Show simple item record

dc.contributor.editorFinstad, Terje
dc.contributor.editorKvaal, Stig
dc.contributor.editorStokland, Håkon B.
dc.contributor.editorØstby, Per
dc.date.accessioned2022-07-08T07:59:39Z
dc.date.available2022-07-08T07:59:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-02-65233-3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003771
dc.description.abstractHvordan kan vi stole på at maten vi kjøper i butikken ikke gjør oss syke? Etableringen av institusjoner, lover og kontrollsystemer som sikrer oss at maten er trygg, er resultatet av en lang og sammensatt historisk prosess. Denne boken ser nærmere på denne prosessen, og på hvordan ulike aktører og institusjoner – kalt matens meglere – har arbeidet for å gjøre maten vi spiser god, sunn og sikker. Matens meglere viser hvordan moderne mat og matsystemer kan forstås som resultat av en rekke styringsforsøk og forhandlinger om hvordan mat blir til. Forfatterne ser på lover og regler, ekspertise, teknologier og medier som bidrar til å knytte de moderne industrialiserte matsystemene sammen. Tematikken strekker seg fra kokebøker og husmorskoler, som har hatt stor innflytelse på det norske kostholdet, til etablering av matvareindustri, fryseteknologi, datomerking og vurdering av matkvalitet. Videre ser forfatterne på mat på TV som opplysningsvirksomhet, og debatt omkring industrielt produserte ingredienser og matprodukter som margarin, vanilje og oppdrettslaks. Gjennom disse eksemplene viser boken hvordan kontroll, kvalitet og kunnskap ble nødvendige omdreiningspunkt i den industrielle matens tid. Forfatterne har bakgrunn fra vitenskap- og teknologistudier, historie, antropologi, sosiologi og medievitenskapen_US
dc.description.abstractHow can we be sure that the food we buy in grocery stores won’t make us sick? The institutions, laws and regulatory systems put in place to safeguard that food is safe to consume are the result of a long and complex process. This book takes a close look at that process and at how various actors and institutions – we call them ‘food’s facilitators’ – have worked to ensure that the food we eat is fresh, healthy and safe. Food’s Facilitators explores how modern foods and systems for food can be seen as the result of a series of administrative efforts and negotiations over how such food is produced. The authors examine laws and regulations, expertise, technologies, and media that contribute to binding the various modern industrialized food systems together. Their subject matter ranges from cookbooks and schools for housewives that have greatly influenced the Norwegian diet, to the industrial production of foods, freezer technology, date marking, and quality assessment. In addition, the authors look at the presentation of food on television as informational activity as well as debates about industrially produced ingredients and food products like margarine, artificial vanilla and farmed salmon. Through these examples the book illustrates how regulation, quality and information became necessary cornerstones in the evolution of the food industry. The authors have backgrounds in science and technology studies, history, anthropology, sociology and media science.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectmatteknologien_US
dc.titleMatens meglere. Kontroll, kvalitet og kunnskap i den industrielle matens tiden_US
dc.typeBooken_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2022 The Authorsen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber296en_US
dc.identifier.doi10.23865/noasp.155
dc.identifier.cristin2003200


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal