• Vannføring og hekking hos fossekall 

      Walseng, Bjørn; Jerstad, Kurt (NINA Rapport;453, Research report, 2009)
      Utgangspunktet for rapporten var å undersøke om det er mulig å benytte vannføringsdata sammen med data på forekomst og hekkesuksess for å kunne prediktere en ”minstevannfø-ring” for at fossekallen (Cinclus cinclus) skal ...