• Sosialt liv blant fiskere i Nordland 1930-1960 

      Lorås, Jostein Arve (Journal article, 2023)
      Artikkelen handler om sosiale aspekter ved fiske med særlig vekt på sosialisering, arbeid, verbal kommunikasjon, humor og konkurranse knyttet til Lofotfisket. Intervjumaterialet består for det meste av fiskere fra Helgeland, ...