• Bestandsanslag av hekkende og mytende fugl i Bellsundområdet 

      Hanssen, Sveinn Are; Strøm, Hallvard; Descamps, Sebastian; Moe, Børge (NINA rapport;1020, Research report, 2014)
      Ved oppstart av gruvedrift i Lunckefjell ble det i tillatelsen fra Miljøverndepartementet stilt visse vilkår til Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG). I disse vilkårene inngikk blant annet et bestandsanslag av (1) ...