• Allmennhetens bruk av utmarka i Finnmark : sammenstilling basert på skrevne kilder 

      Aas, Øystein; Øian, Hogne; Waaler, Rune; Skår, Margrete (NINA rapport;642, Research report, 2010)
      Aas, Ø., Øian, H., Waaler, R. & Skår, M. 2010. Allmennhetens bruk av utmarka i Finnmark. Sammenstilling basert på skrevne kilder. - NINA Rapport 642 94 s. NINA og Høgskolen i Finnmark har på oppdrag fra Finnmarkskommisjonen ...