Now showing items 21-40 of 68

  • Gauperegistrering i utvalgte fylker 2007 

   Odden, John; Brøseth, Henrik; Linnell, John Durrus (NINA rapport;261, Research report, 2007)
   Odden, J., Brøseth, H. & Linnell, J.D.C. 2007. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2007. - NINA Rapport 261. 27 s. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos ...
  • Gauperegistrering i utvalgte fylker 2008 

   Odden, John; Andersen, Roy; Brøseth, Henrik; Linnell, John Durrus (NINA rapport;375, Research report, 2008)
   Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge ved hjelp av lokale frivillige mannskaper. For det første gjøres det hvert år en beregning av minimum ...
  • Gauperegistrering i utvalgte fylker 2009 

   Odden, John; Brøseth, Henrik (NINA rapport;495, Research report, 2009)
   Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). I tillegg er det i deler av ...
  • Harvest models of small populations of a large carnivore using Bayesian forecasting 

   Andrén, Henrik; Hobbs, N. Thompson; Aronsson, Malin; Brøseth, Henrik; Chapron, Guillaume; Linnell, John Durrus; Odden, John; Persson, Jens; Nilssen, Erlend B. (Peer reviewed, 2019)
   Harvesting large carnivores can be a management tool for meeting politically set goals for their desired abundance. However, harvesting carnivores creates its own set of conflicts in both society and among conservation ...
  • Intensity of space use reveals conditional sex-specific effects of prey and conspecific density on home range size 

   Aronsson, Malin; Low, Matthew; López-Bao, José Vicente; Persson, Jens; Odden, John; Linnell, John Durrus; Andrén, Henrik (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  • Jervens atferd ved kadaver – kunnskap relevant for åtejakt på jerv 

   Mattisson, Jenny; Odden, John; Gomo, Gjermund; Persson, Jens; Stien, Audun (NINA rapport;969, Research report, 2013)
   Mattisson, J., Odden, J., Gomo, G., Persson, J. & Stien, A. 2013. Jervens atferd ved kadaver – kunnskap relevant for åtejakt på jerv. – NINA Rapport 969. 20 s. Det er et sterkt ønske fra alle forvaltningsnivåer at ...
  • Kartlegging og overvåking av biologisk mangfold med ny teknologi: miljø-DNA og kamerafeller 

   Olsen, Siri Lie; Bartlett, Jesamine; Davey, Marie; Fossøy, Frode; Linnell, John D.C.; Nordén, Jenni; Odden, John; Sandercock, Brett K.; Thorsen, Neri Horntvedt (NINA Rapport;1962, Research report, 2021)
   Olsen, S.L., Bartlett, J., Davey, M., Fossøy, F., Linnell, J.D.C., Nordén, J., Odden, J., Sandercock, B.K. & Thorsen, N.H. 2021. Kartlegging og overvåking av biologisk mangfold med ny teknologi: miljø-DNA og kamerafeller. ...
  • Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov for forvaltning av rovvilt i Norge 

   Linnell, John D. C.; Tveraa, Torkild (red.); Hansen, Inger; Andrén, Henrik; Persson, Jens; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Odden, John; Stien, Audun; Ytrehus, Bjørnar; Kleven, Oddmund; Brøseth, Henrik; Kindberg, Jonas; Mattisson, Jenny; Solberg, Erling J.; Nilsen, Erlend B.; Nygård, Torgeir; Jacobsen, Karl Otto (NINA Rapport;1195, Research report, 2015-12-17)
   Miljødirektoratet har bestilt denne rapporten for å identifisere kunnskapshull vedrørende rovvilt (gaupe, brunbjørn, ulv, jerv og kongeørn) i Skandinavia, med særlig fokus på situasjonen i Norge. Over 20 forskere fra ...
  • Lynx predation on semi-domestic reindeer: do age and sex matter? 

   Mattisson, Jenny; Arntsen, Gustav Busch; Nilsen, Erlend Birkeland; Loe, Leif Egil; Linnell, John Durrus; Odden, John; Persson, J.; Andrén, H. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The Eurasian lynx is an efficient stalking predator mainly selecting small-sized ungulates. In northern Scandinavia, semi-domestic reindeer are the only ungulate species available for Eurasian lynx year round and consequently ...
  • Med rein på menyen 

   Odden, John (Journal article, 2015)
  • Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2003 

   Brøseth, Henrik; Odden, John; Linnell, John Durrus (NINA minirapport;007, Research report, 2003)
  • Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004 

   Brøseth, Henrik; Odden, John; Linnell, John Durrus (NINA minirapport;073, Research report, 2004)
  • Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2005 

   Brøseth, Henrik; Odden, John; Linnell, John Durrus (NINA Rapport;79, Research report, 2005)
   Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge bl.a. gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en ...
  • Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2006 

   Odden, John; Brøseth, Henrik; Linnell, John Durrus (NINA rapport;166, Research report, 2006)
   Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge bl.a. gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en ...
  • Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2007 

   Brøseth, Henrik; Odden, John; Linnell, John Durrus (NINA Rapport;271, Research report, 2007)
   Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge bl.a. gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en ...
  • Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2008 

   Brøseth, Henrik; Odden, John (NINA rapport;384, Research report, 2008)
   Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge bl.a. gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en ...
  • Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2009 

   Brøseth, Henrik; Odden, John (NINA rapport;493, Research report, 2009)
   Brøseth, H. & Odden, J. 2009. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2009. - NINA Rapport 493.19 s. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag ...
  • Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2010 

   Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari; Odden, John (NINA rapport;587, Research report, 2010)
   Brøseth, H., Tovmo, M. & Odden, J. 2010. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2010. - NINA Rapport 587. 19 s. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker ...
  • Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i perioden 1996-2002 

   Brøseth, Henrik; Odden, John; Linnell, John Durrus (NINA Oppdragsmelding;777, Research report, 2003)
   NINA Oppdragsmelding 777. gaupe, overvåking, store rovdyr, bestandsstørrelse, bestandsutvikling
  • Modellering av tap av tamrein til rovvilt - en risikomodell 

   Herfindal, Ivar; Brøseth, Henrik; Kjørstad, Morten Andre; Linnell, John Durrus; Odden, John; Persson, Jens; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Ersson, L. (NINA rapport;819, Research report, 2012)
   Herfindal, I., Brøseth, H., Kjørstad, M., Linnell, J. D., Odden, J., Persson, J., Stien, A., Tveraa, T. & Ersson, L. 2012. Modellering av tap av tamrein til rovvilt – en risikomodell. – NINA Rapport 819. 33 s. I januar ...