Now showing items 1680-1699 of 4265

  • Hvordan vandrer laksunger i Drammensfjorden? 

   Mo, Tor Atle; Karlsson, Sten; Museth, Jon; Bremset, Gunnbjørn (NINA Rapport;2124, Research report, 2022)
   Mo, T.A., Karlsson, S., Museth, J. & Bremset, G. 2022. Hvordan vandrer laksunger i Drammensfjorden NINA Rapport 2124. Norsk institutt for naturforskning. Forekomst av laksunger med Gyrodactylus salaris-infeksjon i ...
  • Hvorfor blir to botanikere betalt for å dra på luksuscruise? 

   Hagen, Dagmar; Westergaard, Kristine Bakke (Journal article, 2019-03)
  • Hvorfor endrer ikke tregrensa seg i takt med at temperaturen stiger? 

   Tingstad, Lise; Olsen, Siri Lie (Journal article, 2019)
  • Hvorfor er lakselus fra oppdrett et problem for vill laksefisk? 

   Uglem, Ingebrigt; Finstad, Bengt; Næsje, Tor (Journal article, 2019)
  • Hvorfor har Norge høyest tap av sau til rovdyr? 

   Odden, John (Journal article, 2017)
  • Hvorfor og hvordan endres Kyst-Norge. Hva mener fagfolk? 

   Kaltenborn, Bjørn Petter; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine (Journal article, 2020)
   Coastal environments are under pressure worldwide. The challenges of environmental degradation, increasing resource exploitation, and population growth are being exacerbated by climate change. Coastal zone management has ...
  • Hybridisiering mellom småblank og anadrom laks i Øvre Namsen 

   Karlsson, Sten; Heggberget, Tor G.; Berg, Ole Kristian; Sundt-Hansen, Line Elisabeth (NINA Rapport;1543, Research report, 2018)
   Karlsson, S., Heggberget, T.G., Berg, O.K. & Sundt-Hansen, L.E. 2018. Hybridisering mellom småblank og anadrom laks i Øvre Namsen. NINA Rapport 1543. Norsk institutt for naturforskning. Småblank (namsblank) er en ...
  • Hybridization of Atlantic puffins in the Arctic coincides with 20th-century climate change 

   Kersten, Oliver Sven; Star, Bastiaan; Krabberød, Anders Kristian; Atmore, Lane; Tørresen, Ole K.; Anker-Nilssen, Tycho; Descamps, Sebastien; Strøm, Hallvard; Johansson, Ulf S.; Sweet, Paul R.; Jakobsen, Kjetill Sigurd; Boessenkool, Sanne (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The Arctic is experiencingthe fastest rates of globalwarming,leadingto shiftsin the distributionof its biotaandincreasingthe potentialfor hybridization. However, genomicevidenceof recenthybridization events in theArctic ...
  • Hydromorphological factors, stream power and fish habitat 

   Foldvik, Anders; Sundt-Hansen, Line; Zinke, Peggy; Sandlund, Odd Terje (NINA Kortrapport;2, Research report, 2016-09-28)
   Foldvik, A., Sundt-Hansen, L., Zinke, P. & Sandlund, O.T. 2016. Hydromorphological factors, stream power and fish habitat. - NINA Kortrapport 2. 20 s. + annexes. Here we report the first steps in an analysis of the potential ...
  • Hydropower impacts on reservoir fish populations are modified by environmental variation 

   Eloranta, Antti; Finstad, Anders Gravbrøt; Helland, Ingeborg Palm; Ugedal, Ola; Power, Michael (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Global transition towards renewable energy production has increased the demand for newand more flexible hydropower operations. Beforemanagement and stakeholders can make informed choices on potential mitigations, it is ...
  • Hyperlocal mapping of urban air temperature using remote sensing and crowdsourced weather data 

   Venter, Alexander Samuel; Brousse, Oscar; Esau, Igor; Meier, Fred (Journal article, 2020)
   The impacts of climate change such as extreme heat waves are exacerbated in cities where most of the world's population live. Quantifying urbanization impacts on ambient air temperatures (Tair) has relevance for human ...
  • Hypothyroidism in hibernating brown bears 

   Frøbert, Anne Mette; Nielsen, Claus G.; Brohus, Malene; Kindberg, Jonas; Fröbert, Ole; Overgaard, Michael T. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Brown bears hibernate throughout half of the year as a survival strategy to reduce energy consumption during prolonged periods with scarcity of food and water. Thyroid hormones are the major endocrine regulators of basal ...
  • Hywind Tampen vindpark. Vurdering av konsekvenser for sjøfugl. 

   Moe, Børge; Christensen-Dalsgaard, Signe; Follestad, Arne; Hanssen, Sveinn Are; Systad, Geir Helge Rødli; Lorentsen, Svein-Håkon (NINA Rapport;1521, Research report, 2018)
   Moe, B., Christensen-Dalsgaard, S., Follestad, A., Hanssen, S.A., Systad, G.H.R. & Lorentsen S-H. 2018. Hywind Tampen vindpark. Vurdering av konsekvenser for sjøfugl. NINA Rapport 1521. Norsk institutt for naturforskning. Equinor ...
  • Hølaløkka – oppfatninger og opplevelser i et rehabilitert naturområde 

   Marthinsen, Kirsten; Museth, Jon; Krange, Olve (NINA Rapport;423, Research report, 2009)
   Marthinsen, K., Museth, J. & Krange, O. 2008. Hølaløkka – oppfatninger og opplevelser i et rehabilitert naturområde - NINA Rapport 423. 56 s. Restaurering og rehabilitering av naturområder er et stadig mer hyppig brukt ...
  • Hønsefuglportalen. Oppsummering av drift og utvikling i perioden 2013-2018 

   Kvasnes, Mikkel; Pedersen, Hans Chr.; Kjønsberg, Marius; Rød-Eriksen, Lars; Eriksen, Lasse F.; Bowler, Diana; Andersen, Oddgeir; Berge, Siw E.; Hagen, Bjørn R.; Moa, Pål F.; Nilsen, Erlend B. (NINA Rapport;1664, Research report, 2019)
   Kvasnes, M., Pedersen, H.C., Kjønsberg, M., Rød-Eriksen, L., Eriksen, L.F., Bowler, D., Andersen, O, Berge, S.E., Hagen, B.R., Moa, P.F. & Nilsen, E. B. 2019. Hønsefuglportalen. Oppsummering av drift og utvikling i perioden ...
  • Hønsehauken i Nord-Trøndelag 1994-2004. Bestandsstatus og bruk av flybilder til forvaltning 

   Nygård, Torgeir (NINA Rapport;20, Research report, 2005)
   Nygård, T. 2005. Hønsehauken i Nord-Trøndelag i 1994-2004: bestandsstatus og bruk av flybilder til forvaltning. - NINA Rapport 20. 20 s.
  • Hønsehauken i skogbrukslandskapet. Rapport fra et symposium 23-24 mars 1995 ved NINA Trondheim og Hogskolen i Nord-Trøndelag. 

   Nygård, Torgeir; Wiseth, Bjørnar (NINA Temahefte;5, Book, 1996)
   Nygård, T & Wiseth, B. 1996 (red). Hønsehauken i skogbrukslandskapet. Rapport fra et symposium 23-24 mars 1995 ved NINA Trondheim og Høgskolen i Nord-Trøndelag.- NINA Temahefte 5: 1-41. Denne rapporten inneholder foredrag ...
  • Høst- og vinterlaksen i Finnmark; hvor kommer den fra? 

   Svenning, Martin; Wennevik, Vidar; Vähä, Juha-Pekka; Prusov, Sergei; Niemelä, Eero (NINA rapport;789, Research report, 2012)
   Svenning, M.A, Wennevik, V., Vähä, J-P., Prusov, S. & Niemelä, E. 2012. Høst- og vinterlaksen i Finnmark; hvor kommer den fra? - NINA Rapport 789. 24 s. Under laksefisket i Varangerfjorden på senhøsten i 2007 og 2009, ...
  • Høstingsskog og styvingstrær i Aust-Agder 2015 

   Bratli, Harald; Svalheim, Ellen (NINA Kortrapport;24, Research report, 2016-06-10)
   Bratli, H. & Svalheim, E. 2016. Høstingsskog og styvingstrær i Aust-Agder 2015 – NINA Kortrap-port 24. 26 s. Høstingsskog er en fellesbetegnelse for tresatt mark med trær som er utnyttet til fôrhøsting og emnevirke. Bruk ...
  • Høymyrer i Andøy kommune – Kartlegging av forekomster primært på grunnlag av flybildeserier 

   Bjerke, Jarle W. (NINA Rapport;82, Research report, 2005)
   Bjerke, J. W. 2005: Høymyrer i Andøy kommune – Kartlegging av forekomster primært på grunnlag av flybildeserier - NINA Rapport 82. 22 s. På oppdrag for Andmyran Vindpark AS har NINA foretatt en undersøkelse av forekomster ...