Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAnchin, Konstantin
dc.contributor.authorStensland, Stian
dc.coverage.spatialOslomarkaen_US
dc.date.accessioned2021-02-22T12:41:50Z
dc.date.available2021-02-22T12:41:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1502-3532
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2729521
dc.description.abstractArtikkelen studerer bruken av turstien mot Vettakollen i Oslomarka. Formålet er å identifisere brukergrupper, brukernes syn på stiens tilstand og deres holdning til tilrettelegging. Videre trekkes det frem faktorer som påvirker synet på tilretteleggingstiltak. Svarkasse med spørreskjemaer og ferdselstellinger ble brukt som datainnsamling. Det kom inn 1 016 svarskjemaer i perioden 5.7. - 24.8 2018. Respondenter ble delt i fire grupper etter bosted: lokal, annen bydel i Oslo, annet sted i Norge, utlendinger. Antall besøkende på Vettakollen 6.7-20.10.2018 var 41,000. Kun 11% var utlendinger. Generelt var besøkende fornøyde med stiens tilstand og turopplevelsen. De fleste var nøytralt eller negativt innstilt til enkel tilrettelegging og større naturinngrep på Vettakollen. Lokale boende rundt Vettakollen var mest skeptiske til endret bruk og tilrettelegging av området. En nasjonal turiststi til Vettakollen vil kunne gi endret bruk av området og dermed negative konsekvenser for dagens brukere, spesielt for de lokale som ønsker å bevare området slikt det er i dag. Denne innstillingen må forvaltningen ta høyde for ved planlagte tilretteleggingstiltak i andre områder med stor bruk.en_US
dc.description.abstractThe article studies the use, user groups and users' views on the path's condition and the attitude towards facilitation on the hiking trail to Vettakollen in Oslomarka. Furthermore, what factors influence the view of facilitation measures. A response box with questionnaires and a traffic counter were used for data collection. 1,016 forms came in during the period 5.7. - 24.8 2018. The respondents were divided into the four user groups based on residence: local, another Oslo, Norway and foreigners. The number of visitors to Vettakollen 6.7.-20.10.2018 was 41,000. Only 11% were foreigners. In general, visitors were satisfied with the trail condition and the hiking experience. Most were neutrally or negatively attuned to light and heavier facilitation on Vettakollen. Local residents at Vettakollen were the most negative to facilitation. The Norwegian national scenic trail to Vettakollen could change the use of area and would imply negative consequences for users, especially for locals who wishes to remain the area as it is today. The management authorities must take this attitude into account when facilitations are planned in other recreational areas with intensive use.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.subjectUrban foresten_US
dc.subjectstandpoint towards facilitationen_US
dc.subjecttourist pathen_US
dc.subjectusersen_US
dc.titleDagens stibrukere er skeptiske til tilrettelegging for nasjonal turiststi – en studie fra Oslomarkaen_US
dc.title.alternativeTrail users are sceptical towards facilitation for National tourist scenic trail. The study from Oslomarkaen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.source.journalTidsskriftet Utmarken_US
dc.source.issue1-2020en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Tidsskriftet Utmark [65]
    Hovedmålsettingen med Tidsskriftet Utmark er å formidle kunnskap om bruk og forvaltning av utmark, og bidra til dialog og debatt mellom aktører som jobber med, og er opptatt av, utmarka.

Vis enkel innførsel