• Sikkerhetsstatus for friluftslivsaktiviteter i Norge på 2000-tallet 

      Horgen, André (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Artikkelen gjør opp status mht. sikkerhet for ulike friluftslivsaktiviteter i Norge på 2000-tallet. I artikkelen blir det redegjort for antall dødsulykker innenfor en rekke aktiviteter. Antall forulykkede sees i sammenheng ...