen, Inge E.; Tveraa, Torkild; Solberg, Erling J. (NINA Rapport;1326, Research report, 2017)
   Rolandsen, C. M., Langeland, K., Tømmervik, H., Hesjedal, A., Kjørstad, K., Van Moorter, B., Danielsen, I. E., Tveraa, T. & Solberg, E. J. 2017. Tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen – Utfordringer og tiltak i Nord-Trøndelag ...
  • Tap av insekt i vindkraftanlegg 

   Åström, Jens; May, Roel (NINA Rapport;1721, Research report, 2019)
   Åström, J., May, R. 2019. Tap av insekt i vindkraftanlegg under drift - Kort vurdering av problem-stilling og kunnskapsnivå for Norge. NINA Rapport 1721. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten gir en kort ...
  • Tap av ynglelokaliteter for storsalamander i Norge 

   Dervo, Børre K.; Pedersen, Christian; Bærum, Kim Magnus (NINA Rapport;1014, Research report, 2016-04-01)
   Dervo, B.K., Pedersen, C. og Bærum, K.M. 2016. Tap av ynglelokaliteter for storsalamander i Norge - NINA Rapport 1014. 21 s. I artskart var det per 1. november 2015 registrert 1 092 eksisterende lokaliteter og 205 lokaliteter ...
  • Tapt areal og produksjonsevne for sjøørretbekker i Trondheim kommune 

   Bergan, Morten A.; Nøst, Terje H. (NINA Rapport;1354, Report, 2017)
   Bergan, M. A. og Nøst, T. H. 2017. Tapt areal og produksjonsevne for sjøørretbekker i Trondheim kommune - NINA Rapport 1354. 43 s. Denne NINA-rapporten kvantifiserer tapet av areal og produksjonsevne i Trondheim kommunes ...
  • Tapt areal og redusert produksjonspotensial i sidevassdrag til Orkla. Sluttrapport for undersøkelser i perioden 2017-2019 

   Solem, Øyvind; Holthe, Espen; Bakkestuen, Vegar; Bergan, Morten André; Ulvan, Eva Marita; Berg, Marius; Havn, Torgeir Børresen; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Lykkja, Odd (NINA Rapport;1797, Research report, 2021)
   Solem, Ø., Holthe, E., Bakkestuen, V., Bergan, M.A., Ulvan, E.M., Berg, M., T.B., Havn, Jensås, J.G., Krogdahl, R. & Lykkja, O. 2021. Tapt areal og redusert produksjonspotensial i sidevassdragtil Orkla. Sluttrapport for ...
  • Taxonomically and Functionally Distinct Ciliophora Assemblages Inhabiting Baltic Sea Ice 

   Majaneva, Markus; Rintala, Janne-Markus; Blomster, Jaanika (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Ciliophora is a phylum of unicellular eukaryotes that are common and have pivotal roles in aquatic environments. Sea ice is a marine habitat, which is composed of a matrix of solid ice and pockets of saline water in which ...
  • Tåler sjøørret fra Vefsna håndtering i forbindelse med bevaringstiltak? Undersøkelse av vandringer og overlevelse ved bruk av radiotelemetri 

   Thorstad, Eva Bonsak; Foldvik, Anders; Bjørnå, Thomas; Lo, Håvard; Stensli, John Haakon (NINA Rapport;550, Research report, 2010)
   Thorstad, E.B., Foldvik, A., Bjørnå, T., Lo, H. & Stensli, J.H. 2010. Tåler sjøørret fra Vefsna håndtering i forbindelse med bevaringstiltak? Undersøkelse av vandringer og overlevelse ved bruk av radiotelemetri. - NINA ...
  • Telemetristudie av ørret i Hemsil - Kartlegging av leveområder, effekter av fang-og-slipp fiske og kraftverkstekniske inngrep i vassdraget 

   Kraabøl, Morten; Johnsen, Stein Ivar; Museth, Jon; Skurdal, Jostein; Dervo, Børre Kind (NINA Rapport;906, Research report, 2013-03)
   Hemsil renner gjennom Hemsedal og ned til Hallingdalselva ved Gol i Buskerud. Elvas samlede nedbørfelt er 1454 km2 og vassdraget er sterkt preget av reguleringer. Hemsil I kraftverket ble satt i drift i 1960, og utnytter ...
  • Telemetristudier av nedvandrende smolt og utgytt Hunderørret forbi Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen i 2011 og 2012 

   Kraabøl, Morten; Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Skurdal, Jostein; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;940, Research report, 2013-11)
   Bakgrunn: Alle elvekraftverk har et definert inntaksområde for vann som ledes nedstrøms gjennom trykksjakter og turbiner for kraftproduksjon. Foran disse vanninntakene er det installert varegrinder som beskytter turbinene ...
  • Telling av oppvandrende fisk i Mandalselva ved bruk av DIDSON. En pilotstudie 

   Järnegren, Johanna; Balk, Helge; Uglem, Ingebrigt; Forseth, Torbjørn (NINA rapport;636, Research report, 2011)
   Järnegren, J., Balk, H., Uglem, I., Forseth, T. 2011. Telling av oppvandrende fisk i Mandalselva ved bruk av DIDSON – en pilotstudie. - NINA Rapport 636. 22 s. Moderne forvaltning av norske laksebestander basert på ...
  • Temperature and vegetation seasonality diminishment over northern lands 

   Xu, L.; Myneni, R.B.; Chapin III, F.S.; Callaghan, T.V.; Pinzon, J.E.; Tucker, Compton J.; Zhu, Z.; Bi, J.; Ciais, P.; Tømmervik, Hans; Euskirchen, E.S.; Forbes, B. C.; Piao, S.L.; Anderson, B.T.; Ganguly, S.; Nemani, R.R.; Goetz, S.J.; Beck, P.S.A.; Bunn, A.G.; Cao, C.; Stroeve, J.C. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Global temperature is increasing, especially over Northern lands (>50 N), owing to positive feedbacks. As this increase is most pronounced in winter, temperature seasonality (ST)—conventionally defined as the difference ...
  • Temporal changes in the relative abundance of anadromous Arctic charr, brown trout, and Atlantic salmon in northern Europe: Do they reflect changing climates? 

   Svenning, Martin; Falkegård, Morten; Dempson, J. Brian; Power, Michael; Bårdsen, Bård-Jørgen; Guðbergsson, Gudni; Fauchald, Per (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   1. Warming temperatures resulting from climate change may alter the distribution and abundance of many freshwater fish species, especially those in northern latitudes. Owing to interspecific differences in temperature ...
  • Temporal patterns in the soundscape of a Norwegian gateway to the Arctic 

   Aniceto, Ana Sofia; Ferguson, Elizabeth L.; Pedersen, Geir; Tarroux, Arnaud; Primicerio, Raul (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   As an Arctic gateway, the Norwegian Sea sustains a rich diversity of seasonal and resident species of soniferous animals, vulnerable to the effects of climate change and anthropogenic activities. We show the occurrence of ...
  • Temporal patterns of moose-vehicle collisions with and without personal injuries 

   Niemi, Milla; Rolandsen, Christer Moe; Neumann, Wiebke; Kukko, Tuomas; Tiilikainen, Raisa; Pusenius, Jyrki; Solberg, Erling Johan; Ericsson, Göran (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   tCollisions with wild ungulates are an increasing traffic safety issue in boreal regions. Crashes involvingsmaller-bodied deer species usually lead to vehicle damage only, whereas collisions with a large animal,such as the ...
  • Temporal variation in circulating concentrations of organochlorine pollutants in a pelagic seabird breeding in the high arctic 

   Bustnes, Jan Ove; Bårdsen, Bård-Jørgen; Moe, Børge; Herzke, Dorte; Hanssen, Sveinn Are; Sagerup, Kjetil; Bech, Claus; Nordstad, Tore; Chastel, Olivier; Tartu, Sabrina; Gabrielsen, Geir W. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The present study explored short-term temporal variations in circulating concentrations of 3 legacy organochlorines with different physicochemical properties (polychlorinated biphenyl 153 [PCB-153], p,p0-dichlorodiphenyl ...