• Fallvilt 2019 

      Tovmo, Mari; Holmstrøm, Frode (Others, 2019)
      Fallvilt er døde dyr som er felt under jakt, påkjørt eller har dødd av naturlige årsaker. Alle fallvilt av store rovdyr (bjørn, gaupe, jerv og ulv) skal sendes til Rovdata, hvor de blir mottatt og undersøkt. Ved politisaker ...