Now showing items 21-40 of 45

  • Gytefisktellinger i Børsaelva, Skjenaldelva, Snilldalselva og Vigda. Årsrapport 2018 

   Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Holthe, Espen; Havn, Torgeir Børresen; Pettersen, Oskar; Sollien, Vegard Pedersen; Nielsen, Lars Eivind; Fugger, Sven; Fugger, Katharina; Nøstum, Bendik Løkken; Kleven, Rolf; Bremset, Gunnbjørn (NINA Rapport;1622, Research report, 2019)
   Solem, Ø., Ulvan, E.M., Holthe, E., Havn, T.B., Pettersen, O., Sollien, V.P., Nielsen, L.E., Fugger, S. Fugger, K., Nøstum, B.L., Kleven, R. & Bremset, G. 2019. Gytefisktellinger i Børsaelva, Skjenaldelva, Snilldalselva ...
  • Gytefisktellinger i Børsaelva, Snilldalselva og Vigda. Årsrapport 2017 

   Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Havn, Torgeir Børresen; Kleven, Rolf; Kvitvang, Hans Fredrik; Nielsen, Lars Eivind; Nøstum, Bendik Løkken; Pettersen, Oskar; Sollien, Vegard Pettersen (NINA Rapport;1415, Research report, 2018)
   Solem, Ø., Ulvan, E.M., Holthe, E., Bremset, G., Havn, T.B., Kleven, R., Kvitvang, H.F., Nielsen, L.E., Nøstum, B.L., Pettersen, O. & Sollien, V.P. 2018. Gytefisktellinger i Børsaelva, Snilldalselva og Vigda. Årsrapport ...
  • Gytefisktellinger i Driva og Usma høsten 2019 

   Havn, Torgeir B.; Ulvan, Eva M.; Ambjørndalen, Vegard; Bækkelie, Knut A.E.; Berg, Marius; Holthe, Espen; Sollien, Vegard P.; Sira, Inger H.H.; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1785, Research report, 2020)
   Havn, T.B, Ulvan, E.M., Ambjørndalen, V., Bækkelie, K.A.E, Berg, M., Holthe, E., Sollien, V.P., Sira, I.H.H. & Solem, Ø. 2020. Gytefisktellinger i Driva og Usma høsten 2019. NINA Rapport 1785. Norsk institutt for ...
  • Gytefisktellinger i Drivaregionen høsten 2020 

   Havn, Torgeir B.; Holthe, Espen; Sollien, Vegard P.; Ulvan, Eva M.; Bækkelie, Knut Andreas E.; Sira, Inger H.H.; Berg, Marius; Ambjørndalen, Vegard; Lie, Erik F.; Bøe, Kristin; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1928, Research report, 2021)
   Havn, T.B., Holthe, E., Sollien, V.P., Ulvan, E.M., Bækkelie, K.A.E., Sira, I.H.H., Berg, M., Ambjørndalen, V., Lie, E.F., Bøe, K. & Solem, Ø. 2021. Gytefisktellinger i Drivaregionen høsten 2020. NINA Rapport 1928. Norsk ...
  • Har myndighetene lyktes i kampen mot Gyrodactylus salaris? 

   Mo, Tor Atle; Holthe, Espen; Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;2157, Research report, 2022)
   Mo, T.A., Holthe, E. & Andersen, O. 2022. Har myndighetene lyktes i kampen mot Gyrodactylus salaris? NINA Rapport 2157. Norsk institutt for naturforskning Fremmede arter betraktes som en av de største truslene mot økosystemer ...
  • Helhetlig tiltaksplan for nedre deler av Gaulavassdraget. Delplan for Gaula nedstrøms Støren. 

   Holthe, Espen; Bergan, Morten André; Foldvik, Anders; Solem, Øyvind; Jensås, Jan Gunnar; Bremset, Gunnbjørn (NINA Rapport;1763, Research report, 2020)
   Holthe, E., Bergan, M.A., Foldvik, A., Solem, Ø., Jensås, J. & Bremset, G. 2020. Helhetlig tiltaksplan for nedre deler av Gaulavassdraget. Delplan for Gaula nedstrøms Støren. NINA Rapport 1763. Norsk institutt for ...
  • Helhetlig tiltaksplan for nedre deler av Gaulavassdraget. Delplan for utvalgte sidevassdrag og tilløpsbekker mellom Støren og Gaulosen 

   Bergan, Morten André; Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1830, Research report, 2021)
   Bergan, M.A., Bremset, G., Holthe, E. & Solem, Ø. 2021. Helhetlig tiltaksplan for nedre deler av Gaulavassdraget. Delplan for utvalgte sidevassdrag og tilløpsbekker mellom Støren og Gaulosen. NINA Rapport 1830. Norsk ...
  • Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge, 2019 

   Holthe, Espen; Skoglund, Helge; Solem, Øyvind; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Kambestad, Marius; Lamberg, Anders; Muladal, Rune; Sollien, Vegard P.; Hellen, Bjart Are; Ulvan, Eva M. (NINA Rapport;1849, Research report, 2020)
   Holthe, E., Skoglund, H., Solem, Ø., Kanstad-Hanssen, Ø., Kambestad, M., Lamberg, A., Muladal, R., Sollien, P.V., Hellen, B.A. & Ulvan, E.M. 2020. Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge, 2019. NINA Rapport ...
  • Overvåking av innslag av rømt oppdrettslaks i Vefsna, Fusta, Røssåga og Ranaelva etter rømmingshendelse fra Brattholmen i Herøy 

   Holthe, Espen; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Florø-Larsen, Bjørn (NINA Rapport;1943, Research report, 2021)
   Holthe, E., Kanstad-Hanssen, Ø, Florø-Larsen, B. 2021. Overvåking av innslag av rømt oppdrettslaks i Vefsna, Fusta, Røssåga og Ranaelva etter rømmingshendelse fra Brattholmen i Hærøy. Norsk institutt for naturforskning ...
  • Overvåkning av rømt oppdrettslaks i elv og sjø etter rømming fra havmerd i Frohavet høsten 2018 

   Aronsen, Tonje; Järnegren, Johanna; Berntsen, Henrik Hårdensson; Florø-Larsen, Bjørn; Holthe, Espen; Ulvan, Eva M.; Bremset, Gunnbjørn; Sollien, Vegard P.; Østborg, Gunnel M.; Lamberg, Anders; Næsje, Tor F. (NINA Rapport;1700, Research report, 2019)
   Aronsen, T., Järnegren, Berntsen, H.H., Florø-Larsen, B., Holthe, E. Ulvan, E.M., Bremset, G., Sollien, V.P., Østborg, G.M., Lamberg, A., Næsje, T.F. 2019. Overvåkning av rømt oppdrettslaks i elv og sjø etter rømming fra ...
  • Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2014 

   Holthe, Espen; Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar (NINA Rapport;1128, Research report, 2015)
   Espen Holthe, Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset og Jan Gunnar Jensås. 2015. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2014. - NINA Rapport 1128. 34 s. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning ...
  • Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015 

   Holthe, Espen; Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar (NINA Rapport;1245, Research report, 2016-04-18)
   Espen Holthe, Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset & Jan Gunnar Jensås 2016. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1245. 37 s. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning ...
  • Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2016 

   Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar (NINA Rapport;1292, Research report, 2017)
   Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statkraft Energi AS et felles ansvar for evaluering av tiltak som utføres i Vefsna, i forbindelse med reetab-lering av fiskebestandene ...
  • Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2017 

   Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar (NINA Rapport;1484, Research report, 2018)
   Holthe, E., Bremset, G., Berg, M & Jensås, J.G. 2018. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2017. NINA Rapport 1484. Norsk institutt for naturforskning. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning ...
  • Reguleringsundersøkelser i Ranavassdraget. Årsrapport for 2021 

   Holthe, Espen; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Lo, Håvard; Bremset, Gunnbjørn; Karlsson, Sten; Museth, Jon; Tønder, Tine Solvoll (NINA Rapport;2114, Research report, 2022)
   Holthe, E., Kanstad-Hanssen, Ø., Lo, H., Bremset, G., Karlsson, S., Museth, J. & Tønder, T.S. 2022. Reguleringsundersøkelser i Ranavassdraget. Årsrapport for 2021. NINA Rapport 2114. Norsk institutt for naturforskning. I ...
  • Restaurering av Kjelbekken med Byakjela - Orkland kommune, forslag til tiltak 

   Holthe, Espen; Bergan, Morten André; Solem, Øyvind (NINA Rapport;2102, Research report, 2022)
   Holthe, E, Bergan, M.A. & Solem, Ø. 2022. Restaurering av Kjelbekken med Byakjela - Orkland kommune, forslag til tiltak. NINA Rapport 2102. Norsk institutt for naturforskning. Kjelbekken med Byakjela er et av de mange ...
  • Restaurering av Leirbekken i Orklavassdraget. Helhetlig tiltaksplan med fokus på sjøørret 

   Holthe, Espen; Bergan, Morten André; Hagen, Dagmar; Lykkja, Odd; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1918, Research report, 2021)
   Holthe, E., Bergan, M.A., Hagen, D., Lykkja, O. & Solem, Ø. 2021. Restaurering av Leirbekken i Orklavassdraget. Helhetlig tiltaksplan med fokus på sjøørret. NINA Rapport 1918. Norsk institutt for naturforskning. Leirbekken ...
  • Resultater frafeltundersøkelser og problemkartlegging av sidevassdrag til Orkla. Kunnskapsgrunnlag for beregning av tapt areal og tiltaksforslag forsjøørretbekker i Orkla 

   Solem, Øyvind; Bergan, Morten André; Ulvan, Eva Marita; Berg, Marius; Holthe, Espen; Havn, Torgeir Børresen; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Lykkja, Odd; Bakkestuen, Vegar (NINA Rapport;1798, Research report, 2021)
   Solem, Ø., Bergan, M.A., Ulvan, E.M., Berg, M., Holthe, E., Havn, T.B., Jensås, J.G., Krogdahl, R., Lykkja, O. & Bakkestuen, V. 2021. Resultater fra feltundersøkelser og problemkartlegging av sidevassdrag til Orkla. ...
  • Tapt areal og redusert produksjonspotensial i sidevassdrag til Orkla. Sluttrapport for undersøkelser i perioden 2017-2019 

   Solem, Øyvind; Holthe, Espen; Bakkestuen, Vegar; Bergan, Morten André; Ulvan, Eva Marita; Berg, Marius; Havn, Torgeir Børresen; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Lykkja, Odd (NINA Rapport;1797, Research report, 2021)
   Solem, Ø., Holthe, E., Bakkestuen, V., Bergan, M.A., Ulvan, E.M., Berg, M., T.B., Havn, Jensås, J.G., Krogdahl, R. & Lykkja, O. 2021. Tapt areal og redusert produksjonspotensial i sidevassdragtil Orkla. Sluttrapport for ...
  • Ungfiskundersøkelser i Levangerelva 2021 

   Holthe, Espen; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;2025, Research report, 2021)
   Holthe, E. & Berger, H.M. 2021. Ungfiskundersøkelser i Levangerelva 2021. NINA Rapport 2025. Norsk institutt for naturforskning. Ungfiskundersøkelsene i 2021 viste moderate tettheter av laksefisk i vassdraget (se avsnitt ...