• Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2020 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaakko (Rapport fra overvåkings- og forskningsgruppen for Tana;1/2020, Research report, 2020)
   Anon. 2020. Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2020. Rapport fra overvåkings- og forskningsgruppen for Tana nr 1/2020. Denne rapporten er den fjerde statusvurderingen fra den reetablerte overvåkings- og ...
  • Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2021 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaakko (Rapport fra overvåknings- og forskningsgruppen for Tana;1/2021, Research report, 2022)
   Anon. 2021. Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2021. Rapport fra overvåknings- og forskningsgruppen for Tana nr 1/2021. Denne rapporten er den femte statusvurderingen fra den reetablerte overvåknings- og ...
  • Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2022 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaakko (Research report, 2023)
   Anon. 2023. Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2022. Rapport fra overvåknings- og forskningsgruppen for Tana nr 1/2023. Denne rapporten er den sjette statusvurderingen fra den reetablerte overvåknings- og ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2017 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaakko (Report from The Tana Monitoring and Research Group;1/2018, Research report, 2018)
   Anon. 2018. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2017. Report from the Tana Monitoring and Research Group nr 1/2018. This report is the first status assessment of the re-established Tana Monitoring and ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2018 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaakko (Report from the Tana Monitoring and Research Group;2/2018, Research report, 2018)
   Anon. 2018. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2018. Report from the Tana Monitoring and Research Group nr 2/2018. This report is the second status assessment of the re-established Tana Monitoring and ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2019 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaakko (Report from the Tana Monitoring and Research Group;nr 1/2019, Research report, 2020)
   Anon. 2019. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2019. Report from the Tana Monitoring and Research Group nr 1/2019. This report is the third status assessment of the re-established Tana Monitoring and ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2021 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaakko (Report from the Tana Monitoring and Research Group;1/2021, Research report, 2021)
   Anon. 2021. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2021. Report from the Tana Monitoring and Research Group nr 1/2021. This report is the fifth status assessment of the re-established Tana Monitoring and ...