Now showing items 21-40 of 65

  • Insektovervåking på Østlandet 2020 – Rapport fra første feltsesong 

   Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Davey, Marie; Ekrem, Torbjørn; Fossøy, Frode; Hanssen, Oddvar; Laugsand, Arne; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;1878, Research report, 2020)
   Åström, J., Birkemoe, T., Davey, M., Ekrem, T., Fossøy, F., Hanssen, O., Laugsand, A., Sverdrup-Thygeson, A., Ødegaard, F. 2020. Insektovervåking på Østlandet 2020 – Rapport fra første feltsesong. NINA Rapport 1878. Norsk ...
  • Insektovervåking på Østlandet og i Trøndelag. Rapport fra feltsesong 2021 

   Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Dahle, Sondre; Davey, Marie; Ekrem, Torbjørn; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Hanssen, Oddvar; Laugsand, Arne; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;2070, Research report, 2022)
   Åström, J., Birkemoe, T., Dahle, S., Davey, M., Ekrem, T., Endrestøl, A., Fossøy, F., Hanssen, O., Laugsand, A., Staverløkk, A., Sverdrup-Thygeson, A. & Ødegaard, F. 2022. Insektovervåking på Østlandet og i Trøndelag. ...
  • Insektovervåking på Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag. Rapport fra feltsesong 2022 

   Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Brandsegg, Hege; Dahle, Sondre; Davey, Marie; Ekrem, Torbjørn; Fossøy, Frode; Hanssen, Oddvar; Laugsand, Arne; Majaneva, Markus; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;2241, Research report, 2023)
   Åström, J., Birkemoe, H., Brandsegg, T., Dahle, S., Davey, M., Ekrem, T., Fossøy, F., Hanssen, O., Laugsand, M. Majaneva, A., Staverløkk, A., Sverdrup‐Thygeson, A. & Ødegaard, F. 2022. Insektovervåking på Østlandet, Sørlandet ...
  • Kalklindeskog - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II 

   Brandrud, Tor Erik; Hanssen, Oddvar; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode (NINA rapport;711, Research report, 2011)
   Brandrud, T. E., Hanssen, O., Sverdrup-Thygeson, A., Ødegaard, F. 2011. Kalklindeskog – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II – NINA Rapport 711. 50 s. Kalklindeskog utgjør et av de aller ...
  • Kartlegging av invertebrater i fem hotspot-habitattyper. Nye norske arter og rødlistearter 2004-2008 

   Ødegaard, Frode; Sverdrup-Thygeson, Anne; Hansen, Lars Ove; Hanssen, Oddvar; Öberg, Sandra (NINA Rapport;500, Research report, 2009)
   Ødegaard, F., Sverdrup-Thygeson, A., Hansen, L.O., Hanssen, O. & Öberg, S. 2009. Kartlegging av invertebrater i fem hotspot-habitattyper. Nye norske arter og rødlistearter 2004-2008 - NINA Rapport 500. 102 s. I et ...
  • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2011 

   Endrestøl, Anders; Flåten, Magne; Hanssen, Oddvar; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA rapport;837, Research report, 2012)
   Endrestøl, A. (red.), Flåten, M., Hanssen, O., Staverløkk, A. & Sverdrup-Thygeson, A. 2012. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2011 – NINA Rapport 837. 45 s. Eremitten Osmoderma eremita (Scopoli, ...
  • Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (ARKO) 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Bakkestuen, Vegar; Bjureke, Kristina; Bratli, H; Framstad, Erik; Skarpaas, O; Stabbetorp, O; Wollan, Anders; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;528, Research report, 2009)
   Sverdrup-Thygeson, A., Bakkestuen, V., Bjureke, K., Blom, H., Brandrud, T.E., Bratli, H., Endrestøl, A., Framstad, E., Jordal, J.B., Skarpaas, O., Stabbetorp, O.E., Wollan, A.K. & Ødegaard, F. 2009. Kartlegging og ...
  • Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II : Arealer for rødlistearter - Kartlegging og overvåking (AR-KO). Framdriftsrapport 2003-2004. 

   Ødegaard, Frode; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Jordal, John Bjarne; Nilsen, Jan Erik; Stokland, Jogeir Nicolai; Sverdrup-Thygeson, Anne; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;174, Research report, 2006)
   Ødegaard, F., Blom, H.H., Brandrud, T.E., Jordal, J.B., Nilsen, J.E., Stokland, J., Sverdrup-Thygeson, A. og Aarrestad, P.A. 2006. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - ...
  • Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II : Arealer for rødlistearter - Kartlegging og overvåking (AR-KO). Framdriftsrapport 2005 

   Aarrestad, Per Arild; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Nilsen, Jan Erik; Stokland, Jogeir Nicolai; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;175, Research report, 2006)
   Aarrestad, P.A., Blom, H.H., Brandrud, T.E, Nilsen, J.E., Stokland, J., Sverdrup-Thygeson, A. & Ødegaard, F. 2006. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og ...
  • Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (AR-KO). Faglig framdriftsrapport for 2006 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Skarpaas, Olav; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;238, Research report, 2007)
   Sverdrup-Thygeson, A., Blom, H., Brandrud, T. E., Bratli, H., Skarpaas, O. & Ødegaard, F. 2007. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (AR-KO). ...
  • Kriterier for naturverdi i skog 

   Framstad, Erik; Halvorsen, Rune; Storaunet, Ken Olaf; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;1447, Research report, 2018)
   Framstad, E., Halvorsen, R., Storaunet, K.O. & Sverdrup-Thygeson, A. 2018. Kriterier for naturverdi i skog. NINA Rapport 1447. Norsk institutt for naturforskning. I denne rapporten redegjør vi for et forslag til kriteriebasert ...
  • Long-lasting effects of logging on beetles in hollow oaks 

   Pilskog, Hanne Eik; Sverdrup-Thygeson, Anne; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Birkemoe, Tone (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   There is growing evidence that biodiversity is important for ecosystem functions. Thus, identification of habitat requirements essential for current species richness and abundance to persist is crucial. Hollow oaks (Quercus ...
  • Miljøhensyn i skog. Relativ betydning av naturreservater, nøkkelbiotoper, livsløpstrær og kantsoner 

   Bendiksen, Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne; Bergsaker, Erling; Larsson, Karl-Henrik; Birkemoe, Tone (NINA rapport;863, Research report, 2014)
   Rapporten presenterer resultater fra et samarbeidsprosjekt mellom NINA og NORSKOG. Vi har sammenliknet samme type død ved i de tre forvaltningskategoriene naturreservat, nøkkel-biotop og slutthogsthensyn (kantsoner og ...
  • Miljøregistrering i Skog (MiS). Utvelgelsesprosessen og skogeiers oppfatning 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Bergsaker, Erling; Brandrud, Tor Erik; Dale, Tormod; Elsrud, Ole Erik; Rønning, Egil; Skuland, Silje (NINA Rapport;480, Research report, 2009)
   Sverdrup-Thygeson, A., Bergsaker, E., Brandrud, T.E., Dale, T., Elsrud, O.E., Rønning, E., Skuland, S. 2009. Miljøregistrering i Skog (MiS). Utvelgelsesprosessen og skogeiers oppfatning. - NINA Rapport 480. 58 s. Rapporten ...
  • Nasjonal overvåking av hul eik. Beskrivelse av overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Evju, Marianne; Skarpaas, Olav (NINA Rapport;1007, Research report, 2013)
   Rapporten beskriver overvåkingsopplegget for hule eiker slik det er utviklet i ARKO-prosjektet. Vi har tatt utgangspunkt i data fra to år med pilotstudier i hotspot-habitatet Hule eiker i ARKO (Sverdrup- Thygeson et al. ...
  • Nasjonal overvåking av insekter. Behovsanalyse og forslag til overvåkingsprogram 

   Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Ekrem, Torbjørn; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;1549, Research report, 2019)
   Åström, J., Birkemoe, T., Ekrem, Endrestøl, A., T., Fossøy, F., Sverdrup-Thygeson, A., Ødegaard, F. 2019. Nasjonal overvåking av insekter. Behovsanalyse og forslag til overvåkingsprogram. NINA Rapport 1549. Norsk institutt ...
  • Naturbeitemark - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II 

   Bratli, Harald; Jordal, John Bjarne; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA rapport;714, Research report, 2011)
   Bratli, H., Jordal, J.B., Stabbetorp, O.E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Naturbeitemark – et hotspothabitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. – NINA Rapport 714. 85 s. Hotspot-habitatet naturbeitemark ...
  • Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004). Årsrapport for registreringer utført i 2004 

   Blindheim, Terje; Gaarder, Geir; Framstad, Erik; Abel, Kim; Bendiksen, Egil; Brandrud, Tor Erik; Hofton, Tom Hellik; Reiso, Sigve; Svalastog, Dag; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;44, Research report, 2005)
   Heggland, A. (red.) 2005. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004): Årsrapport for registreringer utført i 2004. - NINA Rapport 44. 210 s.
  • Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 2 Årsrapport for registreringer i Midt-Norge 2005 

   Gaarder, Geir; Brandrud, Tor Erik; Klepsland, Jon; Reiso, Sigve; Abel, Kim; Bendiksen, Egil; Heggland, Arne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Svalastog, Dag; Fjeldstad, Helge; Hassel, Kristian; Blindheim, Terje (NINA Rapport;151, Research report, 2006)
   Hofton, T.H. og Framstad, E. (red.), Gaarder, G., Brandrud, T.E., Klepsland, J., Reiso, S., Abel, K., Bendiksen, E., Heggland, A., Sverdrup-Thygeson, A., Svalastog, D., Fjeldstad, H., Hassel, K. og Blindheim, T. 2006. ...
  • Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 4 : Årsrapport for registreringer i Troms og Nordland nord for Saltfjellet 2006 

   Strann, Karl Birger; Gaarder, Geir; Hofton, Tom Hellik; Bjerke, Jarle W.; Klepsland, Jon T.; Svalastog, Dag; Tømmervik, Hans; Røsok, Øystein; Abel, Kim; Sverdrup-Thygeson, Anne; Bendiksen, Egil; Reiso, Sigve; Blindheim, Terje (NINA Rapport;278, Research report, 2007)
   Framstad, E. (red.), Strann, K.B., Gaarder, G., Hofton, T.H., Bjerke, J.W., Klepsland, J.T., Svalastog, D., Tømmervik, H., Røsok, Ø., Abel, K., Sverdrup-Thygeson, A., Bendiksen, E., Reiso, S. & Blindheim, T. 2007. Naturfaglige ...