Show simple item record

dc.contributor.authorLiberg, Åste Sætre
dc.contributor.authorStensland, Stian
dc.date.accessioned2019-01-29T07:58:45Z
dc.date.available2019-01-29T07:58:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1502-3532
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2582724
dc.description.abstractThe goal of this study was to examine different angler segments, and look at their behavior, preferences and views on fishery management. Our data were based on an e-mail survey (response rate 50%) of inland anglers in the angling destination Trysil, where especially brown trout (Salmo trutta) and grayling (Thymallus thymallus) are targeted. A cluster analysis based on 653 respondents and their specialization level in fishing (as measured by the three domains behavior, skill/knowledge, and commitment), revealed three angler groups: Generalists, medium specialists and specialists. The segments differed in specialization, behavior, satisfaction, and in their views on management actions, catch and release, and fly-fishing zones in Trysil. All segments were mainly satisfied with their overall fishing experience in Trysil, though larger trout and grayling in the catches could further increase their satisfaction level.nb_NO
dc.description.abstractMålet med denne studien var å undersøke ulike fiskersegmenter og deres atferd, preferanser og syn på forvaltning og tilrettelegging av fiske. Våre data er basert på en e-postundersøkelse (svarprosent 50) av innlandsfiskere i Trysil, hvor ørret og harr er de mest populære fiskeartene. En klyngeanalyse med 653 respondenter gjort på deres spesialisering innen fiske (de tre domenene atferd, ferdigheter/kunnskap, involvering) ga tre fiskergrupper; generalistene, middelsspesialistene og spesialistene. Segmentene skilte seg fra hverandre i sin spesialisering, atferd og tilfredshet med fisket, og i deres syn på tilretteleggingstiltak, gjenutsetting av fisk og fluefiskesoner i Trysil. Alle segmentene var i hovedsak fornøyd med deres totale fiskeopphold i Trysil, men større ørret og harr i fangstene kan øke deres tilfredshet ytterligere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.subjectAngling specializationnb_NO
dc.subjectcatch & releasenb_NO
dc.subjectfishing tourismnb_NO
dc.subjectsegmentationnb_NO
dc.titleAtferd, preferanser og syn på forvaltning blant ulike fiskergrupper i Trysilnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.source.pagenumber30-51
dc.source.journalUtmark : tidsskrift for utmarksforskningnb_NO
dc.source.issue1/2018nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Tidsskriftet Utmark [65]
    Hovedmålsettingen med Tidsskriftet Utmark er å formidle kunnskap om bruk og forvaltning av utmark, og bidra til dialog og debatt mellom aktører som jobber med, og er opptatt av, utmarka.

Show simple item record