• Om departemental politisk spagat og folkerettens kulturvern 

      Broderstad, Else Grete (Journal article, 2022)
      Utgangspunktet for denne artikkelen er Kalvvatnan-saken i det sørsamiske området. I 2016 stoppet Olje- og energidepartementet planene om å bygge et vindkraftverk på et område brukt av reindriften. Folkerettslige bestemmelser ...