• Registreringer av rastende gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2009 

      Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Bakken, Johnny (NINA Rapport;527, Research report, 2009)
      Tombre, I.M., Madsen, J. & Bakken, J. 2009. Registreringer av rastende gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2009. - NINA Rapport 527. 71 s. Denne rapporten sammenfatter registreringer av kortnebbgås Anser brachyrhynchus ...