• 137Cs i villrein i 2017 & 2018. 

      Hamre, Øyvind; Halley, Duncan; Stokke, Sigbjørn (NINA Fakta;1-2019, Report, 2019)
      Hamre, Ø., Halley, D. & Stokke, S. 2019. 137Cs i villrein i 2017 & 2018. NINA Fakta 1-2019. Norsk institutt for naturforskning. Vi takker alle som har bidratt med å samle inn materialet til overvåking av radioaktivt ...