• Gutta på jakt. Jakt som arena for reproduksjon av arbeiderkultur 

      Borgen, Olav Årstad; Skogen, Ketil (Peer reviewed, 2013)
      Deltagende observasjon og intervjuer med svært unge jegere (gutter i alderen 15 til 21) viste at for noen ungdommer med arbeiderklassebakgrunn og som har gjort yrkesvalg som opprettholder en slik klasseposisjon, kan jakt ...