• Arealkrav i jærlandskapet: En studie av medias fremstilling 

      Daugstad, Karoline; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Jærlandskapet er under press fra mange ulike interesser og noen av de tydeligste ‘kampene’ som utkjempes i dette landskapet er knyttet til jordvern, utbygging/infrastruktur-tiltak og etablering av vindkraftanlegg. Hvordan ...