• Lærerstudenters kajakkpadling - en aristotelisk danningsreise? 

      Sæle, Ove Olsen; Hallås, Bjørg Oddrun; Løtveit, Karl; Riise, Ronny (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Denne artikkelen belyser hvordan masterstudenters deltakelse på et forskningsseminar utendørs, med nærhet til naturen og bruk av kajakk, kan gi rom for en bred kunnskapstilegnelse og danning, personlig og profesjonsfaglig. ...