• Problemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Fallselva, Oppland 

      Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;1166, Research report, 2015)
      Larsen, B.M. 2015. Problemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Fallselva, Oppland. - NINA Rapport 1166. 48 s. Elvemusling finnes i dag fra noen hundre meter ovenfor Linderuddammen til Lands Træsliperi ne-denfor ...