Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Reidar
dc.contributor.authorLinnell, John D.C.
dc.contributor.authorReitan, Arild
dc.contributor.authorBerntsen, Finn
dc.contributor.authorLangvatn, Rolf
dc.date.accessioned2019-04-29T12:56:57Z
dc.date.available2019-04-29T12:56:57Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.isbn8242605270
dc.identifier.issn0802-4103
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2595978
dc.description.abstractAndersen, R., Linnell, J.D.C., Reitan, A., Berntsen, F. & Langvatn, R. 1994. Militær aktivitets innvirkning på hjortevilt. Fryktrespons, fluktatferd og arealbruk hos elg ved påvirkning av ulike forstyrrelsesstimuli. - NINA Oppdragsmelding 316:1-22. Elgens respons på ulike typer militær aktivitet er testet. Fire elger med innopererte hjertesendere og aktivitetssendere ble utsatt for ulike typer forstyrrelsesstimuli under kontrollerte forhold, deretter ble 12 radiomerkede elger fulgt i en 3-ukers periode, før, under og etter en større militær manøver. Under forstyrrelsesforsøkene viste elgen kortere fluktavstander og kom raskere ned på normal hjertefrekvens når den ble utsatt for mekaniske stimuli, enn når mennesker ble oppfattet å være forstyrrelseskilden. Det var imidlertid ingen forskjell i fluktlengde og maksimum hjertefrekvens oppnådd under disse to kategorier av forstyrrelser. Det var et signifikant, inverst forhold mellom fluktavstand og fluktlengde, og mellom fluktavstand og tid før normal hjertefrekvens var opprettet. Under militærmanøveren viste de fleste dyrene tegn til å være forstyrret, ved at størrelsen på leveområdene til de fleste av elgene økte under øvelsen. Men kun for to av elgene ble det observert et totalt skifte av leveområde, og en av disse elgene var ikke berørt av manøveren. Vi antar at elgens større frykt for mennesker enn for mekaniske forstyrrelseskilder har sammenheng med at det ikke jaktes fra kjøretøy, samt at elgen er vant til kjøretøy i forbindelse med skogsdrift og annen bruk av utmark. Militæraktivitet av den type som er studert her, har ikke gitt betydelige skadevirkninger for elgen, og skiller seg ikke vesentlig fra sammenlignbare sivile aktiviteter. Det er imidlertid viktig å påpeke at gjennomføringen av militærmanøveren ble gjennomført på barmark i et område med en moderat elgtetthet. En manøver av samme størrelse innenfor vinterbeiteområdene, hvor det lokalt kan være høye tettheter av elg, kan gi større skadevirkninger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNINA-NIKUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Oppdragsmelding;316
dc.subjectelgnb_NO
dc.subjectforstyrrelsenb_NO
dc.subjectmilitær aktivitetnb_NO
dc.titleMilitær aktivitets innvirkning på hjortevilt. Fryktrespons, fluktatferd og arealbruk hos elg ved påvirkning av ulike forstyrrelsesstimulinb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNINA•NIKU. Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record