Show simple item record

dc.contributor.authorSelvaag, Sofie Kjendlie
dc.contributor.authorWold, Line Camilla
dc.contributor.authorGundersen, Vegard
dc.contributor.authorKeller, Rose
dc.contributor.authorVistad, Odd Inge
dc.date.accessioned2021-07-07T16:29:21Z
dc.date.available2021-07-07T16:29:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1502-3532
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2763843
dc.description.abstractThe Covid-19 pandemic has led to dramatic changes in the tourism industry and Norway is no exception. One major change in Norwegian tourism in 2020 was that most Norwegians had their summer holiday in their own country rather than travelling abroad, due to strict international travel restrictions. By comparing data from summer 2020 collected through visitor questionnaires and traffic counters to similar data for prior years, we have found a number of changes in mountain tourism in Besseggen (iconic tourist attraction) and Falkeriset (local natural attraction). Both areas experienced a large decline in foreign tourists and a significant rise in Norwegian tourists. Of these Norwegian visitors, we observed an increase in the number of first-time visitors, larger group size and a predominance of marked trail hiking. Despite the large increase of Norwegians to Besseggen, the absence of foreign visitors caused the total visitor volume to decline, whereas in Falkeriset the proportion of foreign visitors has consistently remained low, thus the increase in Norwegian visitors substantially increased the total visitor volume. In 2020, people used their second-homes and day hiked more compared to prior years, possibly because these activities are associated with a lower Covid-19 infection risk than other social activities.en_US
dc.description.abstractCovid-19 pandemien har ført til store og drastiske endringer for reiselivsnæringer verden over, og norsk turisme er intet unntak. De negative konsekvensene for næringen har vært trukket fram i en rekke nyhetsoppslag og er høyst anerkjent i form av blant annet statlige bevilgninger til reiselivet i løpet av det siste halvåret. I april ble det anslått at inntektene for norsk reiselivsnæring muligens kunne bli redusert med over 60 % sammenlignet med prognosen for et normalår (Innovasjon Norge 2020). Med innføringen av stramme reiserestriksjoner for internasjonale reiser ble det samtidig klart at flere nordmenn kom til å feriere i eget land sommeren 2020. Data innhentet på forsommeren viste at 55 % oppga at de planla å feriere mindre i utlandet enn normalt og også at mange i større grad planla både bilturer innenlands, hytteferie (både privat og på turisthytter) og besøk hos familie/venner andre steder i landet, enn året før (Norsk Friluftsliv & Ipsos 2020a). Spesielt bruken av private hytter ble hyppig diskutert i media i 2020, og det nasjonale «hytteforbudet» berørte svært mange. Norsk reiselivsnæring på sin side, uttrykte i media bekymring for at nordmenn alene ikke ville bidra med nok inntjening, når utenlandske besøkende uteble. I tillegg var det usikkert om egenorganiserte turer, bruk av bobiler, telt og private boløsninger ville bety endrede besøksvolum med tilhørende større press i populære naturområder. På forsommeren ble det hyppig oppfordret fra helsemyndighetene om at det ikke var restriksjoner på det å gå tur ute og det ble i flere medier meldt om mye folk i populære turområder, for eksempel i Oslomarka (Halvorsen & Årnes 2020, Thobroe & Strand 2020), og om økende friluftslivsaktivitet i befolkningen (Vollan & Juva 2020). Dette bekreftes også av Venter mfl. (2020) som fant at gåing, løping, fottur og sykling økte med nesten 300 % i Oslo de to første ukene etter nedstengningen 12.mars i 2020. En oppfølgende studie viser at effekten med økt naturbruk vedvarte utover sommeren (Venter mfl. 2021). Mange nordmenn ble altså mer aktive innen friluftslivet som følge av restriksjoner på andre aktiviteter og oppfordringer til å være ute.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFjell-forsk-netten_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectvisitorsen_US
dc.subjecttourismen_US
dc.subjectnature areasen_US
dc.subjectmountain areasen_US
dc.titleNorgesferie i krisetider – Hvordan så sommeren 2020 ut i fjellet?en_US
dc.title.alternativeDomestic travel in times of crisis – What happened at nature attractions during the covid-summer of 2020?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.source.journalTidsskriftet Utmarken_US
dc.source.issue1-2021en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Tidsskriftet Utmark [66]
    Hovedmålsettingen med Tidsskriftet Utmark er å formidle kunnskap om bruk og forvaltning av utmark, og bidra til dialog og debatt mellom aktører som jobber med, og er opptatt av, utmarka.

Show simple item record