• Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2020 

      Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaakko (Rapport fra overvåkings- og forskningsgruppen for Tana;1/2020, Research report, 2020)
      Anon. 2020. Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2020. Rapport fra overvåkings- og forskningsgruppen for Tana nr 1/2020. Denne rapporten er den fjerde statusvurderingen fra den reetablerte overvåkings- og ...