Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Lena
dc.contributor.authorLeirhaug, Petter Erik
dc.contributor.authorMoe, Vegard Fusche
dc.date.accessioned2023-05-15T09:02:05Z
dc.date.available2023-05-15T09:02:05Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn1502-3532
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3067914
dc.description.abstractDenne artikkelen undersøker utdanning og refleksjoner om friluftslivskompetanse og sikkerhet blant lærere med ansvar for friluftsliv i aktivitetslære på utdanningsprogram for idrettsfag. Studien har et sekvensielt mixed method design. Data fra en spørreundersøkelse besvart av 30 % av landets friluftslivslærere på aktivitetslære kombineres med analyse av seks fokusgruppeintervju med 41 friluftslivslærere fra samme utvalg. Begrepet profesjonell handlingskompetanse utgjør forståelsesramme for analysen. Studien viser stor variasjon i friluftslivslærernes friluftslivsfaglige utdanningsbakgrunn. Friluftslivslærernes refleksjoner relaterer seg både til betydningen av utdanning, læring i praksisfelleskap, deres egen turerfaring og, for noen få, videreutdannende kurs. I lys av faktiske ulykkeshendelser, skolens ansvar og målsetning om god opplæring som ivaretar sikkerhet i undervisningen, etterspør forfatterne drøfting av tydeligere krav til friluftslivsfaglig utdanningsbakgrunn eller viderekvalifisering for lærere som underviser friluftsliv i videregående skole.en_US
dc.description.abstractThis article examines education and reflections on competence and safety among teachers in charge of outdoor recreation education (‘friluftsliv’ in Norwegian) in upper secondary school. The study has a sequential mixed-method design. Data from a survey answered by 30 % of the friluftsliv teachers in Norway are combined with analysis of six focus groups including 41 teachers from the same sample. The study shows that there is wide variation in teachers' formal competence. Teachers' reflections on competence, risk and safety, relate to the importance of formal education, learning in community of practice, and teachers' own experiences from the outdoors and friluftsliv. In light of research on actual accidents, the school's responsibility and educational goals connected to risk and safety in friluftsliv, the authors argue for the need to discuss that clearer requirements of what is needed of formal education and competence for teachers who teach friluftsliv in upper secondary schools are necessary.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFjell-forsk-netten_US
dc.subjectfriluftsliven_US
dc.subjectidrettsfagen_US
dc.subjectsikkerheten_US
dc.subjectprofesjonskompetanseen_US
dc.subjectutdanningen_US
dc.title«…ikke uten erfaring!». Friluftslivslærere og kompetanse i lys av ulykkeshendelser på videregående skole, idrettsfagen_US
dc.title.alternative“…not without experience!”. Friluftsliv teachers’ education and reflections on competence in the light of actual accidents in Norwegian upper secondary schoolen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.source.pagenumber34-49en_US
dc.source.issue2023-1en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Tidsskriftet Utmark [66]
    Hovedmålsettingen med Tidsskriftet Utmark er å formidle kunnskap om bruk og forvaltning av utmark, og bidra til dialog og debatt mellom aktører som jobber med, og er opptatt av, utmarka.

Show simple item record