• Bestandsgjenoppbygging av og bærekraftig fiske på laks i Tana 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaako (Rapport fra overvåknings- og forskningsgruppen for Tana;1/2022, Research report, 2022)
   Anon. 2022. Bestandsgjenoppbygging av og bærekraftig fiske på laks i Tana. Rapport fra overvåknings- og forskningsgruppen for Tana nr 1/2022. Siden begynnelsen av 2000-tallet har hele laksebestandskomplekset i Tanavassdraget ...
  • Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2022 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaakko (Research report, 2023)
   Anon. 2023. Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2022. Rapport fra overvåknings- og forskningsgruppen for Tana nr 1/2023. Denne rapporten er den sjette statusvurderingen fra den reetablerte overvåknings- og ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2022 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaako (Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group;1/2023, Research report, 2023)
   Anon. 2023. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2022. Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group nr 1/2023. This report is the sixth status assessment of the re-established Tana/Teno Monitoring ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2023 

   Erkinaro, Jaako; Orell, Panu; Falkegård, Morten; Foldvik, Anders (Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group;1/2024, Research report, 2024)
   Anon. 2024. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2023. Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group nr 1/2024. This report is the seventh status assessment of the re-established Tana/Teno Monitoring ...
  • Tana/Teno salmon stock recovery and sustainable fisheries 

   Falkegård, Morten; Erkinaro, Jaako (Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group;1/2022, Research report, 2022)
   Anon. 2022. Tana/Teno stock recovery and sustainable fisheries. Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group nr 1/2022. Since the early 2000s, the entire Tana/Teno salmon stock complex has had a negative ...