• Konsekvensutredning av deponi i Jensvolldalen, Bodø. Naturmiljøet 

      Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Frivoll, Vigdis Irene (NINA Rapport;507, Research report, 2009)
      Strann, K.B., Bjerke, J.W., Frivoll, V.I. 2009. Konsekvensutredning av deponi i Jensvolldalen, Bodø. Naturmiljøet. - NINA Rapport 507. 33 s. Det er gjennomført undersøkelser av botanikk, naturtyper og vilt i fire ...