Show simple item record

dc.contributor.authorArnesen, Tor
dc.date.accessioned2021-09-13T13:05:32Z
dc.date.available2021-09-13T13:05:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1502-3532
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775450
dc.description.abstractJeg har latt meg fortelle at fritidsboliger og tilhørende mobilitet ikke var på kartet i innledende faser av demografiutvalgets arbeid – det var først etter at et tidlig konseptuelt utkast forelå at dette ble påpekt. Deretter ble fritidsboliger innarbeidet. I den endelige rapporten har fritidsboliger fått en plass i forståelsen av hvor vi er når vi bor, og enkelte forvaltningsmessige følger dette bør få ble drøftet. Men fritidsboligene nådde aldri inn til kjernen av arbeidet, til syvende og sist henviste analysene til folkeregistrets enøyde blikk på å bo.en_US
dc.description.abstractI have been told that second homes and associated mobility were not considered in the initial phases of the demography committee's work - it was only after an early conceptual draft was available that this was pointed out. Then it was incorporated. In the final report, second homes have been given a place in the understanding of where we are when we live, and some administrative consequences this should have. But the second homes never reached the core of the work, in the end the analyses were linked to the population register's one-eyed view of living.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFjell-forsk-netten_US
dc.subjectthe demography committeeen_US
dc.subjectsecond homesen_US
dc.subjectmobilityen_US
dc.subjectpart-time inhabitantsen_US
dc.subjectundeveloped landen_US
dc.titleDemografiutvalget, mobiliteten, fritidsboligene og utmarkaen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.source.journalTidsskriftet Utmarken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Tidsskriftet Utmark [66]
    Hovedmålsettingen med Tidsskriftet Utmark er å formidle kunnskap om bruk og forvaltning av utmark, og bidra til dialog og debatt mellom aktører som jobber med, og er opptatt av, utmarka.

Show simple item record