Now showing items 3068-3087 of 4315

  • Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2019 

   Bergan, Morten André; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1741, Research report, 2020)
   Bergan, M. A. & Solem, Ø. 2020. Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2019. NINA Rapport 1741. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer resultater fra ...
  • Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2020 

   Bergan, Morten André; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1936, Research report, 2021)
   Bergan, M. A. & Solem, Ø. 2021. Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2020. NINA Rapport 1936. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer resultater fra ...
  • Problemkartlegging og ungfisktellinger i anadrome vassdrag i Osen kommune i 2019. Undersøkelser av små vassdrag med naturlig potensiale for sjøørret og laks 

   Bergan, Morten Andre (NINA Rapport;1809, Research report, 2020)
   Bergan, M. A. 2020. Problemkartlegging og ungfisktellinger i anadrome vassdrag i Osen kommune i 2019. Undersøkelser av små vassdrag med naturlig potensiale for sjøørret og laks. NINA Rapport 1809. Norsk institutt for ...
  • Problemkartlegging, ungfiskovervåking og anslag på tapt areal og redusert produksjonevne i små sidevassdrag til Gaula 

   Bergan, Morten Andre; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1497, Research report, 2018)
   Bergan, M.A. & Solem, Ø. 2018. Problemkartlegging, ungfiskovervåking og anslag på tapt areal i små sidevassdrag til Gaula. NINA Rapport 1497. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer resultater fra ...
  • Problemkartlegging, ungfisktellinger av laks/sjøørret og oppfølging av gjennomførte tiltak i sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2023 

   Bergan, Morten André; Holthe, Espen (NINA Rapport;2446, Research report, 2024)
   Bergan, M. A. & Holthe, E. 2024. Problemkartlegging, ungfisktellinger og oppfølging av gjennom-førte tiltak i laks- og sjøørretførende sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2023. NINA Rapport 2446. Norsk institutt for ...
  • Proceedings. Conference on Wind energy and Wildlife impacts, 2-5 May 2011, Trondheim, Norway 

   May, Roelof Frans; Bevanger, Kjetil Modolv (NINA rapport;693, Research report, 2011)
   May, R. & Bevanger, K. (eds.) 2011. Proceedings. Conference on Wind energy and Wildlife impacts, 2-5 May 2011, Trondheim, Norway – NINA Report 693. 140 pp. Foreword Over the last 4-5 years NINA/CEDREN has been running the ...
  • Produksjon og tap i reindriften i Nordland 

   Tveraa, Torkild; Brøseth, Henrik; Langeland, Knut; Stien, Audun; Stien, Jenny; Tovmo, Mari (NINA Rapport;1556, Research report, 2018)
   Tveraa, T., Brøseth, H., Langeland, K., Stien, A., Stien, J. & Tovmo, M. 2018. Produksjon og tap i reindriften i Nordland. NINA Rapport 1556. Norsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nordland ønsket å få gjennomført ...
  • Produksjonsområdebasert vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet i 2022 

   Vollset, Knut W.; Nilsen, Frank; Ellingsen, Ingrid; Karlsen, Ørjan; Paterson, Rachel A.; Qviller, Lars; Skardhamar, Jofrid; Stige, Leif Christian; Sægrov, Harald; Ugedal, Ola; Dalvin, Sussie (Research report, 2022)
   I produksjonsområdeforskriften fra 2017 (Anon. 2017a) er kysten delt inn i 13 produksjonsområder (POer), hvor bærekraftsindikatorer skal bestemme hvor stor produksjon man skal tillate i oppdrettsanlegg. I forskriften står ...
  • Produksjonsområdebasert vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet i 2023 

   Vollset, Knut Wiik; Nilsen, Frank; Ellingsen, Ingrid; Karlsen, Ørjan; Paterson, Rachel A.; Qviller, Lars; Skardhamar, Jofrid; Stige, Leif Christian; Ugedal, Ola; Lien, Vidar S. (Research report, 2023)
   I produksjonsområdeforskriften fra 2017 (Anon. 2017a) er kysten delt inn i 13 produksjonsområder (POer), hvor bærekraftsindikatorer skal bestemme hvor stor produksjon man skal tillate i oppdrettsanlegg. I forskriften står ...
  • Produksjonspotensial for laks i Mandalselva og vurdering av tap som følge av kraftutbygging 

   Ugedal, Ola; Larsen, Bjørn Mejdell; Forseth, Torbjørn; Johnsen, Bjørn Ove (NINA Rapport;146, Research report, 2006)
   Ugedal, O., Larsen, B.M., Forseth, T. og Johnsen, B.O. 2006. Produksjonspotensial for laks i Mandalselva og vurdering av tap som følge av kraftutbyggingen. I denne rapporten anslår vi produksjonskapasiteten for laks i ...
  • Prognosemodell for bestanden av gaupe i Norge 

   Nilsen, Erlend Birkeland; Brøseth, Henrik; Odden, John; Andrén, Henrik; Linnell, John Durrus (NINA Rapport;774, Research report, 2011)
   Stortinget har vedtatt bestandsmål for antall familiegrupper av gaupe i Norge, både på nasjo-nalt og regionalt nivå. Målsetningen er at bestanden(e) til enhver tid skal være på bestandsmå-let i alle rovviltregioner med ...
  • Prognoser for lakseinnsig, regnbueørret og klimaendringer: utfordringer for forvaltningen 

   Thorstad, Eva B.; Barlaup, Bjørn; Forseth, Torbjørn (Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;2, Research report, 2011)
   Anon. 2011. Prognoser for lakseinnsig, regnbueørret og klimaendringer: utfordringer for forvaltningen. Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 2, 45 s. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har fått i ...
  • Program for miljøovervåking Tjeldbergodden. Overvåking av jord, vegetasjon og epifytter 2011 

   Pedersen, Bård; Aarrestad, Per Arild (NINA rapport;861, Research report, 2012)
   Pedersen, B. & Aarrestad, P.A. (red.) 2012. Program for miljøovervåking Tjeldbergodden. Overvåking av jord, vegetasjon og epifytter 2011 – NINA Rapport 861. 113 s. I forbindelse med etableringen av metanolfabrikken på ...
  • Program for terrestrisk naturovervaking (TOV). Landsomfattande gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen påbjørk i 2007 og 2012 

   Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Bruteig, Inga Elise; Myklebost, Heidi Elin; Wilmann, Bodil Helene (NINA Rapport;1000, Research report, 2014-01)
   Rapporten presenterer resultata frå fjerde og femte gongs kartlegging av epifyttar på stammen av bjørk i eit landsomfattande nett av overvakingsflater. Dei tre første kartleggingane vart gjort i 1992, 1997 og 2002. ...
  • Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, metoder og data 

   Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Kålås, John Atle; Myklebost, Heidi; Nilsen, Erlend; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Bård; Stokke, Bård; Økland, Tonje (NINA Rapport;1827, Research report, 2020)
   Framstad, E., Bakkestuen, V., Halvorsen, R., Kålås, J.A., Myklebost, H., Nilsen, E., Olsen, S.L., Pedersen, B., Stokke, B. & Økland, T. 2020. Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, ...
  • Prokelisia marginata (Van Duzee, 1897) (Hemiptera, Delphacidae) recorded for the first time in Northern Europe 

   Endrestøl, Anders; Almedal, Svein (Journal article, 2019)
   The Nearctic planthopper Prokelisia marginata (Van Duzee, 1897) (Hemiptera, Delphacidae) is native to the eastern coast of North America on its foodplant, the cordgrass Spartina alterniflora (Poaceae). Both the hostplant ...
  • Prosedyre ved funn eller mistanke om introduksjon av signalkreps. Iverksetting av tiltak og eventuell friskmelding av lokalitet 

   Johnsen, Stein Ivar; Vrålstad, Trude; Sandodden, Roar (NINA Rapport;572, Research report, 2010)
   Johnsen, S. I., Vrålstad, T. & Sandodden, R. 2010. Prosedyre ved funn eller mistanke om introduksjon av signalkreps - iverksetting av tiltak og eventuell friskmelding av lokalitet - NINA Rapport 572. 18 s. Siste års funn ...
  • Prospects for the future of pink salmon in three oceans: From the native Pacific to the novel Arctic and Atlantic 

   Lennox, Robert; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Garseth, Åse Helen; Hinch, Scott G.; Hindar, Kjetil; Ugedal, Ola; Utne, Kjell Rong; Vollset, Knut Wiik; Whoriskey, Frederick G.; Thorstad, Eva Bonsak (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   While populations of other migratory salmonids suffer in the Anthropocene, pink salmon (Oncorhynchus gorbusca Salmonidae) are thriving, and their distribution is expanding both within their natural range and in the Atlantic ...
  • Protected area characteristics that help waterbirds respond to climate warming 

   Gaget, Elie; Johnston, Alison; Pavòn-Jordàn, Diego; Lehikoinen, Aleksi S.; Sandercock, Brett; Soultan, Alaaeldin; Božič, Luka; Clausen, Preben; Devos, Koen; Domsa, Cristi; Encarnaçao, Vitor; Faragó, Sándor; Fitzgerald, Niamh; Frost, Teresa; Gaudard, Clemence; Gosztonyi, Lívia; Haas, Fredrik; Hornman, Menno; Langendoen, Tom; Ieronymidou, Christina; Luigujõe, Leho; Meissner, Włodzimierz; Mikuska, Tibor; Molina, Blas; Musilova, Zuzana; Paquet, Jean-Yves; Petkov, Nicky; Portolou, Danae; Ridzoň, Jozef; Sniauksta, Laimonas; Stīpniece, Antra; Teufelbauer, Norbert; Wahl, Johannes; Zenatello, Marco; Brommer, Jon E. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Protected area (PA) networks facilitate community changes in response to climate warming. However, the contribution of the site characteristics are not well understood. Here, we investigate how composition of non-breeding ...
  • Protected area characteristics that help waterbirds respond to climate warming 

   Gaget, Elie; Johnston, Alison; Pavòn-Jordàn, Diego; Lehikoinen, Aleksi S.; Sandercock, Brett; Soultan, Alaaeldin; Božič, Luka; Clausen, Preben; Devos, Koen; Domsa, Cristi; Encarnaçao, Vitor; Faragó, Sándor; Fitzgerald, Niamh; Frost, Teresa; Gaudard, Clemence; Gosztonyi, Lívia; Haas, Fredrik; Hornman, Menno; Langendoen, Tom; Ieronymidou, Christina; Luigujõe, Leho; Meissner, Włodzimierz; Mikuska, Tibor; Molina, Blas; Musilova, Zuzana; Paquet, Jean-Yves; Petkov, Nicky; Portolou, Danae; Ridzoň, Jozef; Sniauksta, Laimonas; Stīpniece, Antra; Teufelbauer, Norbert; Wahl, Johannes; Zenatello, Marco; Brommer, Jon E. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Protected area networks help species respond to climate warming. However, the contribu-tion of a site’s environmental and conservation-relevant characteristics to these responsesis not well understood. We investigated how ...