• Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2012 inklusive bestandstetthetsindeks 

   Dijk, Jiska Joanneke van; May, Roelof Frans; Hamre, Øyvind; Solem, May I. (NINA Rapport;945, Research report, 2013)
   Mål Hensikten med oterfallviltprosjektet er å bearbeide otermateriale som samles inn av NINA og dermed videreføre tidsserien som startet i 1987. Denne rapporten oppdaterer tidsserien med materiale som ble mottatt i 2012. ...
  • Fallvilt og avlivede dyr av oter. Årsrapport for 2006 

   Heggberget, Thrine Lise Moen; Solem, Mai Irene; Holmstrøm, Frode (NINA Rapport;243, Research report, 2007)
   Heggberget, T.M., Solem, M.I. og Holmstrøm, F. 2006. Fallvilt og avlivede dyr av oter. Årsrapport for 2006. – NINA Rapport 243. 22 s. Mål Hensikten med prosjektet som rapporteres her har vært å bearbeide otermateriale ...