• Biologisk delplan for Nausta 

      Ugedal, Ola; Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder (NINA Rapport;923, Research report, 2013-09)
      Denne rapporten gir en oppdatert status for fiskebiologiske forhold i Nausta basert på NINAs undersøkelser i vassdraget siden 2003, foreliggende biologisk delplan fra 2003 og andre rele-vante data. Den biologiske delplanen ...