Vis enkel innførsel

dc.contributor.editorForseth, Torbjørn
dc.contributor.editorThorstad, Eva B.
dc.date.accessioned2016-06-13T11:53:16Z
dc.date.available2016-06-13T11:53:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationAnon. 2016. Klassifisering av 104 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks. Temarapport nr 4, 85 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-93038-16-0
dc.identifier.issn1891-5302
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2392406
dc.description.abstractI 2013 ble det i statsråd vedtatt en kvalitetsnorm for villaks under Naturmangfoldloven. Formålet er å bidra til at ville bestander skal ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter. Nor-men er retningsgivende for myndighetenes forvaltning. For at en laksebestand skal nå målet om tilstrekkelig god kvalitet så må den ikke være genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks eller andre menneskelige påvirkninger, den må ha nok gytefisk (ha nådd gytebestandsmålet), og den må ha et normalt høstbart overskudd. I denne rapporten er 104 norske laksebestander vurdert etter kvalitetsnormen. Av disse hadde 23 bestander (22 %) god eller svært god kvalitet, 29 bestander (28 %) moderat kvalitet og halvparten dårlig eller svært dårlig kvalitet. Det vil si at 81 bestander (78 %) ikke nådde kvalitets-normens mål om minst god kvalitet. Laksebestandene i Rogaland og Nord-Trøndelag hadde best kvalitet, mens de i Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms hadde dårligst kvalitet. De aller fleste bestandene nådde gytebestandsmålene, slik at årsaken til at mange bestan-der ikke nådde god kvalitet var at de var genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks og/eller ikke hadde et normalt høstbart overskudd. Når bestander ikke har et normalt høstbart overskudd tyder det på at menneskeskapte faktorer i vassdraget eller sjøen har påvirket dem negativt. Vitenskapsrå-det vil i 2016 analysere hvilke faktorer som har påvirket disse bestandene. En tredel av villaksbestandene (33 bestander) var så genetisk påvirket av rømt oppdretts-laks at de ble klassifisert til å ha svært dårlig eller dårlig kvalitet. Ytterligere en tredel (35 bestander) ble klassifisert til moderat kvalitet på grunn av genetisk påvirkning av oppdrettslaks. Bare en tredel av bestandene (36 bestander) hadde ikke genetiske spor av rømt oppdrettslaks.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVitenskapelig råd for lakseforvaltningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesTemarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;4
dc.subjectvillaksnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectsalmo salarnb_NO
dc.subjectkvalitetsnormnb_NO
dc.subjectnaturmangfoldlovennb_NO
dc.subjectgytebestandsmålnb_NO
dc.subjecthøstingspotensialnb_NO
dc.subjectgenetisk integritetnb_NO
dc.subjectrømt oppdrettslaksnb_NO
dc.subjectbeskatningnb_NO
dc.subjecthøstbart overskuddnb_NO
dc.titleKlassifisering av 104 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaksnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber85 s.nb_NO
dc.description.localcode© Vitenskapelig råd for lakseforvaltningnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel