Now showing items 3884-3903 of 4272

  • Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2016 

   Solem, Øyvind; Aalbu, Frode; Pettersen, Oskar; Mo, Tor Atle (NINA Kortrapport;52, Research report, 2017)
   Solem, Ø., Aalbu, F., Pettersen, O. og Mo, T.A. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2016. - NINA Kortrapport 52. 20 s. NINA gjennomførte høsten 2016 ungfiskundersøkelser på 23 stasjoner i Drivavassdraget. ...
  • Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2017 

   Solem, Øyvind; Aalbu, Frode; Mo, Tor Atle (NINA Rapport;1417, Research report, 2018)
   Solem, Ø., Aalbu, F. & Mo, T.O. 2018. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2017. NINA Rapport 1417. Norsk institutt for naturforskning. Høsten 2017 ble ungfiskundersøkelser gjennomført på 22 stasjoner i ...
  • Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2018. 

   Robertsen, Grethe; Solem, Øyvind; Aalbu, Frode; Pettersen, Oskar; Havn, Torgeir Børresen (NINA Rapport;1626, Research report, 2019)
   Robertsen G., Solem, Ø., Aalbu, F., Pettersen, O. og Havn, T.B. 2019. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2018. NINA Rapport 1626. Norsk institutt for naturforskning. Høsten 2018 ble ungfiskundersøkelser ...
  • Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2019 

   Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen (NINA Rapport;1771, Research report, 2020)
   Solem, Ø. og Havn, T.B. 2020. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2019. NINA Rapport 1771. Norsk institutt for naturforskning. Høsten 2019 ble ungfiskundersøkelser gjennomført på 22 stasjoner i Drivavassdraget. ...
  • Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2020 

   Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Bøe, Kristin (NINA Rapport;1950, Research report, 2021)
   Solem, Ø. og Havn, T.B. & Bøe Kristin. 2021. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2020. NINA Rapport 1950. Norsk institutt for naturforskning. Høsten 2020 ble ungfiskundersøkelser gjennomført på 22 stasjoner ...
  • Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2021 

   Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Olstad, Kjetil; Ulvan, Eva Marita; Bøe, Kristin (NINA Rapport;2046, Research report, 2022)
   Solem, Ø., Havn, T.B., Olstad, K., Ulvan, E.M. & Bøe K. 2022. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2021. NINA Rapport 2046. Norsk institutt for naturforskning. Høsten 2021 ble det gjennomført ungfiskundersøkelser ...
  • Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2022 

   Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Olstad, Kjetil; Ulvan, Eva Marita; Bøe, Kristin (NINA Rapport;2251, Research report, 2023)
   Solem, Ø., Havn, T.B., Olstad, K., Ulvan, E.M. & Bøe K. 2023. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2022. NINA Rapport 2251. Norsk institutt for naturforskning. Høsten 2022 ble det gjennomført ungfiskundersøkelser ...
  • Ungfiskundersøkelser i Ferja (Årgårdsvassdraget) og to tilhørende sidevassdrag. Årsrapport for 2021 

   Ulvan, Eva Marita; Havn, Torgeir Børresen; Bergan, Morten André; Hansen, Haakon; Solem, Øyvind (NINA Rapport;2104, Research report, 2022)
   Ulvan, E.M., Havn, T.B., Bergan, M.A., Hansen, H. & Solem, Ø. 2022. Ungfiskundersøkelser i Ferja (Årgårdsvassdraget) og to tilhørende sidevassdrag. Årsrapport for 2021. NINA Rapport 2104. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...
  • Ungfiskundersøkelser i Ferja (Årgårdsvassdraget). Høsten 2020 

   Ulvan, Eva Marita; Havn, Torgeir Børresen; Bergan, Morten André; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1938, Research report, 2021)
   Ulvan, E.M., Havn, T.B., Bergan, M.A. & Solem, Ø. 2021. Ungfiskundersøkelser i Ferja (Årgårdsvassdraget). Høsten 2020. NINA Rapport 1938. Norsk institutt for naturforskning. Det ble den 31. august og 1. september 2020 ...
  • Ungfiskundersøkelser i Ferja og Austerelva (Årgårdsvassdraget). Årsrapport for 2022 

   Ulvan, Eva Marita; Havn, Torgeir Børresen; Berg, Marius; Ambjørndalen, Vegard M. (NINA Rapport;2264, Research report, 2023)
   Ulvan, E.M., Havn, T.B., Berg, M., & Ambjørndalen, V.M. 2023. Ungfiskundersøkelser i Ferja (Årgårdsvassdraget) og to tilhørende sidevassdrag. Årsrapport for 2022. NINA Rapport 2264. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...
  • Ungfiskundersøkelser i Gaula og Sokna. Årsrapport 2023 

   Bjørnås, Kristine Lund; Jensås, Jan Gunnar; Solem, Øyvind; Museth, Jon (NINA Rapport;2445, Research report, 2024)
   Rapporten er tilgjengelig fra 14. mars 2024
  • Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget 2013 

   Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Jensås, Jan Gunnar; Ugedal, Ola; Rognes, Torstein; Foldvik, Anders; Heggberget, Tor Gravråk; Borgos, Terje (NINA rapport;1027, Research report, 2014)
   Gaulavassdraget er et av Norges og verdens beste laksevassdrag, og har ligget på topp tre i Norge både når det gjelder fangst av laks og sjøørret. De senere årene har laksefangstene va-riert noe, men de er fortsatt av de ...
  • Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2016 

   Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Bækkelie, Knut A.E.; Jensås, Jan Gunnar; Bongard, Terje; Berntsen, Henrik H.; Havn, Torgeir B.; Borgos, Terje; Nielsen, Lars Eivind; Rognes, Torstein (NINA Rapport;1316, Research report, 2017)
   Solem, Ø., Bergan, M.A., Bækkelie, K.A.E., Jensås, J.G., Bongard, T., Berntsen, H.H., Havn, T. B., Borgos, T., Nielsen, L.E. og Rognes, T. 2017. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2016.- NINA Rapport 1316. ...
  • Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2015 

   Solem, Øyvind; Bergan, Morten A.; Bongard, Terje; Jensås, Jan G.; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Borgos, Terje; Nielsen, Lars Eivind; Rognes, Torstein; Skoglund, Sigrid; Ulvan, Eva M. (NINA Rapport;1220, Research report, 2016-01-18)
   Solem, Ø., Bergan, M.A., Bongard, T., Jensås, J.G., Berg, M., Bremset, G., Borgos, T., Nielsen, L.E., Rognes, T., Skoglund, S. & Ulvan, E.M. 2016. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2015.- NINA Rapport 1220. ...
  • Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2017 

   Solem, Øyvind; Bergan, Morten A.; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Borgos, Terje; Nielsen, Lars Eivind; Rognes, Torstein (NINA Rapport;1414, Research report, 2018)
   Solem, Ø., Bergan, M.A., Bremset, G., Jensås, J.G., Borgos, T., Nielsen, L.E. & Rognes, T. 2018. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2017. NINA Rapport 1414. Norsk institutt for naturforskning. I perioden ...
  • Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2018 

   Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Bremset, Gunnbjørn; Havn, Torgeir Børresen; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita; Hatten, Lisa; Bongard, Terje; Borgos, Terje; Nielsen, Lars Eivind; Rognes, Torstein (NINA Rapport;1619, Research report, 2019)
   Solem, Ø., Bergan, M.A., Bremset, G., Havn, T.B, Jensås, J.G., Ulvan, E.M., Hatten, L., Bongard, T., Borgos, T., Nielsen, L.E. & Rognes, T. 2019. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2018. NINA Rapport 1619. ...
  • Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2019 

   Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Jensås, Jan Gunnar; Borgos, Terje; Rognes, Torstein; Ulvan, Eva Marita (NINA Rapport;1765, Research report, 2020)
   Solem, Ø., Bergan, M.A., Jensås, J.G., Borgos, T., Rognes, T. & Ulvan, E.M. 2020. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2019. NINA Rapport 1765. Norsk institutt for naturforskning. I perioden 2013-2019 ble ...
  • Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2020 

   Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Jensås, Jan Gunnar; Bergan, Morten André; Saksgård, Randi; Hustad, Johnny; Granmo, Geir Morten; Rognes, Torstein (NINA Rapport;1949, Research report, 2021)
   Solem, Ø., Ulvan, E.M., Jensås, J.G., Bergan, M.A., Saksgård, R., Hustad, J., Granmo, G.M. &. Rognes, T. 2021. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2020. NINA Rapport 1949. Norsk institutt for naturforskning I ...
  • Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2021 

   Solem, Øyvind; Jensås, Jan Gunnar; Havn, Torgeir Børresen; Museth, Jon; Ulvan, Eva Marita; Bergan, Morten André; Almås, Petter; Granmo, Geir Morten; Rognes, Torstein (NINA Rapport;2062, Research report, 2022)
   Solem, Ø., Jensås, J.G., Havn, T.B., Museth, J., Ulvan, E.M., Bergan, M.A., Almås, P., Granmo, G.M. &. Rognes, T. 2022. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2021. NINA Rapport 2062. Norsk institutt for ...
  • Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2022 

   Solem, Øyvind; Bjørnås, Kristine Lund; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita; Havn, Torgeir Børresen; Museth, Jon; Bergan, Morten André; Tonstad, Astrid Marie; Almås, Petter; Granmo, Geir Morten (NINA Rapport;2252, Research report, 2023)
   Solem, Ø., Bjørnås, K.L., Jensås, J.G., Ulvan, E.M., Havn, T.B., Museth, J., Bergan, M.A., Tonstad, A.M., Almås, P. & Granmo, G.M. 2023. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2022. NINA Rapport 2252. Norsk ...