• Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark. Kartlegging og forslag til tiltak 

   Johnsen, Stein Ivar; Andersen, Oddgeir; Museth, Jon (NINA Rapport;194, Research report, 2006)
   Johnsen, S., Andersen, O. og Museth J. 2006. Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark. Kartlegging og forslag til tiltak - NINA Rapport 194, 17 s + vedlegg. I begynnelsen av oktober 2006, fikk NINA på Lillehammer ...
  • Ørekyt i Namsenvassdraget. Utbredelse, spredningsrisiko og tiltak 

   Thorstad, Eva Bonsak; Sandlund, Odd Terje; Heggberget, Tor Gravråk; Finstad, Anders Gravbrøt; Museth, Jon; Berger, Hans Mack; Hesthagen, Trygve H.; Berg, Ole Kristian (NINA Rapport;155, Research report, 2006)
   Thorstad, E. B., Sandlund, O. T., Heggberget, T. G., Finstad, A., Museth, J., Berger, H. M., Hesthagen, T., Berg, O. K. 2006. Ørekyt i Namsenvassdraget: Utbredelse, spredningsrisiko og tiltak. - NINA Rapport 155. 69 s. ...