Show simple item record

dc.contributor.authorVasaasen, Jan Ove
dc.contributor.authorAas, Øystein
dc.contributor.authorSkurdal, Jostein
dc.date.accessioned2016-12-07T07:41:41Z
dc.date.available2016-12-07T07:41:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1502-3532
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2424430
dc.description.abstractSportsfisket i snever betydning har sin moderne opprinnelse som et overklassefenomen i England for mer enn 400 år siden. Sportsfiske slik vi bruker det er et fritidsfenomen, hvor målet ikke er å få mest fisk, men den beste opplevelsen. Sportsfisket ble overført til den norske overklassen på slutten av 1800-tallet. Fra 1930-årene fikk allmennheten i Norge mer fritid og mulighet til å drive friluftslivsaktiviteter som fiske. Med flere fiskere, mer effektivt fiskeutstyr kombinert med et generelt økt press på naturen gjennom industrialisering og forurensing, følte fiskere fra de øvre sosiale lag sin sportsfiskekultur truet. De argumenterte for hva sportsfiske egentlig burde være, satte ulike fiskeformer opp mot hverandre, og fremmet riktige holdninger, prinsipper og verdier som skulle være førende for det sportslige fisket. I de siste to tiårene har sportsfisket blitt mer diversifisert og preges av klare meningsforskjeller mellom ulike grupper av utøvere som kanskje ikke er knyttet til sosial klasse på samme måte som i mellom- og etterkrigstiden. Artikkelen drøfter hvordan de opprinnelige britiske sportsfiskeidealene har påvirket sportsfiske i Norge de siste 100 årene fram til dagens hegemoniske grupper av sportsfiskere som bruker fang og slipp som et tiltak for å bevare ressursene og skape et attraktivt sportsfiske, men kanskje også for å fremme sine interesser i kampen om stadig knappere fiskeressurser.nb_NO
dc.description.abstract«A good sport and a real gentleman?» - a four hundred years history on the development of British sport fishing ideals, the transformation to the Norwegian upper class during the 19th century and the current influence on Norwegian sport fishing. Sport fishing has its modern origins in England more than 400 years ago. It developed as an upper-class phenomenon where the goal was to obtain the best experience and not the harvest. Sport fishing was transferred to the Norwegian upper class at the end of the 19th century when British anglers sought to Norway for experiences, challenges and sport fishing. From 1930, the general public got more time and spending power for leisure and thus an opportunity to engage in recreational activities such as fishing. With more fishermen, more effective fishing tackle and an increased general pressure on nature through industrialization and pollution, fishermen from the upper social class felt their angling culture threatened. They argued strongly for their sport fishing ideals, and new groups of fishermen and their way of fishing, were often characterized as unsportsmanlike. In the past two decades, sport fishing has become more diversified with distinct differences in opinion and behavior between different groups of anglers. However, these differences are less connected to social class in the same way as in the mid- and post-war period. The article discusses how the original British angling ideals have influenced angling in Norway over the last 100 years. We also discuss how todays anglers, who use catch-and-release as a measure to conserve natural resources and create an attractive sport, also promote their interests in the battle for increasingly diminishing fish populations, in a way strikingly similar to older discourses.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.subjectsport fishingnb_NO
dc.subjectanglingnb_NO
dc.subjectcatch-and-releasenb_NO
dc.subjecthistorynb_NO
dc.subjectculturenb_NO
dc.subjectinformal normsnb_NO
dc.title«A good sport and a real gentleman?» - hvordan det 400 år gamle britiske sportsfiskeidealet påvirker normer i dagens norske sportsfiskenb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.source.pagenumber2-13
dc.source.journalUtmarknb_NO
dc.source.issue1/2016nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Tidsskriftet Utmark [66]
    Hovedmålsettingen med Tidsskriftet Utmark er å formidle kunnskap om bruk og forvaltning av utmark, og bidra til dialog og debatt mellom aktører som jobber med, og er opptatt av, utmarka.

Show simple item record