• Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag 

      Tømmervik, Hans; Riseth, Jan Åge (NINA rapport, Research report, 2011)
      Tømmervik, H. & Riseth, J. Å. 2011. Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag - NINA Rapport 672. 36 s. På oppdrag for Direktoratet for naturforvaltning har vi sammenstilt tilgjengelige data for ...